Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Človekove pravice

COE

Narodne manjšine

Varstvo pripadnikov narodnih manjšin

Po Dunajskem zasedanju vodij držav in vlad leta 1993 je Svet Evrope leta 1994 sprejel Okvirno konvencijo o varstvu narodnih manjšin, ki je prvi pravno zavezujoči mnogostranski akt za varstvo narodnih manjšin nasploh. Konvencija določa cilje, ki se jih pogodbenice obvežejo uresničevati s svojo notranjo zakonodajo in usmeritvami. Med temi cilji so: zagotavljanje enakosti pred zakonom, ohranjanje in razvijanje kultur, varovanje kulturne identitete, zaščita veroizpovedi, manjšinskih jezikov in tradicij, zajamčen dostop do medijev ter vzpostavljanje svobodnih in miroljubnih stikov prek meja z ljudmi, ki zakonito prebivajo v drugih državah.

Konvencija je začela veljati 1. februarja 1998. Države pogodbenice so o sprejetih ukrepih prvič poročale v letu po začetku veljavnosti konvencije, nato pa morajo poročati vsakih pet let. Mogoče jih je tudi zaprositi, da pripravijo ad hoc poročila. Odbor ministrov, ki mu pomaga Svetovalni odbor osemnajstih neodvisnih izvedencev, ta poročila oceni, ugotovi, ali so bile izpolnjene obveznosti, in po potrebi sprejme priporočila. Pravila, ki urejajo postopek spremljanja izvajanja Konvencije, vsebujejo tudi celo vrsto jamstev za zagotavljanje preglednosti.

Narodne manjšine v Evropi

Okvirno konvencijo in njen nadzorni sistem dopolnjuje še vrsta drugih dejavnosti, organiziranih v povezavi z Medvladnim programom dejavnosti in skupnim programom, imenovanim Narodne manjšine v Evropi.

V okviru Medvladnega programa dejavnosti deluje odbor vladnih izvedencev vseh držav članic za vprašanja narodnih manjšin, organizirana pa so tudi informacijska srečanja v državah članicah ter svetovalne misije za zakonodajo in politiko, ki obiskujejo države pogosto skupaj z drugimi mednarodnimi organizacijami.

Drugi skupni program Evropske komisije in Sveta Evrope za narodne manjšine je nadaljevanje programa aktivnosti, ki je bil sprejet oktobra 1997 na vrhu v Strasbourgu; izvajati se je začel januarja 1999 in je trajal 18 mesecev. Ta program je bil na voljo vsem državam članicam Sveta Evrope in državam, ki so zaprosile za članstvo; temelji predvsem na tematskem pristopu in vključuje podregionalne ali dvostranske projekte (seminarje, okrogle mize, delavnice, študijske obiske) in je usmerjen v intenzivnejše sodelovanje predstavnikov narodnih manjšin.

Za obisk spletne strani Sveta Evrope o narodnih manjšinah kliknite tukaj