Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

Konvencije po datumu sprejema

001 Statut Sveta Evrope

London, 05.05.1949
Podpis: /
Ratifikacija: 14.05.1993
Veljavnost: 03.08.1949
ang
fra

002 Splošni sporazum o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Pariz, 02.09.1949
Podpis: /
Ratifikacija: 08.11.1994
Veljavnost: 10.09.1952
ang
fra

003a Posebni sporazum v zvezi s sedežem Sveta Evrope

1949
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /

004a Dodatni sporazum, ki dopolnjuje nekatere določbe splošnega sporazuma o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

1950
Podpis: /
Ratifikacija: 25.01.1994
Veljavnost: 08.11.1994

005 Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Rim, 04.11.1950
Podpis: 04.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 03.09.1953
ang
fra

006 Amandmaji k statutu

1951
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /

007 (b) Amandmaji k statutu

1951
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /

008 Amandmaji k statutu, sprejeti maja in avgusta 1951

1951
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /

009 Protokol h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in svoboščin

Pariz, 20.03.1952
Podpis: 14.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 18.05.1954
ang
fra

010 Protokol k splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Strasbourg, 06.11.1952
Podpis: /
Ratifikacija: 08.11.1994
Veljavnost: 11.07.1956
ang
fra

011b Amandma k statutu Sveta Evrope

1952
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /

012 Začasni Evropski sporazum o socialnih programih, ki zadevajo starost, invalidnost in preživele

Pariz, 11.12.1953
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.07.1954
ang
fra

012a Protokol k začasnemu Evropskemu sporazumu o socialnih programih, ki zadevajo starost, invalidnost in preživele

Pariz, 11.12.1953
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.10.1954
ang
fra

013 Začasni Evropski sporazum o socialni varnosti, z izjemo programov za starost, invalidnost in preživele

Pariz, 11.12.1953
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.07.1954
ang
fra

013a Protokol k začasnemu sporazumu o socialni varnosti, z izjemo programov za starost, invalidnost in preživele

Pariz, 11.12.1953
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.10.1954
ang
fra

014 Evropska konvencija o socialni in zdravniški pomoči

Pariz, 11.12.1953
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.07.1954
ang
fra

014a Protokol k Evropski konvenciji o socialni in zdravniški pomoči

11.12.1953
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.07.1954
ang
fra

015 Evropska konvencija o ekvivalentnosti diplom, ki omogočajo dostop na visokošolske ustanove

Pariz, 11.12.1953
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992
Veljavnost: 20.04.1954
ang
fra

016 Evropska konvencija, ki se nanaša na formalnosti, predpisane za vloge za podelitev patentov

Pariz, 11.12.1953
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.06.1955
ang
fra

017 Evropska konvencija o mednarodni razvrstitvi patentov

Pariz, 19.12.1954
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.08.1955
ang
fra

018 Evropska kulturna konvencija

Pariz, 19.12.1954
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992
Veljavnost: 02.07.1992
ang
fra

019 Evropska konvencija o ustanavljanju

Pariz, 13.12.1955
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 23.02.1965
ang
fra

020 Sporazum med članicami Sveta Evrope o izmenjavi vojnih pohabljencev zaradi zdravljenja

Pariz, 13.12.1955
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.01.1956
ang
fra

021 Evropska konvencija o priznavanju trajanja visokošolskega študija

Pariz, 15.12.1956
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992
Veljavnost: 18.09.1957
ang
fra

022 Drugi protokol k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Pariz, 15.12.1956
Podpis: 27.05.1994
Ratifikacija: 08.11.1994
Veljavnost: 15.12.1956
ang
fra

023 Evropska konvencija o mirnem reševanju sporov

Strasbourg, 29.04.1957
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 30.04.1958
ang
fra

024 Evropska konvencija o izročitvi

Pariz, 13.12.1957
Podpis: 31.03.1994
Ratifikacija: 16.02.1995
Veljavnost: 18.04.1960
ang
fra

025 Evropski sporazum o predpisih, ki se nanašajo na gibanje oseb med državami članicami Sveta Evrope

Pariz, 13.12.1957
Podpis: 25.04.2001
Ratifikacija: 11.12.2001
Veljavnost: 01.01.1958
ang
fra

026 Evropski sporazum o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora

Pariz, 15.12.1958
Podpis: 07.05.1999
Ratifikacija: 12.01.2001
Veljavnost: 01.01.1959
ang
fra

027 Evropski sporazum, ki se nanaša na izmenjavo programov preko televizijskih filmov

Pariz, 15.12.1958
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.07.1961
ang
fra

