Arhiv novic

 • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

 • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

 • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab

24.11.2010, Ljubljana

Prvega julija letos je začela veljati Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ki so jo sprejele države članice za bolj učinkovito preprečevanje spolnih napadov na otroke, preganjanje storilcev in zaščito žrtev. Med 32 državami članicami, ki so konvencijo podpisale, je Slovenija, ki pa konvencije še ni ratificirala. Da se to v kratkem zgodi in konvencija stopi v veljavo tudi pri nas, je bilo prvo priporočilo včerajšnjega posveta o zaščiti otrok pred spolnimi zlorabami na Policijski akademiji v Tacnu. Udeležence posveta v organizaciji policije, ministrstva za notranje zadeve, Informacijskega urada Sveta Evrope v RS, Društva SOS telefon in Društva za nenasilno komunikacijo, so v uvodu nagovorili ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal, minister za pravosodje Aleš Zalar in varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik. Z ostalimi sogovorniki so izpostavili nujno zagotavljanje pomoči otrokom, pri čemer je pomembno sodelovanje vseh deležnikov in delovanje v najboljšo korist otrok.

Po ocenah Sveta Evrope je 10 do 20 % otrok v Evropi - deklic in dečkov vseh starosti in družbenih slojev - v otroštvu spolno zlorabljenih (Child sexual abuse in Europe, Council of Europe Publishing, 2003).  Nedavne raziskave ocenjujejo, da v 70 do 85 % primerov otrok storilca pozna. 90 % zlorab ni prijavljenih policiji. 29. in 30. novembra bo Svet Evrope v Rimu začel javno kampanjo ozaveščanja o obsegu spolnega nasilja nad otroki, ki se dogaja v tako imenovanem krogu zaupanja (na primer doma, v šoli ali v okviru drugih dejavnosti). Kampanja bo vsakega posameznika povabila, naj bo pozoren na ta problem, še posebej bo nagovarjala starše in otroke, pa tudi strokovnjake, ki varujejo otroke ali so v stiku z njimi, da bi tako zagotovila, da se prijavi vsako dejanje spolnega nasilja.

Foto: Daniel Novaković/STA

Govor ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal

Govor ministra za pravosodje Aleša Zalarja

Govor varuhinje človekovih pravic dr. Zdenke Čebašek Travnik

V nadaljevanju govor direktorice informacijskega urada Sveta Evrope, Kristine Plavšak Krajnc

 

Spoštovana gospa ministrica, spoštovani gospod minister, spoštovani ugledni gostje in udeleženci današnjega posveta,

lepo vas pozdravljam v imenu Sveta Evrope, te vseevropske mednarodne organizacije s sedežem v Strasbourgu, ki povezuje 47 držav članic ter skupno 800 milijonov Evropejk in Evropejcev. Rdečo nit našega več kot 60. letnega delovanja predstavlja spoštovanje in zaščita človekovih pravic,  krepitev demokracije in vladavine prava.

Stremimo k temu, da bi razvili skupna in demokratična načela, ki temeljijo na Evropski konvenciji o človekovih pravicah in ostalih referenčnih besedilih o zaščiti posameznikov,  vključno z otroki - slednjim namenjamo prav posebno pozornost. Tako smo oblikovali pomemben program »Gradimo Evropo za otroke in z otroki«, da bi zavaroval in promoviral človekove pravice otrok in da bi zaščitili otroke pred vsemi oblikami nasilja.

Boj proti specifičnemu spolnemu nasilju nad otroki s pomočjo pravnih, političnih in izobraževalnih ukrepov je za Svet Evrope že dolga leta prednostna naloga. Več kot zaskrbljujoče so ocene znanstvenih študij, opravljene v zadnjih desetletjih, ocenjujejo, da je 10 do 20 % otrok v Evropi - deklic in dečkov vseh starosti in družbenih slojev - v otroštvu spolno zlorabljenih (Child sexual abuse in Europe, Council of Europe Publishing, 2003).  Nedavne raziskave ocenjujejo, da v 70 do 85 % primerov otrok storilca pozna. 90 % zlorab ni prijavljenih policiji.

