Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Podpisani in ratificirani dokumenti

001 Statut Sveta Evrope

London, 01.01.1970.
Podpis: /
Ratifikacija: 14.05.1993.
Veljavnost: 14.05.1993.
ang
fra

002 Splošni sporazum o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Pariz, 01.01.1970.
Podpis: /
Ratifikacija: 08.11.1994.
Veljavnost: 08.11.1994.
ang
fra

004a Dodatni sporazum, ki dopolnjuje nekatere določbe splošnega sporazuma o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

1950
Podpis: /
Ratifikacija: 25.01.1994.
Veljavnost: 08.11.1994.

005 Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Rim, 01.01.1970.
Podpis: 04.05.1993.
Ratifikacija: 28.06.1994.
Veljavnost: 28.06.1994.
ang
fra

009 Protokol h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in svoboščin

Pariz, 01.01.1970.
Podpis: 14.05.1993.
Ratifikacija: 28.06.1994.
Veljavnost: 28.06.1994.
ang
fra

010 Protokol k splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Strasbourg, 01.01.1970.
Podpis: /
Ratifikacija: 08.11.1994.
Veljavnost: 08.11.1994.
ang
fra

015 Evropska konvencija o ekvivalentnosti diplom, ki omogočajo dostop na visokošolske ustanove

Pariz, 01.01.1970.
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992.
Veljavnost: 02.07.1992.
ang
fra

018 Evropska kulturna konvencija

Pariz, 01.01.1970.
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992.
Veljavnost: 02.07.1992.
ang
fra

021 Evropska konvencija o priznavanju trajanja visokošolskega študija

Pariz, 01.01.1970.
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992.
Veljavnost: 02.07.1992.
ang
fra

022 Drugi protokol k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Pariz, 01.01.1970.
Podpis: 27.05.1994.
Ratifikacija: 08.11.1994.
Veljavnost: 08.11.1994.
ang
fra

024 Evropska konvencija o izročitvi

Pariz, 01.01.1970.
Podpis: 31.03.1994.
Ratifikacija: 16.02.1995.
Veljavnost: 17.05.1995.
ang
fra

025 Evropski sporazum o predpisih, ki se nanašajo na gibanje oseb med državami članicami Sveta Evrope

Pariz, 01.01.1970.
Podpis: 25.04.2001.
Ratifikacija: 11.12.2001.
Veljavnost: 01.01.2002.
ang
fra

026 Evropski sporazum o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora

Pariz, 01.01.1970.
Podpis: 07.05.1999.
Ratifikacija: 12.01.2001.
Veljavnost: 01.02.2001.
ang
fra

028 Tretji protokol k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Strasbourg, 01.01.1970.
Podpis: /
Ratifikacija: 18.03.1997.
Veljavnost: 18.03.1997.
ang
fra

030 Evropska konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah

Strasbourg, 01.01.1970.
Podpis: 26.02.1999.
Ratifikacija: 19.07.1999.
Veljavnost: 17.10.2001.
ang
fra

032 Evropska konvencija o akademskem priznavanju univerzitetnih kvalifikacij

Pariz, 01.01.1970.
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992.
Veljavnost: 03.08.1992.
ang
fra

033 Sporazum o začasnem brezcarinskem uvozu zdravstvene, kirurške in laboratorijske opreme za brezplačno posojanje v bolnišnicah in drugih zdravstvenih institucijah za diagnostične namene ali zdravljenje

Strasbourg, 01.01.1970.
Podpis: 07.05.1999.
Ratifikacija: 04.10.2000.
Veljavnost: 05.01.2001.
ang
fra

036 Četrti protokol k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Pariz, 01.01.1970.
Podpis: 27.05.1994.
Ratifikacija: 08.11.1994.
Veljavnost: 08.11.1994.
ang
fra

039 Evropski sporazum o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin

Strasbourg, 01.01.1970.
Podpis: 07.05.1999.
Ratifikacija: 04.10.2000.
Veljavnost: 05.11.2000.
ang
fra