028 Tretji protokol k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Strasbourg, 06.03.1959
Podpis: /
Ratifikacija: 18.03.1997
Veljavnost: 15.03.1963
ang
fra

029 Evropska konvencija o obveznem zavarovanju civilne odgovornosti do motornih vozil

Strasbourg, 13.12.1955
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 22.09.1969
ang
fra

030 Evropska konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah

Strasbourg, 20.04.1959
Podpis: 26.02.1999
Ratifikacija: 19.07.1999
Veljavnost: 12.06.1962
ang
fra

031 Evropski sporazum o ukinitvi viz za begunce

Strasbourg, 13.12.1955
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 04.09.1960
ang
fra

032 Evropska konvencija o akademskem priznavanju univerzitetnih kvalifikacij

Pariz, 14.12.1959
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992
Veljavnost: 27.11.1961
ang
fra

033 Sporazum o začasnem brezcarinskem uvozu zdravstvene, kirurške in laboratorijske opreme za brezplačno posojanje v bolnišnicah in drugih zdravstvenih institucijah za diagnostične namene ali zdravljenje

Strasbourg, 28.04.1960
Podpis: 07.05.1999
Ratifikacija: 04.10.2000
Veljavnost: 29.07.1960
ang
fra

034 Evropski sporazum o zaščiti televizijskih programov

Strasbourg, 22.06.1960
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.07.1961
ang
fra

035 Evropska socialna listina

Turin, 18.10.1961
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 26.02.1965
ang
fra

036 Četrti protokol k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Pariz, 16.12.1961
Podpis: 27.05.1994
Ratifikacija: 08.11.1994
Veljavnost: 16.12.1961
ang
fra

037 Evropski sporazum med članicami Sveta Evrope o potovanju mladih s skupnim potnim listom

Pariz, 16.12.1961
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 17.01.1962
ang
fra

038 Evropski sporazum, ki zadeva medsebojno zdravstveno pomoč za posebna zdravljenja in klimatske vire

Strasbourg, 14.05.1962
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 15.06.1962
ang
fra

039 Evropski sporazum o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin

Strasbourg, 14.05.1962
Podpis: 07.05.1999
Ratifikacija: 04.10.2000
Veljavnost: 14.10.1962
ang
fra

040 Sporazum med državami članicami Sveta Evrope o izdaji mednarodne knjižnice z boni za popravilo protetičnih in ortopetskih pripomočkov vojnim in civilnim invalidom

Pariz, 17.12.1962
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 27.12.1963
ang
fra

041 Konvencija o odgovornosti hotelirjev za premoženje njihovih gostov

Pariz, 17.12.1962
Podpis: /
Ratifikacija: 20.10.1992
Veljavnost: 15.02.1967
ang
fra

042 Sporazum, ki se nanaša na uporabo Evropske konvencije o mednarodni gospodarski arbitraži

Pariz, 17.12.1962
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 25.01.1965
ang
fra

043 Konvencija o zmanjšanju primerov večnacionalnosti in vojaške obveznosti v primerih večnacionalnosti

Strasbourg, 06.05.1963
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 28.03.1968
ang
fra

044 Protokol štev. 2 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki daje Evropskemu sodišču za človekove pravice pristojnost, da daje nasvete in mnenja

Strasbourg, 06.05.1993
Podpis: 14.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 21.09.1970
ang
fra

045 Protokol štev. 3 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki dopolnjuje 29., 30. in 31. člen konvencije

Strasbourg, 06.05.1963
Podpis: 14.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 21.09.1970
ang
fra

046 Protokol štev. 4 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki zagotavlja določene pravice in svoboščine, ki niso vključene v konvenciji in protokolu štev. 1

Strasbourg, 16.09.1963
Podpis: 14.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 02.05.1968
ang
fra

047 Konvencija o poenotenju določenih točk stvarnega prava o patentih za inovacije

Strasbourg, 27.11.1963
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.08.1980
ang
fra

048 Evropski kodeks o socialni varnosti

Strasbourg, 16.04.1964
Podpis: 20.01.2003
Ratifikacija: 26.02.2004
Veljavnost: 17.03.1968
ang
fra

048a Protokol k Evropskemu kodeksu o socialni varnosti

Strasbourg, 16.04.1964
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 17.03.1968
ang
fra

049 Dodatni protokol k Evropski konvenciji o ekvivalentnosti diplom, ki omogočajo dostop na visokošolske ustanove

Strasbourg, 03.06.1964
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992
Veljavnost: 04.07.1964
ang
fra