Da bi učinkovito preprečili spolne napade na otroke, preganjali storilce in zaščitili žrtve je Svet Evrope sprejel Konvencijo o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ki jo je mogoče podpisati od leta 2007, v veljavo pa je stopila 1. julija 2010. Do sedaj je konvencijo podpisalo 32 držav članic - med njimi tudi Slovenija, 9 pa jo je ratificirala, upam, da bo v kratkem to storila tudi naša država.

Z uveljavitvijo konvencije je storjen pomemben korak pri preprečevanju zlorab in boju proti nekaznivosti: konvencija je prvo orodje, ki spolno zlorabo otrok obravnava kot zločin, ne glede na to, ali do njega pride doma, v družini ali preko interneta. Od evropskih zakonodajalcev zahteva, naj razširijo zakonske roke za kazensko preganjanje teh zločinov, tako da jih bo mogoče pripeljati na sodišče še dolgo po tem, ko je žrtev polnoletna. Poudarja pomen spolne vzgoje in poziva k oblikovanju služb, kamor otroci lahko prijavijo zlorabe. Določa sodne postopke, ki so prilagojeni otrokom, bolj pozorni na travme in ščitijo varnost, zasebnost, identiteto in podobo žrtev.

29. in 30. novembra bo Svet Evrope v Rimu začel javno kampanjo ozaveščanja o obsegu spolnega nasilja nad otroki, ki se dogaja v tako imenovanem krogu zaupanja (na primer doma, v šoli ali v okviru drugih dejavnosti). Kampanja bo vsakega posameznika povabila, naj bo pozoren na ta problem, še posebej bo nagovarjala starše in otroke, pa tudi strokovnjake, ki varujejo otroke ali so v stiku z njimi, da bi tako zagotovila, da se prijavi vsako dejanje spolnega nasilja. Mnogim zlorabam bi se bilo mogoče izogniti, če bi otroci poznali tveganja in korake, ki naj jih naredijo, kadar se znajdejo v težavah. To bo tudi priložnost za prekinitev tišine, ki je obdajala spolno zlorabo in zagotovilo, da bo storjeno vse, kar je mogoče, da bi preprečili tovrstno zlorabo. Veseli me, da v Sloveniji skupaj s pristojnimi inštitucijami, slovensko policijo, ministrstvom za notranje zadeve, z angažiranimi nevladnimi organizacijami, s tem dogodkom, v tem strokovnem krogu začenjamo to aktivnost že danes. Seveda v Svetu Evrope dobro poznamo in cenimo vaše dosedanje, kontinuirano, sistematično, poglobljeno delo na tem področju, brez katerega nova konvencija gotovo ne bi mogla zaživeti v realnem življenju.

Zaščita otrok je v središču te konvencije. Vseskozi se osredotoča na spoštovanje otrokovih pravic, zagotavljanje njihovega dobrega počutja, se odziva na njihove poglede, potrebe in skrbi in vedno deluje v njihovo korist. Konvencija opredeljuje vedenje, določeno kot spolno izkoriščanje in spolno zlorabo. To je prvič, da je mednarodna pogodba identificirala in kriminalizirala kaznivo dejanje spolne zlorabe. Konvencija kriminalizira primere, ko ima odrasla oseba spolne odnose z otrokom, še posebej, ko za to uporabi silo in grožnje. Konvencija kriminalizira tudi: kazniva dejanja otroške prostitucije; kazniva dejanja v zvezi z otroško pornografijo; in pridobivanje otrok za aktivnosti spolne narave (navezovanje stikov - priprava otroka za spolno zlorabo, motivacija pa je želja zlorabiti otroka za seksualni užitek povzročitelja nasilja), ki je prvič vključeno v katerokoli mednarodno pogodbo. Preganja se lahko vsakdo, ki zagreši katero od kaznivih dejanj, opredeljenih v konvenciji. Konvencija v primeru najhujših kaznivih dejanj, tudi, če so zagrešena v tujini oz. v državi, kjer enako vedenje ni kaznivo, omogoča pregon storilca ob povratku v njegovo domovino. Pri tem gre za boj proti otroškemu turizmu za namene spolnega izkoriščanja. Konvencija od podpisnic zahteva, da sprejmejo in uveljavijo potrebne preventivne in zaščitne ukrepe, ukrepe kazenskega prava, otrokom prijazne preiskovalne in sodne postopke, kot tudi poseben mehanizem za spremljanje izvajanja konvencije.

