Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Pazite na razliko

Svet Evrope: Mednarodna organizacija s sedežem v Strasbourgu, ki jo sestavlja 47 demokratičnih držav Evrope.

Evropski svet: Evropski svet je najvišje politično telo Evropske unije. Sestavljajo ga predsedniki držav in vlad članic Evropske unije ter predsednik Evropske komisije.

 

Parlamentarna skupščina: Posvetovalno telo Sveta Evrope, ki ga sestavlja 318 predstavnikov (in enako število namestnikov), ki jih imenujejo parlamenti držav članic.

Evropski parlament: Parlamentarno telo Evropske unije, ki ga sestavlja 785 članov iz 27. držav članic Evropske unije, izvoljenih na splošnih in neposrednih volitvah.

 

Evropska komisija za človekove pravice: Komisija je prenehala delovati novembra 1998, ko je bilo ustanovljeno enotno Evropsko sodišče za človekove pravice. Pred tem je proučevala sprejemljivost vseh pritožb posameznikov in držav proti kaki državi članici na podlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Evropska komisija: Izvršni organ Evropske unije, ki spremlja pravilno izvajanje in uporabo pogodb o ustanovitvi Evropske unije ter odločitev ustanov Unije.

 

Evropsko sodišče za človekove pravice s sedežem v Strasbourgu je edini resnično sodni organ, ustanovljen na podlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah. Sestavlja ga 47 sodnikov. Sodišče na zadnji stopnji zagotavlja, da države pogodbenice izpolnjujejo svoje obveznosti po Konvenciji. Od novembra 1998 dalje sodišče stalno zaseda.

Sodišče Evropskih skupnosti (Evropsko sodišče): Zaseda v Luksemburgu in zagotavlja pravno skladnost pri razlagi in uporabi pogodb Evropske unije.

Meddržavno sodišče: Sodišče Združenih narodov, ki zaseda v Haagu.

 

Evropska konvencija o človekovih pravicah: Pogodba, s katero se države članice Sveta Evrope zavezujejo, da bodo spoštovale temeljne svoboščine in pravice.

Splošna deklaracija človekovih pravic: Sprejeli so jo Združeni narodi leta 1948, da bi utrdili varstvo človekovih pravic na mednarodni ravni.