050 Konvencija o izdelavi evropske farmakopeje

Strasbourg, 22.07.1964
Podpis: /
Ratifikacija: 07.01.1993
Veljavnost: 08.05.1974
ang
fra

051 Evropska konvencija o nadzorstvu nad pogojno obsojenimi ali pogojno oproščenimi osebami

Strasbourg, 30.11.1964
Podpis: /
Ratifikacija: 20.10.1992
Veljavnost: 22.08.1975
ang
fra

052 Evropska konvencija o kaznovanju cestnih prekrškov

Strasbourg, 30.11.1964
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 18.07.1972
ang
fra

053 Evropski sporazum za preprečevanje oddajanja radijskih oddaj s postaj, ki so izven nacionalnega ozemlja

22.01.1965
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 19.10.1967
ang
fra

054 Protokol k evropskemu sporazumu o varovanju televizijskih oddaj

Strasbourg, 22.01.1965
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 24.03.1965
ang
fra

055 Protokol štev. 5 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki dopolnjuje 22. in 40. člen konvencije

Strasbourg, 20.01.1966
Podpis: 14.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 20.12.1971
ang
fra

056 Evropska konvencija, ki zagotavlja enotno zakonodajo o arbitraži

Strasbourg, 20.01.1966
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

057 Evropska konvencija o ustanavljanju družb

Strasbourg, 20.01.1966
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

058 Evropska konvencija o posvojitvi otrok

Strasbourg, 24.04.1967
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 26.04.1968
ang
fra

059 Evropski sporazum o šolanju in izobraževanju medicinskih sester

Strasbourg, 25.10.1967
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 07.08.1969
ang
fra

060 Evropska konvencija o dolgovih v tuji valuti

Pariz, 11.12.1967
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

061 Evropska konvencija o konzularnih funkcijah

Pariz, 11.12.1967
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

061a Protokol k Evropski konvenciji o konzularnih funkcijah, ki se nanašajo na zaščito beguncev

Pariz, 11.12.1967
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

061b Protokol k Evropski konvenciji o konzularnih funkcijah, ki se nanašajo na civilno letalstvo

Pariz, 11.12.1967
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

062 Evropska konvencija o obvestilih o tujem pravu

London, 07.06.1968
Podpis: 31.03.1994
Ratifikacija: 01.04.1998
Veljavnost: 17.12.1969
ang
fra

063 Evropska konvencija o ukinitvi overjanja dokumentov, ki so jih potrdili diplomatski ali konzularni predstavniki

London, 07.06.1968
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 14.08.1970
ang
fra

064 Evropski sporazum o omejevanju nekaterih detergentov v pralnih ali čistilnih sredstvih

Strasbourg, 16.09.1968
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 16.02.1971
ang
fra

065 Evropska konvencija za zaščito živali med trajanjem mednarodnega prevoza

Pariz, 13.12.1968
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 20.02.1971
ang
fra

066 Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine

London, 06.05.1969
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992
Veljavnost: 20.11.1970
ang
fra

067 Evropski sporazum, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih pred Evropsko komisijo in Sodiščem za človekove pravice

London, 06.05.1969
Podpis: 23.11.1993
Ratifikacija: 27.05.1994
Veljavnost: 17.04.1971
ang
fra

068 Evropski sporazum o zaposlovanju, namestitvi "Au Pair"

Strasbourg, 24.11.1969
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 30.05.1971
ang
fra

069 Evropski sporazum o podaljšanju štipendiranja študentov, ki študirajo v tujini

Pariz, 12.12.1969
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992
Veljavnost: 02.10.1971
ang
fra

070 Evropska konvencija o mednarodni veljavnosti kazenskih razsodb

Haag, 28.05.1970
Podpis: 25.01.2000
Ratifikacija: /
Veljavnost: 26.07.1974
ang
fra

071 Evropska konvencija o repatriaciji mladoletnikov

Haag, 28.05.1970
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

072 Konvencija, ki se nanaša na ukinitev mednarodnih vrednostnih papirjev na prinositelja

Haag, 28.05.1970
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 11.02.1979
ang
fra

073 Evropska konvencija o odstopu postopkov v kazenskih zadevah

Strasbourg, 15.05.1972
Podpis: 24.06.2002
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

074 Evropska konvenciji o državni imuniteti

Basel, 16.05.1972
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 11.06.1976
ang
fra

074a Dodatni protokol k Evropski konvenciji o državni imuniteti

Basel, 16.05.1972
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 22.05.1985
ang
fra

075 Evropska konvencija o kraju plačila denarnih obveznosti

Basel, 16.05.1972
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

076 Evropska konvencija o izračunavanju rokov

Strasbourg, 06.05.1974
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 28.04.1983
ang
fra

