Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Predsedovanje Slovenije Svetu Evrope

Slovenija od 12. maja do 18. novembra 2009 predseduje Svetu Evrope. Minister za zunanje zadeve namreč v tem času vodi Odbor ministrov Sveta Evrope, ki ga sestavljajo zunanji ministri vseh držav članic ali njihovi stalni diplomatski predstavniki v Strasbourgu. To je vladno telo, v katerem je mogoče enakopravno razpravljati o stališčih posameznih držav do problemov, s katerimi se srečuje evropska družba, in hkrati tudi skupni forum, na katerem se oblikujejo vseevropski odgovori na te izzive. Skupaj s Parlamentarno skupščino je Odbor ministrov varuh temeljnih vrednot Sveta Evrope, ki nenehno nadzoruje, da države članice ravnajo v skladu s prevzetimi obveznostmi.

  • Slovenija je 14. maja 1993 postala 29. članica Sveta Evrope.
  • Slovenija je ratificirala 93 konvencij Sveta Evrope, poleg tega pa je podpisala še dodatnih 15, ki pa še niso ratificirane.
  • Slovenija je 28. junija 1994 ratificirala Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.
  • Slovenija bo prevzela predsedovanje Odboru ministrov Sveta Evrope za 6 mesecev, in sicer od 12. maja 2009 do novembra 2009.
  • Slovenija je v prvih 6 mesecih leta 2008 že predsedovala Svetu EU 

Več o predsedovanju Slovenije Svetu Evrope na www.mzz.gov.si/coe in na spletni strani Sveta Evrope

Splošne informacije o Sloveniji in Svetu Evrope - povezava

Radijski spot Evropa je več, kot si misliš - povezava

Izjava ministra Žbogarja ob 60.-letnici obstoja Sveta Evrope - povezava

***

Ljubljanski proces
Ljubljanska konferenca - obnova naše skupne dediščine

Slovenija v času slovenskega predsedovanja Svetu Evrope namenja posebno pozornost promociji in ohranjanju kulturne raznolikosti ter medkulturnega dialoga v okviru spodbujanja skupnih temeljnih vrednot Sveta Evrope in iskanju sinergij sodelovanja z drugimi mednarodnimi in evropskimi organizacijami in institucijami.

V ta namen Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za kulturo organizirata mednarodno konferenco, ki bo pod naslovom Ljubljanska konferenca - obnova naše skupne dediščine, potekala 6. in 7. novembra v Ljubljani. Dogodek je posvečen skupni akciji Sveta Evrope in Evropske komisije za celovito obnovo stavbne in arheološke dediščine v jugovzhodni Evropi IRPP/SAAH.

Več

***

Mednarodna konferenca o participaciji civilne družbe v Evropi

 

12. - 13. november 2009 Ljubljana.

Na konferenci, ki jo organizirajo Konferenca mednarodnih nevladnih organizacij pri Svetu Evrope, Ministrstvo Republike Slovenije za javno upravo in Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, bodo udeleženci iz JV Evrope iz Italije, Madžarske, Turčije, Švice in Slovenije obravnavali načine za sodelovanje nevladnih organizacij v postopkih odločanja in možnosti implementacije novega dokumenta Konference mednarodnih nevladnih organizacij - Kodeks dobrih praks participacije civilne družbe.

Več informacij o dogodku, skupaj z vabilom, prijavnico in gradivom najdete na http://www.coe.int/T/NGO/default_en.asp#.

Prijave zbirajo do 15. 9. 2009 na info@cnvos.si (CNVOS). Število mest je omejeno.

 

***

Mednarodna konferenca o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem

 

V tednu otroka bo 6. in 7. oktobra 2009 v prostorih Državnega zbora Republike Slovenije v Ljubljani potekala Mednarodna konferenca o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem. Soorganizirajo jo Državni zbor, Varuh človekovih pravic in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije pod pokroviteljstvom predsednika države dr. Danila Türka.

Konferenca je del aktivnosti Republike Slovenije v okviru predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope. Njen namen je okrepiti zavest politične, strokovne in splošne javnosti o pravicah otrok. To je letos še zlasti pomembno, saj mineva dvajset let od sprejetja Konvencije OZN o pravicah otrok, poleg tega pa Združeni narodi letos posebno pozornost namenjajo učenju o človekovih pravicah.

Konferenca bo razdeljena na tri vsebinske sklope: izobraževanje o pravicah otrok, pravica do zaščite pred nasiljem ter aktivnosti Sveta Evrope in Vlade Republike Slovenije na teh področjih.

Na njej bodo sodelovali visoki politični predstavniki Republike Slovenije in Sveta Evrope, slovenski strokovnjaki ter predstavniki mednarodnih organizacij, civilno-družbenih organizacij, otrok in mladostnikov.

Program konference

***

EVROPSKA POT ROMSKE KULTURE IN DEDIŠČINE
Otvoritev projekta in sestanek partnerstva

Lendava in Kamenci, 7. in 8. oktober 2009

 

V času slovenskega predsedovanja Svetu Evrope Slovenija namenja posebno pozornost tudi pravicam manjšin, predvsem pravicam Romov. Tako bo Slovenija 7. in 8. oktobra gostila in skupaj s Svetom Evrope organizirala uradno otvoritev projekta Poti romske kulture in dediščine, s čimer bo omogočila prvo predstavitev projekta javnosti in medijem. Več