Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Pravno sodelovanje

COE

Lokalna demokracija in čezmejno sodelovanje

Širitev Sveta Evrope je še okrepila njegovo medvladno delovanje na področju lokalne demokracije in čezmejnega sodelovanja. Dejavnosti Sveta Evrope se osredotočajo na:

  • spodbujanje lokalne in regionalne samouprave;

  • analiziranje upravnih in pravnih organov in služb ter finančnega poslovanja lokalnih in regionalnih skupnosti;

  • pospeševanje čezmejnega sodelovanja med lokalnimi in regionalnimi skupnostmi;

  • spodbujanje regionalne kulturne raznolikosti.

Pospeševanje poštene in učinkovite lokalne demokracije

Usmerjevalni odbor za lokalno in regionalno demokracijo (CDLR) je forum, kjer lahko vlade izmenjujejo svoje izkušnje in usklajujejo svoje usmeritve glede pravnega in institucionalnega okvira za demokracijo na lokalni ravni. Odbor proučuje lokalne in regionalne oblike organiziranosti, lokalno upravo, finančna sredstva in upravljanje lokalnih in regionalnih skupnosti ter sodelovanje občanov v javnem življenju svojega kraja kakor tudi lokalne javne službe. Pripravlja pa tudi priporočila in konvencije, ki jih nato sprejme Odbor ministrov.

Evropska listina lokalne samouprave določa temeljna pravila, ki jamčijo politično, upravno in finančno samostojnost lokalnih skupnosti, ter navaja načela, ki naj bi jih spoštovali vsi sistemi lokalnih vlad. CDLR pripravlja predloge za ukrepanje in delovanje v skladu s temi načeli in spodbuja njihovo uresničevanje.

Kjer so meje le spomin

Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju je bila zasnovana za lažje čezmejno sodelovanje med teritorialnimi skupnostmi ali oblastmi v obmejnih območjih. Vključuje modelne sporazume o varstvu okolja, gospodarskem razvoju, izobraževanju in ustanavljanju čezmejnih društev in organizacij.

Okvirno konvencijo sta še bolj utrdila dodatna protokola. Prvi protokol ureja vprašanja organizacij ob skupni meji, drugi pa obravnava medobmočno sodelovanje med teritorialnimi skupnostmi in oblastmi, ki niso neposredne sosede. Medvladni odbor izvedencev pripravlja študije in pravna besedila, ki naj bi olajšala čezmejno sodelovanje na lokalni ravni.

V duhu Dunajske deklaracije vodij držav in vlad o vlogi Sveta Evrope v »novi Evropi« je bil pripravljen program v podporo in za pospeševanje čezmejnega sodelovanja v srednji in vzhodni Evropi.

Ohranjanje jezikovne raznolikosti Evrope

Cilj Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih je zaustaviti upadanje rabe teh jezikov ter pospeševati njihovo rabo v pisni in govorjeni obliki v izobraževanju, javni upravi, na sodiščih, v javnem življenju, gospodarstvu, kulturi in v medijih. Uresničevanje te listine spremlja odbor neodvisnih izvedencev. Odbor pregleduje poročila, ki jih redno pošiljajo države pogodbenice, in nato pripravi poročilo za Odbor ministrov o tem, kako države izpolnjujejo prevzete obveznosti, ter predloge za priporočila Odbora ministrov posameznim državam.

Pravice za tujce na lokalni ravni

Cilj Konvencije o sodelovanju tujcev v javnem življenju na lokalni ravni je tujcem postopoma zagotoviti polne državljanske in politične pravice v lokalnih skupnostih.

Praktična pomoč novim demokracijam

Program ADACS* za lokalno demokracijo ponuja strokovno in zakonodajno podporo, da bi državam srednje in vzhodne Evrope pomagali pri preoblikovanju lokalne in regionalne samouprave in pri utrjevanju demokracije na lokalni ravni.

Program se v glavnem ukvarja s posredovanjem strokovnega znanja in izkušenj pri pripravi ustreznih pravnih besedil. Lokalnim vladam svetujejo pri financiranju, upravljanju in usposabljanju osebja. Skupine, v katerih so lokalni in državni politiki, visoki uradniki in akademiki, se srečujejo na seminarjih in študijskih obiskih, da izmenjujejo izkušnje in na podlagi svojega dela prihajajo do novih spoznanj. Nekatere dejavnosti se izvajajo skupaj z Evropsko komisijo, Svetovno banko in Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Za ogled spletnih strani Sveta Evrope o lokalni demokraciji kliknite tukaj