077 Konvencija o vzpostavitvi sistema za vpis oporok

Basel, 16.05.1972
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 20.03.1976
ang
fra

078 Evropska konvencija o socialni varnosti

Pariz, 14.12.1972
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.03.1977
ang
fra

078a Dodatni sporazum k Evropski konvenciji o socialni varnosti

Pariz, 14.12.1972
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.03.1977
ang
fra

079 Evropska konvencija o civilni odgovornosti za škodo, povzročeno z motornimi vozili

Strasbourg, 14.05.1973
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

080 Sporazum o prevozu trupel

Strasbourg, 26.10.1973
Podpis: 03.07.1997
Ratifikacija: 05.11.1998
Veljavnost: 11.11.1975
ang
fra

081 Dodatni protokol k Evropskemu dogovoru o zaščiti televizijskih oddaj

Strasbourg, 14.01.1974
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 31.12.1974
ang
fra

082 Evropska konvencija o nezastaranju zločina proti človeštvu in vojnih zločinov

Strasbourg, 25.01.1974
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 27.06.2003
ang
fra

083 Evropska konvencija o socialni zaščiti kmetov

Strasbourg, 06.05.1974
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 17.06.1977
ang
fra

084 Evropski sporazum o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv

Strasbourg, 17.09.1974
Podpis: 07.05.1999
Ratifikacija: 04.10.2000
Veljavnost: 23.04.1977
ang
fra

085 Evropska konvencija o pravnem položaju otrok, rojenih zunaj zakonske zveze

Strasbourg, 15.10.1975
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 11.08.1978
ang
fra

086 Dodatni protokol k Evropski konvenciji o izročitvi

Strasbourg, 15.10.1975
Podpis: 31.03.1994
Ratifikacija: 16.02.1995
Veljavnost: 20.08.1978
ang
fra

087 Evropska konvencija za zaščito živali v vzrejne namene

Strasbourg, 10.03.1976
Podpis: /
Ratifikacija: 20.10.1992
Veljavnost: 10.09.1978
ang
fra

088 Evropska konvencija o mednarodnih posledicah odvzema pravice do vožnje motornega vozila

Bruselj, 03.06.1976
Podpis: /
Ratifikacija: 20.10.1992
Veljavnost: 28.04.1983
ang
fra

089 Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv

Strasbourg, 24.06.1976
Podpis: 07.05.1999
Ratifikacija: 04.10.2000
Veljavnost: 23.04.1977
ang
fra

090 Evropska konvencija o zatiranju terorizma

Strasbourg, 27.01.1977
Podpis: 28.03.2000
Ratifikacija: 29.11.2000
Veljavnost: 04.08.1978
ang
fra

091 Evropska konvencija o odgovornosti za proizvode v primeru telesnih poškodb in smrti

Strasbourg, 27.01.1977
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

092 Evropski sporazum o posredovanju zaprosil za pravno pomoč

Strasbourg, 27.01.1977
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 28.02.1977
ang
fra

093 Evropska konvencija o pravnem položaju priseljenih delavcev

Strasbourg, 24.11.1977
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.05.1983
ang
fra

094 Evropska konvencija o uradnem vračanju dokumentov, ki se nanašajo na administrativne zadeve v tujini

Strasbourg, 24.11.1977
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.11.1982
ang
fra

095 Protokol, ki vnaša spremembe v Konvencijo o zmanjšanju primerov večnacionalnosti in vojaške obveznosti v primeru večnacionalnosti

Strasbourg, 24.11.1977
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 08.09.1978
ang
fra

096 Dodatni protokol h konvenciji o zmanjšanju primerov večnacionalnosti in vojaške obveznosti v primeru večnacionalnosti

Strasbourg, 24.11.1977
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 17.10.1983
ang
fra

097 Dodatni protokol k Evropski konvenciji o obvestilih o tujem pravu

Strasbourg, 24.11.1977
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 31.08.1979
ang
fra

098 Drugi dodatni protokol k Evropski konvenciji o izročitvi

Strasbourg, 17.03.1978
Podpis: 31.03.1994
Ratifikacija: 16.02.1995
Veljavnost: 05.06.1983
ang
fra

099 Dodatni protokol k Evropski konvenciji o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah

Strasbourg, 17.03.1978
Podpis: 04.03.1999
Ratifikacija: 19.07.2001
Veljavnost: 12.04.1982
ang
fra

100 Evropska konvencija o pridobivanju informacij in dokazov v administrativnih zadevah v tujini

Strasbourg, 15.03.1978
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.01.1983
ang
fra