041 Konvencija o odgovornosti hotelirjev za premoženje njihovih gostov

Pariz, 01.01.1970.
Podpis: /
Ratifikacija: 20.10.1992.
Veljavnost: 21.01.1993.
ang
fra

044 Protokol štev. 2 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki daje Evropskemu sodišču za človekove pravice pristojnost, da daje nasvete in mnenja

Strasbourg, 06.05.1993.
Podpis: 14.05.1993.
Ratifikacija: 28.06.1994.
Veljavnost: 28.06.1994.
ang
fra

 

045 Protokol štev. 3 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki dopolnjuje 29., 30. in 31. člen konvencije

Strasbourg, 01.01.1970.
Podpis: 14.05.1993.
Ratifikacija: 28.06.1994.
Veljavnost: 28.06.1994.
ang
fra

046 Protokol štev. 4 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki zagotavlja določene pravice in svoboščine, ki niso vključene v konvenciji in protokolu štev. 1

Strasbourg, 01.01.1970.
Podpis: 14.05.1993.
Ratifikacija: 28.06.1994.
Veljavnost: 28.06.1994.
ang
fra

048 Evropski kodeks o socialni varnosti

Strasbourg, 01.01.1970.
Podpis: 20.01.2003.
Ratifikacija: 26.02.2004.
Veljavnost: 27.02.2004.
ang
fra

049 Dodatni protokol k Evropski konvenciji o ekvivalentnosti diplom, ki omogočajo dostop na visokošolske ustanove

Strasbourg, 01.01.1970.
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992.
Veljavnost: 03.08.1992.
ang
fra

050 Konvencija o izdelavi evropske farmakopeje

Strasbourg, 01.01.1970.
Podpis: /
Ratifikacija: 07.01.1993.
Veljavnost: 08.04.1993.
ang
fra

051 Evropska konvencija o nadzorstvu nad pogojno obsojenimi ali pogojno oproščenimi osebami

Strasbourg, 01.01.1970.
Podpis: /
Ratifikacija: 20.10.1992.
Veljavnost: 21.01.1993.
ang
fra

055 Protokol štev. 5 h Konvenciji o varsvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki dopolnjuje 22. in 40. člen konvencije

Strasbourg, 01.01.1970.
Podpis: 14.05.1993.
Ratifikacija: 28.06.1994.
Veljavnost: 28.06.1994.
ang
fra

062 Evropska konvencija o obvestilih o tujem pravu

London, 01.01.1970.
Podpis: 31.03.1994.
Ratifikacija: 01.04.1998.
Veljavnost: 02.07.1998.
ang
fra

066 Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine

London, 01.01.1970.
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992.
Veljavnost: 07.05.1999.
ang
fra

067 Evropski sporazum, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih pred Evropsko komisijo in Sodiščem za človekove pravice

London, 01.01.1970.
Podpis: 23.11.1993.
Ratifikacija: 27.05.1994.
Veljavnost: 28.06.1994.
ang
fra

069 Evropski sporazum o podaljšanju štipendiranja študentov, ki študirajo v tujini

Pariz, 01.01.1970.
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992.
Veljavnost: 03.08.1992.
ang
fra

080 Sporazum o prevozu trupel

Strasbourg, 26.10.1973.
Podpis: 03.07.1997.
Ratifikacija: 05.11.1998.
Veljavnost: 06.12.1998.
ang
fra

084 Evropski sporazum o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv

Strasbourg, 17.09.1974.
Podpis: 07.05.1999.
Ratifikacija: 04.10.2000.
Veljavnost: 05.11.2000.
ang
fra

086 Dodatni protokol k Evropski konvenciji o izročitvi

Strasbourg, 15.10.1975.
Podpis: 31.03.1994.
Ratifikacija: 16.02.1995.
Veljavnost: 17.05.1995.
ang
fra

087 Evropska konvencija za zaščito živali v vzrejne namene

Strasbourg, 10.03.1976.
Podpis: /
Ratifikacija: 20.10.1992.
Veljavnost: 21.04.1993.
ang
fra