Preventivne ukrepe

 • izbor, rekrutiranje in usposabljanje oseb, ki delajo z otroki;
 • zagotoviti, da imajo otroci informacije o nevarnostih spolnega izkoriščanja in spolne zlorabe ter o tem, kako se sami zaščititi;
 • zagotoviti redno spremljanje intervencijskih ukrepov za kršitelje in za potencialne storilce kaznivih dejanj, katerih namen je preprečiti kazniva dejanja spolnega nasilja zoper otroke.

Zaščitni ukrepi

 • vzpostaviti programe za podporo žrtvam in njihovim družinam, jim zagotoviti terapevtsko pomoč in nujno psihološko oskrbo;
 • spodbujati prijavo suma spolnega izkoriščanja in spolne zlorabe;
 • vzpostavitev telefonskih in spletnih linij za pomoč.

Ukrepi kazenskega prava

 • zagotoviti, da so določene oblike vedenja kazniva dejanja; kot je npr. spolna aktivnost z otrokom, ki še ni dosegel privolitvene starosti;
 • kriminalizirati ravnanje, ki s pomočjo uporabe novih tehnologij, zlasti svetovnega spleta, škodi otrokom na področju spolnosti; npr. navezovanje stikov in nagovarjanje otrok k aktivnostim spolne narave;
 • vzpostaviti skupne jasne kriterije, da bi zagotovili, da bo v vseh državah deloval kazenski sistem, ki bo učinkovit, sorazmeren in bo vseboval odvračilne sankcije;
 • zbirati in hraniti podatke o obsojenih storilcih kaznivih dejanj spolnega nasilja zoper otroke.

Otrokom prijazni preiskovalni in sodni postopki

 • zagotoviti, da so otroške žrtve dobro zaščitene med postopki in da ne podoživljajo že doživetih travmatičnih dogodkov;
 • varovati zasebnost, identiteto in podobo žrtev;
 • določiti ukrepe, prilagojene potrebam žrtev, ob spoštovanju pravic otrok in njihovih družin;
 • omejiti število intervjujev z žrtvami; zagotoviti, da se le-ti odvijajo v pomirjujočem okolju in s strokovnjaki, ki so za to usposobljeni.

Spremljanje

 • vzpostaviti poseben mehanizem za spremljanje, da bi zagotovili izvajanje konvencije. To zagotavlja, da države spoštujejo konvencijo in je garancija za njeno dolgoročno učinkovitost.

Žal sami predobro veste, da se otroci, ki so spolno zlorabljeni, zatečejo k molku, ker občutijo sram ali krivdo, pa tudi strah in neznanje, to pa povzroči, da zloraba dolgo časa, včasih pa vse življenje, ostane popolna skrivnost. V nekaterih primerih so žrtve prepričane, da je takrat, ko odrastejo, prepozno govoriti o tem, zato še naprej trpijo resne posledice. Spolno nasilje nad otroki je zločin in globoka rana. Naše družbene kode, tabuji in strahovi so zgradili umetne zidove tišine, da bi utišali otroško trpljenje in zaščitili zločince.

Naša kampanja je priložnost, da zidove tišine nadomestimo s trdnimi, celostnimi mostovi med otroki in odraslimi. Da bi bili odrasli vredni otroškega zaupanja, bo potrebno več kakor besede in obljube. Potrebovali bomo odločna dejanja, da bi preprečili, obsodili in kaznovali zlorabe, pomagali otrokom da se zaščitijo in izrazijo, in dali žrtvam priložnost, da pustijo svojo travmo za seboj. To je potrebno, izvedljivo in nujno.

Vse novice