101 Evropska konvencija o nadzoru nad pridobitvijo in posestjo strelnega orožja s strani posameznikov

Strasbourg, 28.06.1978
Podpis: 09.06.1999
Ratifikacija: 29.05.2000
Veljavnost: 01.07.1982
ang
fra

102 Evropska konvencija za zaščito živali za zakol

Strasbourg, 10.05.1979
Podpis: /
Ratifikacija: 20.10.1992
Veljavnost: 11.06.1982
ang
fra

103 Dodatni protokol k Evropski konvenciji za zaščito živali med mednarodnim prevozom

Strasbourg, 10.05.1979
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 07.11.1989
ang
fra

104 Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov

Bern, 19.09.1979
Podpis: 20.10.1998
Ratifikacija: 29.09.1999
Veljavnost: 01.06.1982
ang
fra

105 Evropska konvencija o priznanju in izvajanju odločitev, ki zadevajo skrbništvo otrok in vzpostavitev skrbništva otrok

Luxemburg, 20.05.1980
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.09.1983
ang
fra

106 Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti

Madrid, 21.05.1980
Podpis: 28.01.1998
Ratifikacija: 17.07.2003
Veljavnost: 22.12.1981
ang
fra

107 Evropski sporazum o prenosu odgovornosti za begunce

Strasbourg, 16.10.1980
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.12.1980
ang
fra

108 Konvencija o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov

Strasbourg, 28.01.1981
Podpis: 23.11.1993
Ratifikacija: 27.05.1994
Veljavnost: 01.10.1985
ang
fra

109 Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora

Strasbourg, 01.01.1983
Podpis: /
Ratifikacija: 12.01.2000
Veljavnost: 01.01.1985
ang
fra

110 Dodatni protokol k sporazumu o začasnem brezcarinskem uvozu zdravstvene, kirurške in laboratorijske opreme za brezplačen najem v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah za določanje diagnoz ali zdravljenje

Strasbourg, 01.01.1983
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.01.1985
ang
fra

111 Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin

Strasbourg, 01.01.1983
Podpis: 07.05.1999
Ratifikacija: 19.07.2000
Veljavnost: 01.01.1985
ang
fra

112 Konvencija o transferju obsojenih oseb

Strasbourg, 21.03.1983
Podpis: 14.05.1993
Ratifikacija: 16.09.1993
Veljavnost: 01.07.1985
ang
fra

113 Dodatni protokol k protokolu Evropskega sporazuma o zaščiti televizijskih oddaj

Strasbourg, 21.03.1983
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.01.1985
ang
fra

114 Protokol številka 6 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki zadeva odpravo smrtne kazni

Strasbourg, 28.04.1983
Podpis: 14.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 01.03.1985
ang
fra

115 Protokol s spremembami k Evropskemu sporazumu o omejevanju uporabe nekaterih detergentov v pralnih in čistilnih sredstvih

Strasbourg, 25.10.1983
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.11.1984
ang
fra

116 Evropska konvencija o povračilu škode žrtvam zločinov nasilja

Strasbourg, 24.11.1983
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.02.1988
ang
fra

117 Protokol št. 7 h konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Strasbourg, 24.11.1983
Podpis: 14.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 01.11.1988
ang
fra

118 Protokol štev. 8 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Dunaj, 19.03.1985
Podpis: 14.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 01.01.1990
ang
fra

119 Evropska konvencija o prestopkih proti kulturni dediščini

Delfi, 23.06.1985
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

120 Evropska konvencija o nasilju in nedostojnem obnašanju gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah

Strasbourg, 19.08.1985
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992
Veljavnost: 01.11.1985
ang
fra

121 Konvencija o varstvu evropskega arhitektonskega bogastva

Granada, 03.10.1985
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992
Veljavnost: 01.12.1987
ang
fra

122 Evropska listina lokalne samouprave

Strasbourg, 15.10.1985
Podpis: 11.10.1994
Ratifikacija: 15.11.1996
Veljavnost: 01.09.1988
ang
fra

123 Evropska konvencija za zaščito vretenčarjev, ki jih uporabljamo za poskusne in druge znanstvene namene

Strasbourg, 18.03.1986
Podpis: 31.01.2002
Ratifikacija: 15.12.2006
Veljavnost: 01.01.1991
ang
fra

124 Evropska konvencija o priznavanju pravne osebnosti mednarodnih nevladnih organizacij

Strasbourg, 24.04.1986
Podpis: 16.09.1993
Ratifikacija: 16.09.1993
Veljavnost: 01.01.1991
ang
fra