088 Evropska konvencija o mednarodnih posledicah odvzema pravice do vožnje motornega vozila

Bruselj, 03.06.1976.
Podpis: /
Ratifikacija: 20.10.1992.
Veljavnost: 21.01.1993.
ang
fra

089 Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv

Strasbourg, 24.06.1976.
Podpis: 07.05.1999.
Ratifikacija: 04.10.2000.
Veljavnost: 05.11.2000.
ang
fra

090 Evropska konvencija o zatiranju terorizma

Strasbourg, 27.01.1977.
Podpis: 28.03.2000.
Ratifikacija: 29.11.2000.
Veljavnost: 01.03.2001.
ang
fra

098 Drugi dodatni protokol k Evropski konvenciji o izročitvi

Strasbourg, 17.03.1978.
Podpis: 31.03.1994.
Ratifikacija: 16.02.1995.
Veljavnost: 17.05.1995.
ang
fra

099 Dodatni protokol k Evropski konvenciji o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah

Strasbourg, 17.03.1978.
Podpis: 04.03.1999.
Ratifikacija: 19.07.2001.
Veljavnost: 17.10.2001.
ang
fra

101 Evropska konvencija o nadzoru nad pridobitvijo in posestjo strelnega orožja s strani posameznikov

Strasbourg, 28.06.1978.
Podpis: 09.06.1999.
Ratifikacija: 29.05.2000.
Veljavnost: 01.09.2000.
ang
fra

102 Evropska konvencija za zaščito živali za zakol

Strasbourg, 10.05.1979.
Podpis: /
Ratifikacija: 20.10.1992.
Veljavnost: 21.04.1993.
ang
fra

104 Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov

Bern, 19.09.1979.
Podpis: 20.10.1998.
Ratifikacija: 29.09.1999.
Veljavnost: 01.01.2000.
ang
fra

106 Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti

106 Evropska okvirna konvencija o čezmejnem so, 21.05.1980.
Podpis: 28.01.1998.
Ratifikacija: 17.07.2003.
Veljavnost: 18.10.2003.
ang
fra

108 Konvencija o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov

Strasbourg, 28.01.1981.
Podpis: 23.11.1993.
Ratifikacija: 27.05.1994.
Veljavnost: 01.09.1994.
ang
fra

109 Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora

Strasbourg, 01.01.1983.
Podpis: /
Ratifikacija: 12.01.2000.
Veljavnost: 01.02.2001.
ang
fra

111 Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin

Strasbourg, 01.01.1983.
Podpis: 07.05.1999.
Ratifikacija: 19.07.2000.
Veljavnost: 05.11.2000.
ang
fra

112 Konvencija o transferju obsojenih oseb

Strasbourg, 21.03.1983.
Podpis: 14.05.1993.
Ratifikacija: 16.09.1993.
Veljavnost: 01.01.1994.
ang
fra

114 Protokol številka 6 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki zadeva odpravo smrtne kazni

Strasbourg, 28.04.1983.
Podpis: 14.05.1993.
Ratifikacija: 28.06.1994.
Veljavnost: 01.07.1994.
ang
fra

117 Protokol št. 7 h konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Strasbourg, 24.11.1983.
Podpis: 14.05.1993.
Ratifikacija: 28.06.1994.
Veljavnost: 01.09.1994.
ang
fra

118 Protokol štev. 8 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Dunaj, 19.03.1985.
Podpis: 14.05.1993.
Ratifikacija: 28.06.1994.
Veljavnost: 28.06.1994.
ang
fra

 

120 Evropska konvencija o nasilju in nedostojnem obnašanju gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah

Strasbourg, 19.08.1985.
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992.
Veljavnost: 01.09.1992.
ang
fra

121 Konvencija o varstvu evropskega arhitektonskega bogastva

Granada, 03.10.1985.
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992.
Veljavnost: 01.11.1992.
ang
fra

122 Evropska listina o lokalni samoupravi

Strasbourg, 15.10.1985.
Podpis: 11.10.1994.
Ratifikacija: 15.11.1996.
Veljavnost: 01.03.1997.
ang
fra

