Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Stockholmska strategija Sveta Evrope za otrokom bolj prijazno Evropo

10.09.2008, Strasbourg

Na mednarodni konferenci »Gradimo Evropo za otroke in z njimi: proti strategiji za obdobje 2009-2011«, ki je od 8. do 10. septembra potekala v Stockholmu, je 42 visokih predstavnikov evropskih držav, med drugim tudi Slovenije, obravnavalo novo strategijo za otrokom bolj prijazno Evropo, t.i. Stockholmsko strategijo. Tridnevna konferenca na najvišji ravni, ki sta jo organizirala Svet Evrope in švedska vlada s podporo Nordijskega ministrskega sveta v okviru švedskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope, je naslavljala vprašanja nasilja nad otroki, otrokom prijaznega pravosodja in participacije otrok.

»Pred tremi leti je Svet Evrope sprejel program »Gradimo Evropo za otroke in z njimi«, ki je imel zelo pomembne in pozitivne učinke,» je povedala namestnica generalnega sekretarja Sveta Evrope Maud de Boer-Buquicchio. »Zdaj je čas za naslednji korak. Stockholmska strategija je strateški inštrument za otrokom bolj prijazno Evropo. Prepričana sem, da lahko z združenimi evropskimi prizadevanji ustvarimo boljšo, bolj prijazno in varnejšo Evropo za vse otroke. Vendar ne moremo čakati do jutri. To moramo narediti še danes.« Poudarila je , da pravzaprav nikoli ni primanjkovalo dobrih namenov ob govorjenju o zaščiti otrokovih pravic, vendar pa se temu ni vedno sledilo tudi v praksi. Problemi so pogosto prezrti ali zmanjševani, reforme pa delne in neučinkovite.

Ob otvoritvi konference je švedska kraljica Silvia povedala: »Zaradi svoje velike zavezanosti do človekovih pravic nosi Svet Evrope zelo pomembno nalogo - spodbujanje in krepitev za popolno uresničevanje otrokovih pravic v Evropi.« Kraljica je med drugim poudarila, da moramo vse otroke - tako naše kot ostale - obravnavati enako.

»Ustvarjanje in spodbujanje varnih pogojev za odraščanje otrok je ena izmed najpomembnejših zadev, ki jih lahko politik naredi,« je poudaril švedski minister za zdravje in socialne zadeve Göran Hägglund, ki je gostitelj dogodka. »Naravno se to dogaja v družinah ter na lokalni in nacionalni ravni. Vendar pa je potrebno tudi sodelovanje na evropski ravni. Pogoji za otroke in otrokove pravic so eno izmed vodilnih vprašanj za prihodnost Evrope.« Nato pa je še dodal: »Če si želimo Evropo prihodnosti graditi na temeljih miru, svobode, spoštovanja, sodelovanja in enakosti, potem raje naše otroke naučimo, kaj ti pojmi zares pomenijo.«

»Otroci, ki soočajo s pravosodnim sistemom za odrasle, so ranljivi. Potrebujejo posebno pozornost in strokovno podporo in pomoč. V vsakem primeru - kot žrtve, priče, storilci, ali pa vključeni v civilne in upravne postopke - so odvisni od odraslih, da jih razumemo in sprejmemo primerne ukrepe,« je na konferenci izjavila švedska ministrica za pravosodje, Beatrice Ask.

»Način, kako lahko usmerimo energijo otrok v dobrobit skupnosti, je skozi njihovo integracijo in participacijo, ki sta lahko pomembni in trajni le v otrokom prijaznem okolju,« je o vprašanju participacije otrok povedal podpredsednik Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Günther Krug. Opozoril je tudi na Evropsko listino o urbanih okoljih, ki jo je v maju sprejel kongres, in ki postavlja načela urbanega okolja s posebnim mestom za otroke in družino.

Predlagana Stockholmska strategija vsebuje pet področij:
1. Konvencija o otrokovih pravicah že zahteva, da v političnih odločitvah prevladuje upoštevanje najboljših koristi za otroke, vendar je potrebno delo na tem področju nadaljevati in poglobiti. Da bi to olajšali, strategija predlaga spletno stran z lahko dostopnimi informacijami. Strategija tudi zagovarja družinsko politiko v skladu s priporočili za pozitivno starševstvo.
2. Evropske države morajo delovati skupaj, da bi se borile proti vsem oblikam nasilja nad mladimi, proti telesnemu kaznovanju otrok, proti spolnemu izkoriščanju otrok, nasilju v imenu ponosa in trgovanju z otroki.
3. Participacijo otroke je potrebno okrepiti. Za prihodnjo Evropo, ki jo označuje mir in razvoj, je zelo pomembno, da je otrokom v zgodnji dobi dana možnost, da se naučijo razumeti, kako deluje demokracija.
4. Otroci, ki iz takšnega ali drugačnega razloga ne morejo živeti s svojimi starši, invalidni otroci, otroci v finančni in socialni nevarnosti, otroci, ki pripadajo narodnostnim manjšinam, in begunski otroci potrebujejo posebne ukrepe.
5. Položaj otrok na področju pravosodne administracije mora biti okrepljen. Otrokova perspektiva mora biti vodilno načelo, ko se vzpostavljajo novi zakoni, in pravosodna administracija mora postati bolj prijazna do otrok.

Več informacij: http://www.coe.int/T/TransversalProjects/Children/First_announcement/firstannoucnement_en.asp
Spletna stran konference: http://www.sweden.gov.se/sb/d/10895/a/110045

Zaključki konference; http://www.coe.int/t/dc/press/news/20080910_disc_conclusions_stockholm_en.asp

Kontakti:
Kaare Riis Nielsen, nordijski dopisnik za Svet Evrope, Tel. +45 22 74 35 20
Petra Kjellarson, tiskovni predstavnik švedskega ministra za zdravje in socialne zadeve, Tel. +46 70 646 21 12
Medijski oddelek Sveta Evrope
Tel: +33 (0)3 88 41 25 60
Fax:+33 (0)3 88 41 39 11
pressunit@coe.int
www.coe.int/press

 

 

Vse novice