125 Evropska konvencija o varovanju domačih hišnih živali

Strasbourg, 13.11.1987
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.05.1992
ang
fra

126 Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja

Strasbourg, 26.11.1987
Podpis: 04.11.1993
Ratifikacija: 02.02.1994
Veljavnost: 01.02.1989
ang
fra

127 Konvencija o medsebojni upravni pomoči na davčnem področju

Strasbourg, 25.01.1988
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.04.1995
ang
fra

128 Dodatni protokol k Evropski socialni listini

Strasbourg, 05.05.1988
Podpis: 11.10.1997
Ratifikacija: /
Veljavnost: 04.09.1992
ang
fra

129 Dogovor za izvajanje Evropskega sporazuma z dne 17. oktobra 1980, ki zadeva dovoljenje za zdravniško oskrbo osebam na začasnem bivanju

Strasbourg, 26.05.1988
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

130 Konvencija o okoriščanju z zaupnimi podatki

Strasbourg, 20.04.1989
Podpis: 23.11.1993
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.10.1991
ang
fra

131 Tretji dodatni protokol k evropskemu sporazumu o zavarovanju televizijskih oddaj

Strasbourg, 20.04.1989
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

132 Evropska konvencija o čezmejni televiziji

Strasbourg, 05.05.1989
Podpis: 18.07.1996
Ratifikacija: 29.07.1999
Veljavnost: 01.05.1993
ang
fra

133 Protokol h konvenciji o nezakonitem trgovanju v podjetju zaposlenih z delnicami tega podjetja ali nezakonitih finančnih transakcijah oseb, ki imajo dostop do zaupnih podatkov

Strasbourg, 11.09.1989
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.10.1991
ang
fra

134 Protokol h Konvenciji o izdelavi evropske farmakopeje

Strasbourg, 16.11.1989
Podpis: /
Ratifikacija: 07.01.1993
Veljavnost: 01.11.1992
ang
fra

135 Evropska konvencija proti dopingu v športu

Strasbourg, 16.11.1989
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992
Veljavnost: 01.03.1990
ang
fra

136 Evropska konvencija o določenih mednarodnih vidikih stečaja

Istanbul, 05.06.1990
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

137 Peti protokol k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Strasbourg, 18.06.1990
Podpis: 27.05.1994
Ratifikacija: 08.11.1994
Veljavnost: 01.11.1991
ang
fra

138 Evropska konvencija o splošni enakovrednosti trajanja univerzitetnega študija

Rim, 06.11.1990
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.01.1991
ang
fra

139 Evropski kodeks o socialni varnosti (revidiran)

Rim, 06.11.1990
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.01.1991
ang
fra

140 Protokol štev. 9 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Rim, 06.11.1990
Podpis: 14.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 01.10.1994
ang
fra

141 Konvencija o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem

Strasbourg, 08.11.1990
Podpis: 23.11.1993
Ratifikacija: 23.04.1998
Veljavnost: 01.09.1993
ang
fra

142 Protokol o spremembah Evropske socialne listine

Turin, 21.10.1997
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

143 Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine - spremenjena in dopolnjena

La Valetta, 16.01.1992
Podpis: 15.11.1996
Ratifikacija: 07.05.1999
Veljavnost: 25.05.1995
ang
fra

144 Konvencija o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni

Strasbourg, 05.02.1992
Podpis: 23.11.2006
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.05.1997
ang
fra

145 Protokol o spremembah Evropske konvencije za zaščito vzrejenih živali

Strasbourg, 06.02.1992
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

146 Protokol štev. 10 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Strasbourg, 25.03.1992
Podpis: 14.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 01.10.1994
ang
fra

147 Evropska konvencija o filmski koprodukciji

Strasbourg, 02.10.1992
Podpis: 17.02.2003
Ratifikacija: 28.11.2003
Veljavnost: 01.04.1994
ang
fra

148 Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih

Strasbourg, 05.11.1992
Podpis: 03.07.1997
Ratifikacija: 04.10.2000
Veljavnost: 01.03.1998
ang
fra

149 Drugi protokol, ki spreminja Konvencijo o zmanjšanju primerov večnacionalnosti in vojaške obveznosti v primeru večnacionalnosti

Strasbourg, 02.02.1993
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 24.03.1995
ang
fra

150 Konvencija o civilni odgovornosti za škodo, nastalo zaradi okolju škodljive dejavnosti

Lugano, 21.06.1992
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

151 Protokol štev. 1 k Evropski konvenciji o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja

Strasbourg, 04.11.1993
Podpis: 31.03.1994
Ratifikacija: 16.02.1995
Veljavnost: 01.03.2002
ang
fra

