Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Evropske nagrade in tekmovanja

Evropska nagrada za človekove pravice

Leta 1980 je Odbor ministrov ustanovil Svet za Evropsko nagrado za človekove pravice kot priznanje za izjemen prispevek k uresničevanju človekovih pravic, kot so zapisane v Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Odbor ministrov podeljuje to nagrado vsake tri leta v Strasbourgu osebi, skupini oseb, ustanovi ali nevladni organizaciji s seznama, ki ga pripravi Parlamentarna skupščina. Nagrada obsega zlato medaljo in diplomo s pohvalo nagrajencu za njegov prispevek k varstvu človekovih pravic.

Evropska nagrada

Evropska nagrada, ki jo podeljujejo že od leta 1955, je najvišje odlikovanje, ki ga lahko dobi kaka občina za svoj prispevek k sodelovanju v Evropi. Nagrajeno občino izbere odbor Parlamentarne skupščine za okolje, prostorsko načrtovanje in lokalne skupnosti in ji podeli prehodno trofejo (ki jo zadrži eno leto), bronasto medaljo in diplomo. Nagrajena občina prejme tudi 7.600 Evrov, ki so načeloma namenjeni za ekskurzijo nekaj njenih mladih občanov po Evropi.

 

Za ogled spletne strani Sveta Evrope o Evropski nagradi kliknite tukaj


Evropska priznanja za mesta

Odbor Parlamentarne skupščine Sveta Evrope za okolje, prostorsko načrtovanje in lokalne skupnosti podeljuje mestom in občinam različna priznanja za njihove evropske dejavnosti. Mesta se lahko potegujejo za eno od evropskih priznanj, ki so: evropska diploma, častna zastava, častna plaketa ali evropska nagrada.

 

Nagrada Sveta Evrope za muzeje

Nagrada je bila ustanovljena leta 1977 in je namenjena muzeju, za katerega presodijo, da izvirno prispeva k ohranjanju evropske dediščine. Nagrada je bronasti kipec, ki ga je poklonil španski umetnik Joan Miró, in približno 6.300 evrov. Nagrajeni muzej izbere odbor Parlamentarne skupščine za kulturo in izobraževanje izmed muzejev, ki jih je v ožji izbor predlagal Neodvisni odbor za podelitev nagrade Evropski muzej leta.

Za ogled spletne strani Sveta Evrope o nagradi za muzeje kliknite tukaj

Nagrada Evrope za televizijske programe

Nagrada se vsako leto podeljuje najboljšim televizijskim programom v treh skupinah - literarne oddaje, neliterarne oddaje in oddaje na temo evropska mladina. Natečaj organizirajo Svet Evrope in druge evropske ustanove. Namenjen je pospeševanju ustvarjalnosti in raznovrstnosti kultur narodov, regij in krajev ter spodbujanju visoko kakovostnih televizijskih oddaj.

Za ogled speltne strani o nagradi za televizijske programe kliknite tukaj

Evropa v šoli

Natečaj Evropa v šoli v Evropi poteka že od leta 1953 pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije in Evropskega parlamenta ter Evropske kulturne fundacije. V Sloveniji natečaj organizira nacionalni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki vladnih in nevladnih organizacij, ki delujejo na področju izobraževanja, evropskih povezav in mladine ter predstavniki medijev in učiteljev. Nacionalni odbor je od leta 2001 polnopravni član evropskega odbora. Na evropski ravni natečaj vodi koordinacijski odbor, s sedežem v Bonnu. 

To je vsakoletni natečaj za nagrajevanje najboljših spisov, risb, fotografij, spletnih strani in raziskovalnih nalog šolske mladine na temo, ki je skupna vsem Evropejcem. Namen natečaja je zbuditi zanimanje šolarjev za evropske zadeve. Namenjen je učencem in dijakom osnovnih in srednjih šol. Nagrade obsegajo tudi letovanje na mednarodnih taborih nagrajencev natečaja Evropa v šoli v različnih državah Evrope.

Več o tem projektu si lahko preberete v publikaciji Evropa v šoli 2006-2007 z naslovom "Enake možnosti za vse - enakost splov", kjer so predstavljena pravila natečaja in lanskoletni nagrajenci.

Nagrada »Mladi aktivni državljani«

Svet Evrope podeljuje nagrado »Mladi aktivni državljani« od leta 2001. Z njo želi spodbuditi sodelovanje mladine. Nagrada želi predvsem spodbuditi sodelovanje med lokalnimi in/ali regionalnimi oblastmi in mladino. Vsak oprijemljiv in ustrezen ukrep, projekt ali dejavnost, ki se izvaja na lokalnem in/ali regionalnem nivoju in se nanaša na spodbujanje vključevanja mladih se lahko prijavi.

Splošni cilji nagrade so:

  • Spodbujati inovativne pobude na lokalnem in regionalnem nivoju za spodbujanje aktivnega sodelovanje in državljanstva (vključno z evropskim državljanstvom) mladine;
  • Prispevati k izvajanju Listine Sveta Evrope o vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje ter izvajanju prednostnih nalog s področja mladine;
  • Poudarjati in razširjati primere dobre prakse;
  • Povečati opaznost mladinskega sektorja in dela Sveta Evrope.

 

 

Za ogled spletne strani Sveta Evrope o nagradi kliknite tukaj

Nagrada za ohranjanje narave

Evropska diploma za zaščitena območja obstaja od leta 1965. Poklanja se jo naravnim ali pol-naravnim zaščitenim območjem izrednega evropskega pomena z vidika ohranjanja biološke, geološke ali pokrajinske raznolikosti.

Do danes je to prestižno nagrado, ki upošteva tako evropski interes kot tudi kvaliteto vodenja,  dobilo več kot 60 območij v 23 državah.

Diplomo se podeli za dobo petih let in je obnovljiva. Običajno so nagradi dodani pogoji ali priporočila, kar upravljavce in predstavnike oblasti spodbuja k ohranitvi visokega nivoja zaščite in spodbuja ekološko usmerjeno vodstvo.

Dejstvo, da je podeljena le za pet let je ena njenih glavnih posebnosti, ki (zaradi možnosti ne-obnovitve) omogoča, da se upravljavci lažje izogibajo odločitvam, ki bi ogrozile ekološko vrednost zaščitenega območja.

Postopek nagrajevanja je kompleksen in natančen ter vključuje obiske strokovnjakov na kraju samem in letna poročila.

Za ogled spletne strani Sveta Evrope o diplomi kliknite tukaj 

Nagrada »Sever - Jug«

Nagrado »Sever - Jug« podeljujejo že od leta 1995 dvema kandidatoma, ki izstopata s svojim izjemnim prizadevanjem za zaščito človekovih pravic, demokracije, solidarnosti in partnerstva med Severom in Jugom.

Dobitnika nagrade »Sever - Jug« za leto 2006 sta Pakistanka Mukhtar Mai ter nizozemski duhovnik Francisco Van Der Hoff.

Za ogled spletne strani o nagradi "Sever - Jug" kliknit tukaj

Tekmovanje »René Cassin«

Zveza JURIS LUDI

Novembra leta 1984 se je skupina študentov iz Strasbourga odločila, da ustanovi lastno tekmovanje, saj so bili razočarani nad že obstoječimi, ki so vsi potekali v angleškem jeziku in se niso nanašali na človekove pravice. Poimenovali so ga René Cassin, po bivšem predsedniku Evropskega sodišča za človekove pravice in dobitniku Nobelove nagrade za mir.

Temelječ na človekovih pravicah in svoboščinah, ki jih zagotavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je tekmovanje odprto za študente iz celega sveta.

Študentje, ki so ustanovili tekmovanje so si prizadevali za čim bolj optimalne pogoje za študente. Potrebovali so učinkovit organizacijski organ in za to je bila skupaj s tekmovanjem ustanovljena tudi Zveza Juris Ludi (JURIS LUDI Association). Zveza ima danes okoli trideset članov (študentov in prostovoljcev), ki se poleg rednega študija ukvarjajo tudi z izborom ekip in članov porote, ter skozi vse leto skrbijo za to, da tekmovanje poteka gladko.

Za ogled spletne strani Sveta Evrope o tekmovanju kliknite tukaj

Nagrada "Kristalna tehtnica" (Cristal Scale of Justice)

Evropska komisija in Svet Evrope sta leta 2003 skupaj določila 25. oktober za evropski dan civilnega sodstva. Gre za simboličen dogodek, namenjen krepitvi zavesti, da je sodstvo prvenstveno storitev namenjena razreševanju zasebnih sporov med državljani ter uveljavljanju njihovih pravic.

Nagrada »Kristalna tehtnica«  je namenjena najbolj inovativnim in učinkovitim pristopom evropskih sodišč na področjih organizacije sodišč in pravdnih postopkov. Prvič je bila  podeljena na leta 2005 na dnevu evropskega civilnega sodstva v Edinburghu. Nagrada je namenjena najbolj inovativnim in učinkovitim pristopom evropskih sodišč na področjih organizacije sodišč in pravdnih postopkov. Gre za primere, ki po mnenju podeljevalcev nagrade zaslužijo pozornost politične in strokovne javnosti zaradi večanja učinkovitosti civilnega sodstva.

Med 22 prijavljenimi projekti iz vse Evrope se je med glavne tri finaliste uvrstil tudi slovenski projekt Mediacija in pospešeni pravdni postopek, ki ga je predlagalo Vrhovno sodišče RS, izvajal pa se je predvsem na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Za ogled spletne strani Sveta Evrope o nagradi kliknite tukaj

Evropska nagrada za preprečevanje zasvojenosti

Pompidujeva skupina je v letu 2006 podelila drugo nagrado za preprečevanje zasvojenosti dvema projektoma za preprečevanje zasvojenosti pri mladih, ki trenutno potekajo v državah članicah Pompidujeve skupine. Nagrado sta prejela Irski in Norveški projekt. Namen nagrade je spodbujanje razvijanja kvalitetnega dela na področju preprečevanja zasvojenosti, ki vključuje mladino.

Za obisk spletne strani Sveta Evrope o nagradi kliknite tukaj