Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Zgodovina

5. maj 1949Londonska pogodba, s katero je bil ustanovljen Svet Evrope. Podpisalo jo je deset držav: Belgija, Danska, Francija, Irska, Italija Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska in Združeno kraljestvo.
4. november 1950V Rimu je bila podpisana Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope – prvi mednarodni pravni akt, ki je zavaroval človekove pravice.
19. december 1954Podpis Evropske kulturne konvencije, ki postavlja okvir za delo Sveta Evrope v izobraževanju, kulturi, pri delu z mladino in v športu.
16. april 1956Svet Evrope je ustanovil Sklad za prenovo (zdaj Razvojna banka Sveta Evrope), da bi državam članicam pomagal pri projektih, usmerjenih v reševanje socialnih razmer.
12. januar 1957Svet Evrope je ustanovil Stalno konferenco lokalnih in regionalnih oblasti Evrope (sedanji Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope), da bi povezal predstavnike lokalnih in regionalnih skupnosti.
18. september 1959Svet Evrope je v Strasbourgu na podlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah ustanovil Evropsko sodišče za človekove pravice, da bi zagotovil spoštovanje obveznosti, ki so jih prevzele države pogodbenice te konvencije.
18. oktober 1961V Torinu je bila podpisana Evropska socialna listina Sveta Evrope kot gospodarska in socialna vzporednica Evropske konvencije o človekovih pravicah.
1. junij 1972Odprt je bil prvi Evropski mladinski center Sveta Evrope v Stasbourgu (Francija).
27. marec 1980Svet Evrope je ustanovil Pompidoujevo skupino kot mnogostranski forum za medresorsko sodelovanje v boju proti zlorabi in preprodaji mamil.
26. november 1987Podpis Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, ki jo je pripravil Svet Evrope.
8. junij 1989Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je uvedla status posebnega gosta, da bi spodbudila tesnejše povezave s parlamenti novih držav, ki se usmerjajo v demokracijo.
30. april 1990V Lizboni (Portugalska) je bil odprt Center Sever/Jug Sveta Evrope.
10. maj 1990Svet Evrope je ustanovil Evropsko komisijo za demokracijo prek pravne ureditve (»Beneško komisijo«), da bi se ukvarjala s pravnimi jamstvi demokracije.
8. in 9. oktober 1993Prvi vrh vodij držav in vlad Sveta Evrope na Dunaju (Avstrija) sprejme deklaracijo, ki potrjuje njegovo vseevropsko poslanstvo in določa nove prednostne cilje in naloge pri varstvu narodnih manjšin in v boju proti vsem oblikam rasizma, sovraštva do tujcev in nestrpnosti.
17. januar 1994Odbor ministrov Sveta Evrope ustanovi Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope (CLRAE), ki nadomesti prejšnjo Stalno konferenco lokalnih in regionalnih oblasti Evrope.
1. februar 1995Podpis Okvirne konvencije o varstvu narodnih manjšin, ki jo je sestavil Svet Evrope.
15. december 1995Odprt je bil drugi Evropski mladinski center Sveta Evrope v Budimpešti (Madžarska).
4. april 1997Podpis Evropske konvencije o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino Sveta Evrope.
10. in 11. oktober 1997Drugi vrh vodij držav in vlad Sveta Evrope v Strasbourgu (Francija).
12. januar 1998Podpis Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino, ki prepoveduje kloniranje človeških bitij.
1. november 1998Na podlagi 11. Protokola k Evropski konvenciji o človekovih pravicah Sveta Evrope je bilo ustanovljeno enotno stalno Evropsko sodišče za človekove pravice.
5. maj 199950. obletnica Sveta Evrope.
4. november 200050. obletnica Evropske konvencije o človekovih pravicah.
23. november 2001Podpis Konvencije o kriminalu na svetovnem spletu.
2. maj 2002Podpis 13. Protokola k konvenciji za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin o ukinitvi smrtne kazni v vseh primerih.
15. julij 2002Sprejetje smernic o človekovih pravicah in boju proti terorizmu.
28. januar 2003Sprejetje Dodatnega protokola h konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava inkriminacijo rasističnih in ksenofobičnih dejanj, storjenih v računalniških sistemih.
15. maj 2004Sprejem protokola k Evropski konvenciji o zatiranju terorizma.

16. - 17. maj   2005

V Varšavi je potekalo tretje vrhunsko zasedanje, kjer so vodje držav in vlad sprejeli nov akcijski načrt in dali organizaciji potrebno politično potrditev in nov zalet.

13. december 2005

Obeležili smo 50. obletnico modre zastave z dvanajstimi zlatimi zvezdicami, ki je bila na ta dan pred 50. leti slovesno proglašena za Evropsko zastavo.

20. marec 2007

Otvoritev novega sedeža Evropske farmakopeje Sveta Evrope.                                   

11. maj  2007   

  Črna Gora postane 47. članica Sveta Evrope.                                                           

 25. oktober    2007

V Španiji (Lanzarote) je 23 držav članic Sveta Evrope podpisalo Konvencijo o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem, ki predstavlja velik korak pri preprečevanju spolnih zločinov nad otroki, preganjanju krivcev in zaščiti žrtev.

 17.april 2008

Bernard Kouchner, francoski minister za zunanje in evropske zadeve je otvoril novo stavbo Sveta Evrope Agoro.

18. september 2008

Evropsko sodišče za človekove pravice je sprejelo svojo 10.000 sodbo, Takhayeva in ostali vs. Rusija.

5. maj 2009

60. obletnica Sveta Evrope.