152 Protokol štev. 2 k Evropski konvenciji o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja

Strasbourg, 04.11.1993
Podpis: 31.03.1994
Ratifikacija: 16.02.1995
Veljavnost: 01.03.2002
ang
fra

153 Evropska konvencija, ki se nanaša na vprašanje avtorskega prava in sosedskih pravic v okviru čezmejnega satelitskega oddajanja

Strasbourg, 11.05.1994
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

154 Protokol k Evropski konvenciji o socialni varnosti

Strasbourg, 11.05.1994
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

155 Protokol štev. 11 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Strasbourg, 11.05.1994
Podpis: 11.05.1994
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 01.11.1998
ang
fra

156 Sporazum o nezakonitem prometu po morju, ki uveljavlja 17. člen konvencije Združenih narodov o prepovedi nezakonitega prometa z narkotiki in psihotropskimi snovmi

Strasbourg, 31.01.1995
Podpis: 28.03.2000
Ratifikacija: 15.11.2000
Veljavnost: 01.05.2000
ang
fra

157 Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin

Strasbourg, 01.02.1995
Podpis: 01.02.1995
Ratifikacija: 25.02.1998
Veljavnost: 01.02.1998
ang
fra

158 Dodatni protokol k Evropski socialni listini o sistemu kolektivnih pritožb

Strasbourg, 09.11.1995
Podpis: 11.10.1997
Ratifikacija: 11.10.1997
Veljavnost: 01.07.1998
ang
fra

159 Dodatni protokol k okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti

Strasbourg, 09.11.1995
Podpis: 28.01.1998
Ratifikacija: 17.09.2003
Veljavnost: 01.12.1998
ang
fra

160 Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic

Strasbourg, 25.01.1996
Podpis: 18.07.1996
Ratifikacija: 28.03.1999
Veljavnost: 01.07.2000
ang
fra

161 Evropski sporazum, ki zadeva osebe, udeležene v postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

Strasbourg, 05.03.1996
Podpis: 07.05.1999
Ratifikacija: 29.11.2001
Veljavnost: 01.01.1999
ang
fra

162 Šesti protokol k splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Strasbourg, 05.03.1996
Podpis: 07.05.1999
Ratifikacija: 29.11.2001
Veljavnost: 01.11.1998
ang
fra

163 Evropska socialna listina - spremenjena

Strasbourg, 03.05.1996
Podpis: 11.10.1997
Ratifikacija: 07.05.1999
Veljavnost: 01.07.1999
ang
fra

164 Konvencija o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine: Konvencija o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino

Oviedo, 04.04.1997
Podpis: 04.04.1997
Ratifikacija: 05.11.1998
Veljavnost: 01.12.1999
ang
fra

165 Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji

Lizbona, 11.04.1997
Podpis: 11.04.1997
Ratifikacija: 21.07.1999
Veljavnost: 01.02.1999
ang
fra

166 Evropska konvencija o državljanstvu

Strasbourg, 06.11.1997
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.03.2000
ang
fra

167 Dodatni protokol h konvenciji o transferju obsojenih oseb

Strasbourg, 18.12.1997
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.06.2000
ang
fra

168 Dodatni protokol o prepovedi kloniranja človeških bitij h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine

Pariz, 12.01.1998
Podpis: 12.01.1998
Ratifikacija: 05.11.1998
Veljavnost: 01.03.2001
ang
fra

169 Protokol št. 2 o medobmočnem sodelovanju k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti

Strasbourg, 05.05.1998
Podpis: 20.10.1998
Ratifikacija: 17.09.2003
Veljavnost: 01.02.2001
ang
fra

170 Protokol o spremembah Konvencije za zaščito vretenčarjev, ki jih uporabljajo za poskusne in druge znanstvene namene

Strasbourg, 22.06.1998
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 02.12.2005
ang
fra

171 Protokol, ki spreminja Konvencijo o čezmejni televiziji

Strasbourg, 01.10.1998
Podpis: 18.07.1996
Ratifikacija: 29.07.1999
Veljavnost: 01.03.2002
ang
fra

172 Konvencija o kazenskopravni zaščiti okolja

Strasbourg, 04.11.1998
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

173 Kazenskopravna konvencija o korupciji

Strasbourg, 22.06.1998
Podpis: 07.05.1999
Ratifikacija: 12.05.2000
Veljavnost: 01.07.2002
ang
fra

174 Civilnopravna konvencija o korupciji

Strasbourg, 04.11.1999
Podpis: 29.11.2001
Ratifikacija: 17.03.2003
Veljavnost: 01.11.2003
ang
fra

