Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Kampanje Sveta Evrope

Vsi drugačni - vsi enakopravni

Promocijski videospot  

Zakaj kampanja?


Svet Evrope je leta 1995 obeležil petdeseto obletnico konca druge svetovne vojne z eno svojih najuspešnejših kampanj - »Vsi drugačni - vsi enakopravni«.
Mlade Evropejce je pritegnil k skupnemu cilju - ustaviti rasizem, antisemitizem, ksenofobijo in nestrpnost.
Deset let kasneje se Evropa sooča z novimi vprašanji in izzivov se loteva čisto nova generacija.
Tokratna kampanja »Vsi drugačni - vsi enakopravni« se je začela junija 2006 in je še bolj razsežna: poudarja raznolikost, bogastvo naših raznolikih kultur in tradicij.
Jedro kampanje je v najpomembnejšem poslanstvu Sveta Evrope - širjenju in varovanju človekovih pravic.
Vsak bo lahko sodeloval pri graditvi boljše Evrope, takšne, v kateri ima posameznik pravico biti samosvoj - drugačen in enakopraven.

Začetek
Kampanja se je začela 29. junija 2006, v času junijskega zasedanja Parlamentarne skupščine Sveta Evrope. Njen uradni začetek je potekal v dvorani Parlamentarne skupščine, kjer so jo med drugimi z govori odprli: predsednik Parlamentarne skupščine Rene van der Linden, generalni sekretar Sveta Evrope Terry Davis, predstavnik Evropske komisije Pascal Lejeune ter podpredsednica Evropskega mladinskega foruma Bettina Schwarzmayr.
Ob 13. uri so z baloni in glasbo začeli kampanjo mladi iz vseh koncev Evrope, ki so se zbrali pred palačo Sveta Evrope.

Pogosta vprašanja

Kampanja "Vsi drugačni - vsi enakopravni", ki se je začela junija 2006, bo potekala več kot eno leto. Kateri so njeni cilji?

"Vsi drugačni - vsi enakopravni« je politična kampanja, ki jo bodo izvajali mladi v 49. državah, podpisnicah Evropske kulturne konvencije. Cilj konvencije je spodbujati medsebojno razumevanje in raznolikost. H konvenciji lahko pristopijo tudi države, ki niso članice Sveta Evrope. Kampanja želi pritegniti mlade zlasti s sporočilom, da imajo vsi ljudje pravico do svoje edinstvenosti ter biti nepristransko in pravično obravnavani.
Kampanja opozarja na vrednote, ki jih že več kot 55 let poudarja Svet Evrope: da ima vsak Evropejec pravico do svojega glasu; da morajo biti človekove pravice življenjsko vodilo; in da je socialna pravičnost bistvo moderne družbe.

Zakaj je kampanja pomembna zdaj?

Zadnji dogodki v Evropi so pokazali, da mladi ne potrebujejo le zaposlitve in socialne vključenosti, ampak obstaja tudi potreba po izobraževanju za človekove pravice, da bi znižali stopnjo diskriminacije.
Prav tako je tudi nujno, da mladi sodelujejo v svoji skupnosti, urbanem okolju, šolah in univerzah ter na delovnem mestu. Vse prepogosto imajo mladi občutek, da nimajo nobene besede.

Širjenje sporočila kampanje v 49. državah je velik podvig. Na kakšen način Svet Evrope pričakuje, da bo to dosegel?

Svet Evrope vodi kampanjo iz svojega sedeža v Strasbourgu. Usmerjajo jo strokovnjaki Evropskega mladinskega centra, ki se ukvarjajo z mladinskimi vprašanji. Najbolj pomembno pa je, da jo podpirajo in finančno omogočajo vlade evropskih držav. Vsaka država bo izvajala nacionalno kampanjo, katere sporočilo bo prilagojeno razmeram v tej državi. To pomeni, da se bo kampanja resnično dotaknila bistva problema.

"Vsi drugačni - vsi enakopravni« sodi med gesla, ki jih je Svet Evrope v preteklosti že uporabljal. Zakaj znova isto geslo?

