Arhiv novic

 • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

 • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

 • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Človekove pravice

COE

Mediji

Svobodni, neodvisni in pluralistični mediji so v skladu z 10. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah izredno pomembni za delovanje naših demokratičnih družb. Delo Sveta Evrope na področju medijev je usmerjeno predvsem v:

 • utrjevanje svobode izražanja in obveščanja ter prostega pretoka informacij in idej preko državnih meja;

 • razvoj ukrepov vseevropske politike ter ustreznih pravnih in drugih instrumentov v ta namen;

 • oblikovanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje, da zakonska ureditev medijev in medijska politika sledita razvoju tehnike in gospodarstva ter spremembam predpisov glede medijev.

Svoboda izražanja in obveščanja

Evropska deklaracija o svobodi izražanja in obveščanja, ki jo je leta 1982 sprejel Odbor ministrov, izraža zavezanost vlad držav članic, da spoštujejo in razvijajo svobodo izražanja in obveščanja.

Omogočanje lažjega prenašanja programov čez državne meje

Evropska konvencija o čezmejni televiziji, ki je v veljavi že od leta 1993, je namenjena lažjemu kroženju televizijskih programov preko državnih meja, saj zagotavlja svobodo sprejemanja in ponovnega oddajanja teh programov na ozemljih držav pogodbenic. Konvencija zagotavlja, da države pogodbenice spoštujejo nekaj osnovnih načel glede vsebine programov, pravic ponovnega predvajanja, oglaševanja in sponzorstva. Leta 1998 je Odbor ministrov sprejel še protokol, ki dopolnjuje Konvencijo, tako da je zagotovljena skladnost med tem aktom in spremenjeno direktivo Evropske unije o televiziji brez meja.

Drugi zavezujoči akti

Evropski sporazumi o:

 • izmenjavi programov s pomočjo televizijskih filmov (v veljavi od leta 1961);

 • varstvu televizijskih oddaj (v veljavi od leta 1961);

 • preprečevanju prenašanja oddaj iz zunajozemeljskega prostora (v veljavi od leta 1967) in kasnejših protokolov k temu sporazumu.

Evropske konvencije, ki se nanašajo na:

 • vprašanja avtorskega prava in sorodnih pravic v okviru čezmejnega oddajanja prek satelita;

 • pravno varstvo storitev, ki vsebujejo pogojni dostop ali na njem temeljijo.

Priporočila

Odbor ministrov je sprejel vrsto pravnih in političnih ukrepov o različnih vprašanjih v zvezi z množičnimi mediji:

 • varstvo novinarskih virov informacij;

 • mediji in volitve;

 • zvočno in avdiovizualno piratstvo;

 • preglednost in pluralnost medijev;

 • pravno varstvo kodiranih televizijskih storitev;

 • varstvo imetnikov pravic;

 • izključne pravice za prenašanje pomembnejših dogodkov in prireditev;

 • neodvisnost javnih radiodifuzijskih zavodov;

 • razširjanje sovražnosti;

 • razpečevanje nasilnih, brutalnih ali pornografskih videoposnetkov.

Evropske ministrske konference o medijih

Ministrske konference, ki potekajo v rednih časovnih presledkih, so namenjene ponovni potrditvi zavezanosti k svobodi medijev, sprejemanju pomembnih strateških predlogov in k pobudam za usmerjanje nadaljnjega dela Sveta Evrope na področju medijev. Ministrska konferenca leta 1997 v Solunu je bila posvečena novim komunikacijskim tehnologijam in storitvam ter njihovemu vplivu na človekove pravice in demokratične vrednote. Na ministrski konferenci v Krakovu, junija 2000, so ministri razpravljali o prihodnji politiki Sveta Evrope do medijev v razvijajočem se avdiovizualnem okolju.

Prednostne naloge

Sedanje delo je usmerjeno v tri pomembnejša področja:

 • mediji in demokracija (spremljanje združevanja medijev; proučevanje vplivov novih komunikacijskih tehnologij na človekove pravice in demokracijo; zagotavljanje visoke stopnje varstva za imetnike pravic, svoboda obveščanja itd.);

 • mediji in vseevropska perspektiva (izdelava strategij za poglobljeno zavezanost k svobodi medijev itd.);

 • mediji in človekove pravice (varstvo novinarskih virov informacij, poročanje o javnih procesih v medijih).

Za obisk spletne strani Sveta Evrope o medijih kliknite tukaj