Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

DOKUMENTI SVETA EVROPE O LOKALNI SAMOUPRAVI

DOKUMENTI SVETA EVROPE O LOKALNI SAMOUPRAVI

Soizdajatelja:  Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope in

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Izšlo v zbirki SLOVENIJA IN SVET EVROPE, št. 39

ISBN 961-6285-43-2

Ljubljana, oktober 2005

Brezplačne izvode publikacije lahko dobite v Informacijsko dokumentacijskem centru Sveta Evrope. Za prevzem publikacije v elektronski obliki pa kliknite tukaj

UREDNIŠKI NAPOTEK PRI BRANJU ZBORNIKA

Odločitev o izdaji zbornika je v Službi za lokalno samoupravo in regionalno politiko dozorela že v letu 2004. Svojo potrditev pa je dobila v dogovoru z Informacijskim centrom Sveta Evrope, da pri realizaciji tega projekta združimo moči in sredstva. Letos je 21. maja  minilo 25 let od podpisa Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti, 15. oktobra pa bo 20 let od podpisa Evropske listine o lokalni samoupravi. Povod za ponovni natis dveh konvencij sta prav gotovo častitljivi obletnici, razlogi pa so vsekakor globlji. Gre namreč za to, da sta za področje lokalne samouprave to dokumenta, ki sta danes prav tako aktualna in koristna, kot sta bila ob podpisu. Zato ju pri svojem delu potrebujejo vsi, ki sodelujejo pri upravljanju javnih zadev na lokalni ravni. Še več, koristno branje bo tudi občinskim  in državnim funkcionarjem in javnim uslužbencem, nič manj pa publikacija ne bo odveč pri strokovnem in znanstvenem delu. Da bi konvenciji dobili zaključen okvir, smo jima v publikaciji dodali še seznama vseh drugih konvencij, ki jih je sprejel Odbor ministrov pri Svetu Evrope in priporočil s področja lokalne in regionalne demokracije. Na koncu pa je še izbor publikacij, ki jih je Svet Evrope izdal v zadnjem desetletju.

 Gradivo je urejeno tako, da so na levi strani teksti konvencij v angleškem in na desni strani v slovenskem jeziku, kar olajšuje vsebinsko in terminološko primerjavo. Publikacija je  prvenstveno namenjena slovenskemu bralcu. Tako urejena bo zainteresiranemu bralcu omogočila branje dokumentov tudi v originalu.

Ključni razlog za izdajo besedil obeh konvencij, čeravno sta relativno lahko dostopni na spletnih straneh http://www.gov.si/svrp/2lok/3lok.html in http://www.idcse.nuk.si/  pa je širjenje duha in idej, ki jih dokumenta nosita. Njuna sporočilnost si vsekakor zasluži, da pride v roke in zavest širokega kroga bralcev.

Mag. Roman Lavtar