Geslo je bilo sprejeto za obsežno kampanjo leta 1995. Bilo je tako uspešno, da je postalo splošno znano kot sinonim za napore odpraviti vse oblike diskriminacije in nestrpnosti.

Kakšne so novosti tokratne kampanje?

Leta 1995 je bila kampanja osredotočena na boj proti rasizmu, antisemitizmu, ksenofobiji in nestrpnosti. Tokratna kampanja je širše zasnovana. Naše sporočilo je, da se ljudje med seboj razlikujemo, vendar smo enakopravni ne glede na barvo kože, kulturo, veroizpoved, fizično ali umsko sposobnost ali spolno usmerjenost.

Ali je potrebno kampanjo ponoviti zato, ker leta 1995 ni bila uspešna?

Prav nasprotno, na evropskem nivoju je bila kampanja leta 1995 ena najuspešnejših. V desetih letih pa se je veliko spremenilo: Evropa se sooča z novimi izzivi, zato lahko celotno novo generacijo spodbudimo k boju za raznolikost, človekove pravice in sodelovanje ter proti nestrpnosti in diskriminaciji.

Kampanja ima tri stebre: raznolikost, sodelovanje in človekove pravice. Zakaj so tako pomembni?

Eno od velikih prizadevanj Sveta Evrope je zgraditi Evropo, ki bo temeljila na vrednotah demokracije in človekovih pravic, spoštovanju raznolikosti ter bogastvu evropskih kultur in tradicij. Nihče si ne želi Evrope, v kateri bi bili vsi med seboj enaki. Raznolikost in raznovrstnost sta pomembni in potrebno ju je ohranjati. Resnična demokracija prav tako pomeni, da se sliši glas vsakega posameznika in da ima vsakdo pravico soodločati o svojem življenju in življenjskem okolju. To predstavlja resnično sodelovanje, ki je pomembno predvsem za mlade, med katerimi je mnogo takšnih, ki se v tradicionalnem političnem okolju ne počutijo sproščeno. Z vidika človekovih pravic je graditev Evrope, ki spoštuje pravice vsakogar, ne glede na njegovo pripadnost, kraj bivanja ali način življenja najpomembnejša naloga Sveta Evrope.

Kaj dela Svet Evrope za mlade

Evropski dom za mlade

Vse od leta 1972 mladi iz vseh koncev sveta prihajajo v Evropski mladinski center v Strasbourgu, da bi izmenjali izkušnje in pridobili znanje o človekovih pravicah in medsebojnem sodelovanju.
Center v okviru letnega programa vodi od 40 do 50 aktivnosti. Gosti mlade iz političnih strank, verskih skupnosti, okoljevarstvenih skupin ali sindikatov. Leta 1995 je bil odprt drugi Evropski mladinski center v Budimpešti.

Evropski zakoni za pomoč mladim

Odbor ministrov in Parlamentarna skupščina Sveta Evrope sta sprejela pravna besedila o številnih vprašanjih, med drugim tudi o položaju otrok in participaciji mladih, o ustreznih delovnih pogojih za mlade, o pomoči mladim migrantom in beguncem, o izobraževanju in o mladinski politiki.

Poučevanje mladih o miru

Mladi, predvsem tisti, ki prihajajo iz konfliktnih območij, so se po zaslugi mirovnih taborov, ki jih je Svet Evrope organiziral v letih 2004, 2005 in 2006, naučili veščin za mirno reševanje sporov.

Podpora delovanju mladih

Nagrada Sveta Evrope »Mladi aktivni državljani« mlade spodbuja, da dejavno spreminjajo svoje življenje. Vsako leto nagrado podelijo mladim, ki so spremenili razmere v svojem okolju, na regionalnem ali lokalnem nivoju. Med nagrajenimi so bili projekti: proti nasilju na nogometnih tekmah; za spodbujanje mladih k udeležbi na volitvah; za vključevanju mladih žensk v politiko; za preprečevanje samouničevanja med mladostniki.

http://alldifferent-allequal.info/