Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

089 Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv

Strasbourg, 24.06.1976
Podpis: 07.05.1999
Ratifikacija: 04.10.2000
Veljavnost: 23.04.1977
ang
fra
Uradni list SFRJ(22. 2. 1991)-MP, št. 4-8/1991

Države članice Sveta Evrope, podpisnice Evropskega sporazuma o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv (v nadaljevanju "sporazum") in dodatnega protokola,

so se

ob upoštevanju določb prvega odstavka 5. člena sporazuma, po katerem "pogodbenice ukrenejo vse potrebno, da so reagenti za tipizacijo tkiv, ki jim jih dajo na voljo druge pogodbenice, oproščeni vseh uvoznih dajatev",

glede na to, da je za odobritev te oprostitve državam članicam Evropske gospodarske skupnosti pristojna Skupnost, ki je za to pooblaščena na podlagi ogodbe, s katero je bila ustanovljena,

glede na to, da je za izvajanje prvega odstavka 5. člena sporazuma potrebno, da Evropska gospodarska skupnost lahko postane pogodbenica sporazuma,

sporazumele o naslednjem:
 

1. člen

Evropska gospodarska skupnost lahko postane pogodbenica sporazuma, tako da ga podpiše. 
 

2. člen

Ta dodatni protokol je na voljo za podpis državam članicam sporazuma, ki lahko postanejo pogodbenice dodatnega protokola v skladu s postopkom, določenim v 7. členu sporazuma.
 

3. člen

Nobena država ne more postati pogodbenica sporazuma, ne da bi hkrati postala pogodbenica tega dodatnega protokola, ki je sestavni del sporazuma.
 

4. člen

Ta dodatni protokol začne veljati istega dne kot sporazum.
 

5. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice Sveta Evrope in Evropsko gospodarsko skupnost o:

a) vsakem podpisu tega dodatnega protokola,

b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji ali sprejetju,

c) datumu začetka veljavnosti tega dodatnega protokola.

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta protokol.

Sestavljeno v Strasbourgu 24. junija 1976 v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsaki podpisnici in državam, ki so pristopile.