124 Evropska konvencija o priznavanju pravne osebnosti mednarodnih nevladnih organizacij

Strasbourg, 24.04.1986.
Podpis: 16.09.1993.
Ratifikacija: 16.09.1993.
Veljavnost: 01.01.1994.
ang
fra

126 Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja

Strasbourg, 26.11.1987.
Podpis: 04.11.1993.
Ratifikacija: 02.02.1994.
Veljavnost: 01.06.1994.
ang
fra

 

132 Evropska konvencija o čezmejni televiziji

Strasbourg, 05.05.1989.
Podpis: 18.07.1996.
Ratifikacija: 29.07.1999.
Veljavnost: 01.11.1999.
ang
fra

134 Protokol h Konvenciji o izdelavi evropske farmakopeje

Strasbourg, 16.11.1989.
Podpis: /
Ratifikacija: 07.01.1993.
Veljavnost: 08.04.1993.
ang
fra

135 Evropska konvencija proti dopingu v športu

Strasbourg, 16.11.1989.
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992.
Veljavnost: 01.09.1992.
ang
fra

137 Peti protokol k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Strasbourg, 18.06.1990.
Podpis: 27.05.1994.
Ratifikacija: 08.11.1994.
Veljavnost: 01.03.1995.
ang
fra

140 Protokol štev. 9 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Rim, 06.11.1990.
Podpis: 14.05.1993.
Ratifikacija: 28.06.1994.
Veljavnost: 01.10.1994.
ang
fra

141 Konvencija o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem

Strasbourg, 08.11.1990.
Podpis: 23.11.1993.
Ratifikacija: 23.04.1998.
Veljavnost: 01.08.1998.
ang
fra

143 Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine - spremenjena in dopolnjena

La Valetta, 16.01.1992.
Podpis: 15.11.1996.
Ratifikacija: 07.05.1999.
Veljavnost: 08.11.1999.
ang
fra

146 Protokol štev. 10 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Strasbourg, 25.03.1992.
Podpis: 14.05.1993.
Ratifikacija: 28.06.1994.
Veljavnost: 01.10.1994.
ang
fra

147 Evropska konvencija o filmski koprodukciji

Strasbourg, 02.10.1992.
Podpis: 17.02.2003.
Ratifikacija: 28.11.2003.
Veljavnost: 01.03.2004.
ang
fra

148 Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih

Strasbourg, 05.11.1992.
Podpis: 03.07.1997.
Ratifikacija: 04.10.2000.
Veljavnost: 01.01.2001.
ang
fra

 151 Protokol štev. 1 k Evropski konvenciji o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja

Strasbourg, 04.11.1993.
Podpis: 31.03.1994.
Ratifikacija: 16.02.1995.
Veljavnost: 01.03.2002.
ang
fra

152 Protokol štev. 2 k Evropski konvenciji o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja

Strasbourg, 04.11.1993.
Podpis: 31.03.1994.
Ratifikacija: 16.02.1995.
Veljavnost: 01.03.2002.
ang
fra

155 Protokol štev. 11 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Strasbourg, 11.05.1994.
Podpis: 11.05.1994.
Ratifikacija: 28.06.1994.
Veljavnost: 01.11.1998.
ang
fra

156 Sporazum o nezakonitem prometu po morju, ki uveljavlja 17. člen konvencije Združenih narodov o prepovedi nezakonitega prometa z narkotiki in psihotropskimi snovmi

Strasbourg, 31.01.1995.
Podpis: 28.03.2000.
Ratifikacija: 15.11.2000.
Veljavnost: 01.03.2001.
ang
fra

157 Evropska konvencija za varstvo narodnih manjšin

Strasbourg, 01.02.1995.
Podpis: 01.02.1995.
Ratifikacija: 25.02.1998.
Veljavnost: 01.07.1998.
ang
fra

159 Dodatni protokol k okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti

Strasbourg, 09.11.1995.
Podpis: 28.01.1998.
Ratifikacija: 17.09.2003.
Veljavnost: 18.02.2003.
ang
fra

160 Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic

Strasbourg, 25.01.1996.
Podpis: 18.07.1996.
Ratifikacija: 28.03.1999.
Veljavnost: 01.07.2000.
ang
fra

