Arhiv novic

 • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

 • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

 • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Skupni programi Sveta Evrope in Evropske komisije

Skupni programi po področjih in državah

Večina skupnih programov (skupni programi - seznam) je namenjenih določenim državam. Pokrivajo Albanijo, Ukrajino, Rusko federacijo, Moldavijo, Armenijo, Azerbajdžan, Gruzijo, Srbijo in Črno goro, Turčijo, Bosno in Hercegovino in tudi »Bivšo jugoslovansko republiko Makedonijo«. Nekateri pretekli skupni programi so bili namenjeni tudi drugim državam, na primer Baltiškim - Litvi, Latviji in Estoniji.

Potekali so tudi mednarodni vsebinski skupni programi, namenjeni državam srednje in vzhodne Evrope, ki so med drugim pokrivali narodne manjšine, boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji, razvoj neodvisnih in multi-disciplinarnih etičnih odborov za nadzorovanje biomedicinskih raziskav,... Obstajali so tudi številni drugi skupni programi, na primer za spodbujanje ukinitve smrtne kazni, za pripravo evropske konference o boju proti rasizmu in nestrpnosti, za spodbujanje Evropske socialne listine ter program za okrepitev demokracije in ustavnega razvoja v državah srednje in vzhodne Evrope s pomočjo Beneške komisije Sveta Evrope.   

Dejavnosti

Skupni programi vključujejo številne dejavnosti (dejavnosti) za katere sta se sporazumela Evropska komisija in Svet Evrope v posvetovanju z vladami sodelujočih držav. Dejavnosti se izvajajo z namenom da bi olajšale in podprle pravne in institucionalne reforme. Usposabljanje, strokovna poročila, priporočila vladam, konference, delavnice, seminarji in širjenje publikacij so običajne delovne metode. Poudarek je na usposabljanju in nasvetih, vendar so v nekaterih primerih Skupni programi nudili tudi omejeno materialno podporo (na primer za izgradnjo "Albanian School of Magistrates" in "the State Publications Centre").

Načrtovanje in financiranje

Generalni direktorat Evropske komisije za zunanje zadeve in Direktorat Sveta Evrope za strateško načrtovanje (in tudi druge ustrezne službe) so določili prednostna področja skupnih programov. Občasno pa Svet Evrope poda predlog Evropski komisiji za takojšnje ukrepanje. Končno izbiranje in administrativno spremljanje programov s strani Evropske komisije poteka skozi EuropeAid. Delo Sveta Evrope na teh projektih pa izvaja Direktorat za strateško načrtovanje v tesnem sodelovanju z različnimi Generalnimi direktorati Sveta Evrope, odgovornimi za končno izvajanje teh dejavnosti. V zadnjih letih so bile delegacije Evropske komisije in države uporabnice vse bolj vpete v skupne programe. Prav tako tudi uradi Sveta Evrope, ki skrbijo za podporo načrtovanju in izvajanju projektov na kraju samem.

Evropska komisija in Svet Evrope zagotavljata skupno financiranje za programe, Svet Evrope je odgovoren tudi za njihovo izvajanje. V večini primerov je financiranje porazdeljeno 50:50, v nekaterih primerih pa je bil delež Evropske komisije sorazmerno večji. Številni skupni programi so se začeli na iniciativo Evropske komisije znotraj Evropske pobude za demokracijo in človekove pravice (European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR)).

Nekateri programi so potekali tudi v okviru drugih programov Evropske komisije, na primer TACIS in CARDS. Leta 2002 je začel delovati velik skupni program za Turčijo, ki se je financiral iz proračuna za širitev EU (EU enlargement) in iz proračuna Sveta Evrope. Leta 2001 sta bila ustanovljena še dva skupna programa v okviru decentralizirane agencije Evropske unije za pomoč Srbiji in Črni gori (vključno s Kosovom) in Makedoniji European Agency for Reconstruction (EAR).

Partnerji programov

Svet Evrope pogosto sodeluje s partnerskimi institucijami v sodelujoči državi. Partnerji so lahko:

 • Ministrstvo za pravosodje, zunanje ali notranje zadeve;
 • Nacionalne in regionalne zveze pravnikov;
 • Urad javnega tožilca;
 • Sodišča in pravne fakultete;
 • Nacionalni ali regionalni komisarji za človekove pravice;
 • Zveze novinarjev;
 • Drugi strokovni organi;
 • Gibanja za človekove pravice in druge nevladne organizacije.