175 Evropska konvencija o spodbujanju dolgoročnega mednarodnega prostovoljnega dela za mladino

Strasbourg, 11.05.2000
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

176 Evropska konvencija o krajini

Firence, 20.10.2000
Podpis: 07.03.2001
Ratifikacija: 25.09.2003
Veljavnost: 01.03.2004
ang
fra

177 Protokol številka 12 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Rim, 04.11.2000
Podpis: 07.03.2001
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.04.2005
ang
fra

178 Evropska konvencija o pravni zaščiti storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu

Strasbourg, 24.01.2001
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.07.2003
ang
fra

179 Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu o posredovanju zaprosil za pravno pomoč

Moskva, 04.10.2001
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.09.2002
ang
fra

180 Konvencija o informacijah in pravnem sodelovanju v zvezi s storitvami informacijske družbe

Moskva, 04.10.2001
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

181 Dodatni protokol h Konvenciji za zaščito posameznika v odnosu do avtomatske obdelave osebnih podatkov, ki se nanaša na nadzorne organe in čezmejnega prenosa podatkov

Strasbourg, 08.11.2001
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.07.2004
ang
fra

182 Drugi dodatni protokol k Evropski konvenciji o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah

Strasbourg, 08.11.2001
Podpis: 07.04.2005
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.02.2004
ang
fra

183 Evropska konvencija za zaščito avdiovizualne dediščine

Strasbourg, 08.11.2001
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

184 Protokol k Evropski konvenciji za zaščito avdiovizualne dediščine o zaščiti televizijske produkcije

Strasbourg, 08.11.2001
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

185 Konvencija o kibernetski kriminaliteti

Budimpešta, 23.11.2001
Podpis: 24.07.2002
Ratifikacija: 08.09.2004
Veljavnost: 01.07.2004
ang
fra

186 Dodatni protokol o presaditvi človeških organov in tkiv h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino

Strasbourg, 24.01.2002
Podpis: 24.01.2002
Ratifikacija: 19.01.2006
Veljavnost: 01.05.2006
ang
fra

187 Protokol številka 13 h Konvenciji o varstvu človekovih pravicah in temeljnih svoboščin glede odprave smrtne kazni v vseh okoliščinah

Vilnius, 03.05.2002
Podpis: 03.05.2002
Ratifikacija: 04.12.2003
Veljavnost: 01.07.2003
ang
fra

188 Dodatni protokol k evropski konvenciji proti dopingu v športu

Varšava, 12.09.2002
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.04.2004
ang
fra

189 Dodatni protokol h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava inkriminacijo rasističnih in ksenofobičnih dejanj, storjenih v računalniških sistemih

Strasbourg, 28.01.2003
Podpis: 26.02.2004
Ratifikacija: 08.09.2004
Veljavnost: 01.03.2006
ang
fra

190 Protokol k Evropski konvenciji o zatiranju terorizma

Strasbourg, 15.05.2003
Podpis: 15.07.2003
Ratifikacija: 11.05.2004
Veljavnost: /
ang
fra

191 Dodatni protokol h Kazenskopravni konvenciji o korupciji

Strasbourg, 15.05.2003
Podpis: 09.03.2004
Ratifikacija: 11.10.2004
Veljavnost: 01.02.2005
ang
fra

192 Konvencija o stikih z otroki

Strasbourg, 15.05.2003
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.09.2005
ang
fra

193 Evropska konvencija za zaščito živali med trajanjem mednarodnega prevoza (spremenjena)

Kišinjev, 06.11.2003
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 14.03.2006
ang
fra

194 Protokol št. 14 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki spreminja nadzorni sistem konvencije

Strasbourg, 13.05.2004
Podpis: 13.05.2004
Ratifikacija: 29.06.2005
Veljavnost: /
ang
fra

195 Dodatni protokol h konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede biomedicinskih raziskav

Strasbourg, 25.01.2005
Podpis: 25.01.2005
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

196 Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma

Varšava, 16.05.2005
Podpis: 19.05.2006
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

197 Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi

Varšava, 16.05.2005
Podpis: 03.04.2006
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.02.2008
ang
fra

198 Konvencija Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivm dejanjem in o financiranju terorizma

Varšava, 16.05.2005
Podpis: 28.03.2007
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.05.2008
ang
fra

199 Okvirna konvencija Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo

Faro, 27.10.2005
Podpis: 19.01.2006
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

200 Council of Europe Convention on the avoidance of statelessness in relation to State succession

Strasbourg, 19.05.2006
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

201 Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem

Lanzarote, 25.10.2007
Podpis: 25.10.2007
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra