Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Pravno sodelovanje

Odbori

Usmerjevalni odbori

Pod okriljem Odbora ministrov so za izvajanje medvladnih dejavnosti odgovorni Usmerjevalni odbori. Sestavljeni so iz strokovnjakov držav članic in nadzorujejo delo specializiranih pododborov:

  • Evropski odbor za pravno sodelovanje (CDCJ): identificira prednostne naloge medvladnega pravnega sodelovanja, daje predloge Odboru ministrov o dejavnostih na področju javnega in zasebnega življenja in skrbi za njihovo izvajanje;

  • Evropski odbor za vprašanja kriminalitete (CDPC): identificira prednostne naloge medvladnega pravnega sodelovanja, daje predloge Odboru ministrov o dejavnostih na področju kriminalnega prava in kaznovanja ter skrbi za njihovo izvajanje;

  • Usmerjevalni odbor o bioetiki (CDBI): igra podobno vlogo in varuje človeka pred zlorabami na področju bioetike in biotehnologije;

  • Usmerjevalni odbor o lokalni in regionalni demokraciji (CDLR): išče izboljšave pravnih, institucionalnih in finančnih temeljev, na katerih delujejo lokalne in regionalne oblasti. Spodbuja aktivno državljanstvo in demokratično sodelovanje na lokalnem in regionalnem nivoju;

  • Odbor strokovnjakov na področju prava za azilante, begunci in ljudi brez državljanstva (CAHAR), deluje kot medvladni forum za pravo in poltike na teh področjih, še posebej za države članice, vendar tudi za Združene narode in druge mednarodne organizacije in agencije, tako globalne kot regionalne. Srečujejo se redno in premlevajo o teh vprašanjih, da bi državam pomagali sprejeti skupno držo in predlagajo rešitve njihovih praktičnih in pravnih problemov.

  • Obstaja tudi nestalni Odbor za mednarodno javno pravo (CAHDI).

Omeniti je potrebno, da je večina odborov ustanovljenih na podlagi različnih konvencij in jih sestavljajo predstavniki držav podpisnic. Njihova naloga je, da nadzorujejo delovanje držav v skladu s konvencijami o regionalnih in manjšinskih jezikih, o zaščiti podatkov, o zaščiti živali in pravnem sodelovanju v kriminalnih postopkih.