Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

PACIENTOVE PRAVICE

PACIENTOVE PRAVICE

Izdajatelj: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope (IDC SE) pri NUK v Ljubljani

Izšlo v zbirki SLOVENIJA IN SVET EVROPE, št. 41

ISBN  961-6285-48-3

Izšlo v Ljubljani, decembra 2005,

ko je Svet Evrope v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in Informacijsko dokumentacijskim centrom Sveta Evrope organiziral seminar z naslovom: O vlogi državljana in pacienta v  zdravstvenem varstvu

Brezplačne izvode publikacije lahko dobite v Informacijsko dokumentacijskem centru Sveta Evrope, za prevzem publikacije v elektronski obliki pa kliknite tukaj
 

PREDGOVOR

V okviru sodelovanja s Svetom Evrope Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije spodbuja širjenje in izvajanje priporočil, ki so jih na področju zdravja, etike in človekovih pravic izdelali Evropski odbor za zdravje, Usmerjevalni odbor za bioetiko in drugi odbori ter jih je sprejel Odbor ministrov.

V publikaciji Sveta Evrope in Ministrstva za zdravje, ki spremlja skupen pogovor o spremenjeni vlogi državljana in pacienta v zdravstvenem varstvu, smo zbrali Priporočilo Sveta Evrope Rec(2000)5 o razvoju organiziranosti državljanov in vlogi pacientov pri odločanju v zdravstvenem varstvu, Luksemburško deklaracijo o varnosti bolnika in praktične nasvete za sodelovanje bolnika pri zdravljenju z namenom, da bi spodbudili boljšo izmenjavo informacij in dialog med različnimi partnerji na področju udejanjanja pacientovih pravic ter hkrati opozorili na njihovo specifično odgovornost. Evropsko priporočilo Rec(2000)5 izpostavi pomen ozaveščanja državljanov in bolnikov ter njihovo vlogo pri varnem in učinkovitem delovanju zdravstvenega sistema, za kar predlaga različne načine sodelovanja v procesih odločanja. To sodelovanje formalnopravno opredeljujejo določila o pacientovih pravicah, katerim je protiutež prevzem odgovornosti državljanov in pacientov za zdravje, uravnotežen in celosten sistem zdravstvenega varstva ter trajnostni razvoj.

Danes v medicini pogosto govorimo o industriji zdravja in potrošništvu, ki ga spodbujajo vedno večje zmožnosti zdravstvenih tehnologij, farmacevtske industrije in nova znanstvena odkritja, kar hkrati prinaša tudi nova tveganja. Znanstvena in tehnološka revolucija je bistveno spremenila medicinsko prakso ne le v smislu celostnih pristopov, uporabe novih metod zdravljenja, odkrivanja, preprečevanja in napovedovanja bolezni, temveč je posegla tudi v temeljni odnos zdravljenja, ki obstaja med zdravnikom in bolnikom. Postavila je nove izzive zdravstveni politiki, izobraževalnim in raziskovalnim sistemom, ki se morajo odzvati na pričakovanja in zahteve državljanov ter na stalne družbene spremembe. V novi vlogi partnerja, ki ima možnost izbire in odločanja, pa državljan in pacient sprejema tudi drugačno odgovornost za svoje zdravje in način življenja – znotraj spremenjenih odnosov na svoja ramena prevzema del zdravnikove in družbene odgovornosti. Pogosto navdušen nad novimi tehnologijami, prepričan v nezmotljivost zdravnikov in uspeh medicine, mora biti dobro seznanjen z omejitvami, morebitnimi tveganji in s posledicami svojih odločitev. Ne zgolj odpiranju dialoga za sodelovanje, tudi ozaveščanju te nove vloge, ki jo ima državljan v zdravstvenem varstvu, je namenjena ta publikacija.

Andrej Bručan
MINISTER