Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Človekove pravice

COE

Evropska socialna listina

Temeljne socialne pravice, pogoji za zaposlovanje in socialna usklajenost

Med drugim vrhom Sveta Evrope oktobra 1997 v Strasbourgu so se vodje vlad in držav članic Sveta Evrope zavezali, da bodo »uveljavljali socialne standarde, zapisane v Socialni listini in drugih aktih Sveta Evrope« in pozvali vse, »naj se čim bolj ravnajo po teh aktih«.

Evropska socialna listina iz leta 1961 (revidirana leta 1996) in njen dodatni protokol iz leta 1988 jamčita vrsto temeljnih pravic, ki bi jih lahko razdelili v dve skupini: na tiste, ki se nanašajo na pogoje za zaposlovanje, in na tiste, ki obravnavajo socialno usklajenost.

Med pravicami, ki se nanašajo na zaposlovanje, so: pravica do dela, pravica do poklicnega usmerjanja in usposabljanja, nerazlikovanje pri zaposlovanju, prepoved prisilnega dela, sindikalne pravice, pravica do kolektivnega pogajanja ter pravica žensk in moških do enakega plačila za enakovredno delo. Med pravicami socialnega varstva pa sta pravica do zdravstvenega varstva in pravica do socialne varnosti.

Nadzorni sistem

Vzpostavljen je mednarodni sistem za nadzor nad tem, kako uresničuje Listino tistih 26 držav, ki so jo že ratificirale. Vlade morajo redno pošiljati poročila o uporabi določb, ki so jih sprejele. Pregleduje jih Odbor neodvisnih izvedencev, ki poda pravno oceno skladnosti stanja z Listino.

V luči teh ugotovitev izda Odbor ministrov vladam priporočila in jih zaprosi, da spremenijo svojo notranjo zakonodajo ali prakso, da bi zagotovile skladnost z Listino. Njegove sklepe pripravi tako imenovani Vladni odbor, v katerem so zastopane vse pogodbenice in kot opazovalci tudi socialni partnerji.

Sistem kolektivnih pritožb

Dodatni protokol k Evropski socialni listini, v katerem je predviden sistem kolektivnih pritožb, je bil sprejet leta 1995 in omogoča določenim organizacijam delavcev in delodajalcev ter nevladnim organizacijam, da se ob domnevnih kršitvah pritožijo Evropskemu odboru za socialne pravice.

Evropska socialna listina je bila spremenjena zaradi posodobitve in razširitve z novimi vrstami pravic. Med temi pravicami so zlasti: pravica do varstva pred revščino in socialno izključenostjo, pravica do dostojnega stanovanja in pravica do varstva ob prenehanju zaposlitve.

Za obisk spletne strani Sveta Evrope o Evropski socialni listini kliknite tukaj