Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Kampanje Sveta Evrope

Natečaj v pisanju eseja "Kako si predstavljate bodočega evropskega državljana ?"

 
60. obletnica Sveta Evrope
Natečaj v pisanju eseja
"Kako si predstavljate bodočega evropskega državljana ?"

 

 

Ob 60. letnici Sveta Evrope bo v državah članicah te mednarodne organizacije potekal natečaj v pisanju eseja na temo "Kako si predstavljate bodočega evropskega državljana?" Svet Evrope* je medvladna organizacija s sedežem v Strasbourgu v Franciji in združuje 47 držav članic. Njeni cilji so:

  • varovati človekove pravice, pluralistično demokracijo in pravno državo;
  • ozaveščati ljudi in spodbujati razvoj evropske kulturne prepoznavnosti in raznolikosti;
  • iskati rešitve za probleme, s katerimi se srečuje evropska družba (zapostavljanje manjšin, sovraštvo do tujcev, nestrpnost, varstvo okolja, kloniranje ljudi, aids, mamila, organiziran kriminal itd.);
  • pomagati pri uveljavljanju trdne demokracije v Evropi s podporo političnim, zakonodajnim in ustavnim reformam.

 

 

Tema: "Kako si predstavljate bodočega evropskega državljana?"

S tem širokim naslovom bi želeli spodbuditi domišljijo tudi mlajših učencev in ponuditi možnost za bolj kompleksno obravnavo.

Dolžina: Eseji smejo obsegati največ 1000 besed.

Format: Eseji naj bodo napisani v učnem jeziku šole.

Udeleženci: Učenci in dijaki od 10-18 let v okviru šol.

 

Izbor: Vsaka šola izbere po en esej in ga v zaprti kuverti z oznako »60 let Sveta Evrope - ne odpiraj« pošlje po pošti na naslov:

Zavod RS za šolstvo
Ga. Veronika Pirnat
Poljanska 28
1000 Ljubljana

Eseju morajo biti priloženi podatki šole, avtorja in mentorja.

Strokovna žirija bo izmed vseh prispelih esejev izbrala enega zmagovalca na nacionalni ravni.

Rok: Rok za pošiljanje esejev je 15. maj 2009. Kot pravočasno poslani bodo upoštevani vsi eseji, ki bodo do navedenega datuma prispeli na naslov oz. bodo najkasneje do navedenega roka priporočeno oddani na pošto.

Nagrada: Vsakemu zmagovalcu na nacionalni ravni bo Svet Evrope podelil diplomo in ga povabil, da jo prejme ob 60. obletnici proslave v Strasbourgu 1. oktobra 2009.

Odpoved pravicam: Udeleženci morajo organizatorju pisno potrditi, da je delo v celoti njihovo. Zmagovalec bo dovolil Svetu Evrope, da v celoti ali delno objavi oz. natisne originalni zmagovalni esej in njegov prevod.

Informacije: Tatjana Jurkovič, Ministrstvo za šolstvo in šport (tatjana.jurkovic@gov.si)

 

* Sveta Evrope ne bi smeli zamenjevati z Evropsko unijo in njenimi institucijami, Evropskim svetom in Svetom Evropske unije. To sta dve popolnoma različni organizaciji. Res pa je, da so vse države članice Evropske unije hkrati članice Sveta Evrope. Skupne imata tudi simbole in številne cilje. Povezava na internet: http://www.coe.si/, http://www.coe.int/, http://europa.eu/index_sl.htm.