Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Z družini prijazno politiko lahko prispevamo h koncu upadanja rasti prebivalstva: 46. ministrov za družino držav članic Sveta Evrope je sprejelo politično deklaracijo

17.05.2006, Lizbona

46. ministrov, odgovornih za družinske zadeve, je danes v Lizboni soglasno sprejelo politično deklaracijo ob koncu dvodnevne konference »Spremembe v starševstvu: Danes otroci, jutri starši«. Izrazili so svoje zadovoljstvo z odločitvijo, ki so jo predsedniki držav in vlad Sveta Evrope sprejeli maja 2005, da namenijo večjo pozornost pravicam otrok in izkoreninjenju vseh oblik nasilja nad otroki. Zavezali so se, da bodo v okviru Sveta Evrope sledili skupni evropski politiki na področju družinskih zadev in otrokovih pravic. 46. ministrov je:  bilo mnenja, da bi družini prijazni ukrepi trajnostne družinske politike lahko bili odgovor na grožnjo upadanja števila prebivalstva;  predlagalo, da vlade s sprejetjem ustrezne zakonodaje odgovorijo na lastne socio-demografske spremembe. V nekaterih državah članicah namreč še vedno obstaja določeno pomanjkanje javnih politik in zakonodaje na področju novih oblik starševstva, na primer družine z enim staršem in odgovornost do otrok v ponovno vzpostavljenih družinah;  namenilo pozornost dejstvu, da bi z izboljšanjem varnosti delovnega mesta, predvsem za mlade, in s povečanjem njihove udeležbe na trgu delovne sile, moralo priti do ugodnih pogojev za ustvarjanje družine, kar bi se moralo upoštevati kot dejavnik zagotavljanja demografske prihodnosti;  menilo, da mora starševstvo, kljub povezanosti z družinsko zasebnostjo, postati del pristojnosti javnih politike. Sprejeti morajo biti ukrepi za podporo starševstvu. Ustvariti je potrebno primerne pogoje za pozitivno starševstvo, ki je definirano kot spodbujanje razvoja pozitivnega odnosa med starši in otroci ter optimiziranje razvojnega potenciala otrok;  spoznalo, da sta zaposlovanje in družinska politika med seboj tesno povezana. Trgi delovne sile in družinske politike morajo upoštevati potrebe ljudi pri usklajevanju dela in starševstva;  menilo, da bi morale javne oblasti še naprej izboljševati politike za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Te bi morale vključiti enotne in (cenovno) dostopne ukrepe, socialno in ekonomsko sprejemanje žensk na trg delovne sile ter vlogo moških v družinskem življenju;  poudarilo pomembnost lažjega vključevanja staršev in otrok v javno politiko, ter spoštljivo obravnavanje njihovih pogledov in izkušenj.  naprosilo Odbor ministrov Sveta Evrope, da nadaljuje z njegovim cenjenim delom na področju družinskih zadev, in da skrbno preuči delo organizacije na področju pozitivnega starševstva ter osnutek priporočila državam članicam o tej temi, ki je v fazi oblikovanja in bo predan Odboru ministrov še v tem letu;  predlagalo, da naslednja ministrska konferenca poteka leta 2009, na kateri bodo ocenili napredek na tem področju ter se pogovorili o glavnih elementih in pričakovanjih za prihodnost.

Več

Vse novice