Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Pristop in sodelovanje

Datum pristopa
Slovenija je postala članica Sveta Evrope 14. maja 1993.

Odbor ministrov
- Minister za zunanje zadeve Samuel Žbogar predstavlja Republiko Slovenijo v Odboru ministrov.
- Ambasadorica Marjetica Bole je stalna predstavnica Slovenije v Svetu Evrope od maja 2005.

Parlamentarna skupščina
Slovenijo v Parlamentarni skupščini predstavlja delegacija treh predstavnikov in treh namestnikov.
- Darja Lavtižar Bebler (ALDE) je vodja delegacije.

Kongres lokalnih in regoinalnih oblasti Evrope
Slovenijo predstavlja delegacija treh predstavnikov in treh namestnikov.

Proračun
Proračun Sveta Evrope za leto 2007 znaša 197 214 100 €. Prispevek Slovenije je 442 154 € (0.2242 %).

Človekove pravice
Slovenija je ratificirala Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in priznala pravico posameznikov do pritožbe 28. junija 1994.

- slovenski sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice je Boštjan M. Zupančič.Ob pristopu k Svetu Evrope je Slovenija sprejela  deklaracijo o spoštovanju temeljnih konvencij Sveta Evrope

Zavedajoč se velikega pomena, ki ga ima Svet Evrope za krepitev sodelovanja in sožitja med evropskimi državami in upoštevaje dejstvo, da Svet Evrope daje poseben poudarek ohranjanju in nadaljnjemu uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot načinu, s katerim je mogoče doseči ta cilj;

Upoštevaje dejstvo, da je Svet Evrope sprejel vrsto konvencij o varstvu človekovih pravic, ki so danes sestavni del ureditve sodobne demokratične Evrope, predstavljajo splošno priznana načela evropske civilizacije in dopolnjujejo siceršnjo globalno ureditev na tem področju, kot je vsebovana v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah ter obeh mednarodnih paktih z dodatnimi protokoli, sprejetih v okviru Organizacije  združenih narodov in ki so že sestavni del veljavnih predpisov Republike Slovenije;

Zavedajoč se določil, da so konvencije Sveta Evrope o človekovih pravicah odprte za pristop le državam, ki dejansko zagotavljajo uresničevanje z njimi priznanih človekovih pravic;

Z ugotovitvijo, da je bil z uvedbo večstrankarske parlamentarne demokracije v Republiki Sloveniji napravljen bistven korak v smeri spoštovanja in uresničevanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, kot jih vsebujejo konvencije Sveta Evrope, Skupščina Republike Slovenije izraža prepričanje, da so v Republiki Sloveniji dejansko izpolnjeni pogoji, ki jih za države članice postavljajo konvencije Sveta Evrope, med katerimi poudarjamo zlasti Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in pripadajoče protokole ter deklaracije.

Skupščina Republike Slovenije

                          izraža željo,

da Republika Slovenija postane enakopravna članica Sveta Evrope in obenem   

                         izjavlja,

da bo v svoji notranji ureditvi dosledno spoštovala standarde, ki jih opredeljujejo konvencije Sveta Evrope.

* Objavljeno v Uradnem listu RS-stari, št. 45-2132/1990, stran 2058 

(datum objave: 14.12.1990, veljavnost: od 14.12.1990)

Pogodbe Sveta Evrope
Do danes je Slovenija podpisala in ratificirala naslednje pogodbe