Arhiv novic

 • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

 • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

 • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Kampanje Sveta Evrope

Dejaven

Svet Evrope deluje v okviru mnogih pobud in išče rešitve za naše skupne probleme. Te rešitve so običajno predstavljene v obliki konvencij, resolucij ali priporočil državam članicam. Temeljne konvencije, namenjene usklajevanju nacionalnih zakonodaj in zagotavljanju skladnosti s standardi Sveta Evrope so: 
 • Evropska konvencija o človekovih pravicah;
 • Evropska socialna listina;
 • Evropska konvencija o preprečevanju mučenja;
 • Evropska konvencija o preprečevanju terorizma;
 • Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi;
 • Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin;
 • Konvencija o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino;
 • Evropska kulturna konvencija;
 • Evropska listina lokalne samouprave;
 • Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti;
 • Konvencija o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem;
 • Evropska konvencija o nasilju in nedostojnem obnašanju gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah;
 • Evropska konvencija proti dopingu v športu;
 • Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov;
 • Evropska konvencija o krajini.

Svet Evrope sodeluje tudi pri vrsti drugih pomembnih dejavnosti, včasih v okviru delnih sporazumov med nekaterimi državami članicami. To delo poteka v okviru:

 • Evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI);
 • Evropskih mladinskih centrov v Strasbourgu in Budimpešti;
 • Beneške komisije, oziroma s polnim imenom „Evropske komisije za demokracijo skozi pravo";
 • Skupine držav proti korupciji (GRECO);
 • Pompidoujeve skupine (foruma za sodelovanje proti zlorabi drog in nezakonitem trgovanju z drogami);
 • Evropskega direktorata za kakovost zdravil in zdravstvenega varstva (EDQM);
 • Razvojne banke Sveta Evrope;
 • Evropskega avdiovizualnega observatorija;
 • Sklada Eurimages za podpiranje koprodukcije in distribucije ustvarjalnih kinematografskih in avdiovizualnih del;
 • Evropskega centra za globalno soodvisnost in solidarnost (Centra Sever-Jug);
 • Evropskega centra za sodobne jezike v Gradcu (Avstrija).