161 Evropski sporazum, ki zadeva osebe, udeležene v postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

Strasbourg, 05.03.1996.
Podpis: 07.05.1999.
Ratifikacija: 29.11.2001.
Veljavnost: 01.01.2002.
ang
fra

162 Šesti protokol k splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Strasbourg, 05.03.1996.
Podpis: 07.05.1999.
Ratifikacija: 29.11.2001.
Veljavnost: 30.12.2001.
ang
fra

163 Evropska socialna listina - spremenjena

Strasbourg, 03.05.1996.
Podpis: 11.10.1997.
Ratifikacija: 07.05.1999.
Veljavnost: 01.07.1999.
ang
fra

164 Konvencija o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine: Konvencija o človekovih pravicah z zvezi z biomedicino

Oviedo, 04.04.1997.
Podpis: 04.04.1997.
Ratifikacija: 05.11.1998.
Veljavnost: 01.12.1999.
ang
fra

165 Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji

Lizbona, 11.04.1997.
Podpis: 11.04.1997.
Ratifikacija: 21.07.1999.
Veljavnost: 01.09.1999.
ang
fra

168 Dodatni protokol o prepovedi kloniranja človeških bitij h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine

Pariz, 12.01.1998.
Podpis: 12.01.1998.
Ratifikacija: 05.11.1998.
Veljavnost: 01.03.2001.
ang
fra

169 Protokol št. 2 k o medobmočnem sodelovanju k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti

Strasbourg, 05.05.1998.
Podpis: 20.10.1998.
Ratifikacija: 17.09.2003.
Veljavnost: 18.12.2003.
ang
fra

171 Protokol, ki spreminja Konvencijo o čezmejni televiziji

Strasbourg, 01.10.1998.
Podpis: 18.07.1996.
Ratifikacija: 29.07.1999.
Veljavnost: 01.03.2002.
ang
fra

173 Kazenskopravna konvencija o korupciji

Strasbourg, 22.06.1998.
Podpis: 07.05.1999.
Ratifikacija: 12.05.2000.
Veljavnost: 25.03.2000.
ang
fra

174 Civilnopravna konvencija o korupciji

Strasbourg, 04.11.1999.
Podpis: 29.11.2001.
Ratifikacija: 17.03.2003.
Veljavnost: 11.01.2003.
ang
fra

176 Evropska konvencija o krajini

Firence, 20.10.2000.
Podpis: 07.03.2001.
Ratifikacija: 25.09.2003.
Veljavnost: 01.03.2004.
ang
fra

185 Konvencija o kibernetski kriminaliteti

Budimpešta, 23.11.2001.
Podpis: 24.07.2002.
Ratifikacija: 08.09.2004.
Veljavnost: 01.01.2005.
ang
fra

187 Protokol št. 13 h Konvenciji za zaščito človekovih pravicah in temeljnih svoboščin o ukinitvi smrtne kazni v vseh primerih

Vilnius, 03.05.2002.
Podpis: 03.05.2002.
Ratifikacija: 04.12.2003.
Veljavnost: 01.04.2004.
ang
fra

189 Dodatni protokol h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava inkriminacijo rasističnih in ksenofobičnih dejanj, storjenih v računalniških sistemih

Strasbourg, 28.01.2003.
Podpis: 26.02.2004.
Ratifikacija: 08.09.2004.
Veljavnost: /
ang
fra

190 Protokol k Evropski konvenciji o zatiranju terorizma

Strasbourg, 15.05.2003.
Podpis: 15.07.2003.
Ratifikacija: 11.05.2004.
Veljavnost: /
ang
fra

191 Dodatni protokol h Kazenskopravni konvenciji o korupciji

15.05.2003.
Podpis: 09.03.2004.
Ratifikacija: 11.10.2004.
Veljavnost: 01.02.2005.
ang
fra

194 Protokol št. 14 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki spreminja nadzorni sistem konvencije

Strasbourg, 13.05.2004.
Podpis: 13.05.2004.
Ratifikacija: 29.06.2005.
Veljavnost: /
ang
fra