Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Novica: Poziv k spoštovanju mednarodnih standardov človekovih pravic v razvojnem sodelovanju

26.10.2009, Ljubljana

Ekvilib Inštitut je v Informacijskem uradu Sveta Evrope predstavil svojo novo kampanjo na temo človekovih pravic in razvojnega sodelovanja »Pra(lj)ice«.  Javna razprava ob predstavitvi se je osredotočila na mednarodne zaveze Slovenije glede upoštevanja  človekovih pravic kot ključnega načela, ki naj vodi mednarodna razvojna prizadevanja, ter glede izpolnjevanja zastavljenih ciljev za povečevanje učinkovite  mednarodne razvojne pomoči.  

Ekvilib Inštitut  v okviru evropskega projekta Great - »Globalne pravice, Evropejci delujemo skupaj« (»Global Rights European's Acting Together«), začenja z novo osveščevalno in izobraževalno kampanjo Prav(lj)ice!, ki v središče postavlja človekove pravice  kot ključno načelo mednarodnih razvojnih prizadevanj. Slogan kampanje »Nekateri prav(lj)ice pišejo, drugi jih živijo, tretji pa jih sploh ne poznajo!« poziva k večji ozaveščenosti, da so osnove za dostojno življenje, kot so čista pitna voda, hrana, dostop do izobrazbe in možnost za dostojno delo, temeljne človekove pravice, zapisane v mednarodnih dokumentih človekovih pravic, ki jih je večina držav prostovoljno sprejela in podpisala. Del kampanje bo tudi  mednarodna šola projektnega upravljanja »Človekove pravice in razvojno sodelovanje«, na kateri bodo med 12. novembrom 2009 in 9. januarjem 2010 priznani mednarodni in slovenski strokovnjaki spodbujali kritično razmišljanje o dosedanjih razvojnih prizadevanjih, alternativne rešitve za čas globalne krize ter uporabo praktičnih pristopov k upravljanju razvojnih projektov.

Na vprašanje »Kako je s slovensko prav(lj)ico v svetu in globalnimi prav(lj)icami pri nas?«, ki se neposredno navezuje na mednarodne zaveze Slovenije s področja razvojnega sodelovanja, sta odgovarjala direktor Ekviliba Inštituta Aleš Kranjc Kušlan in vodja področja človekovih pravic in razvojnega sodelovanja na Ekvilibu Anita Ramšak. Poudarila sta pomen medsebojnega sodelovanja med državnimi in nevladnimi akterji za uspešno naslavljanje mednarodnih razvojnih izzivov ter opozorila na obveznosti in zaveze razvitih držav za dejansko uresničevanje človekovih pravic ne samo v svojih državah, ampak tudi na globalni ravni. Pri tem sta izpostavila pomen in nujnost vključevanja človekovih pravic kot načina delovanja v razvojna prizadevanja, saj le-te ponujajo nove perspektive in rešitve za pogosto neuspešne tradicionalne razvojne politike in programe.

Kranjc Kušlan je opozoril na ne-izpolnjevanje zastavljenih ciljev za povečevanje učinkovite  mednarodne razvojne pomoči, t.i. razvojnih ciljev tisočletja. Glede na predlog slovenskega proračuna za naslednja leta, ki je trenutno v obravnavi, se bodo sredstva, namenjena za razvojno sodelovanje v letu 2010 zmanjšala, v letu 2009 znašajo zgolj 0,14 BDP-ja. Tako Slovenija ne bo izpolnila svojih mednarodnih razvojnih zavez, da bo do leta 2010 namenila za razvojno sodelovanje vsaj 0,17 bruto družbenega proizvoda (BDP) in do leta 2015 vsaj 0,33 BDP-ja.

Glede na predvideno nižjo raven sredstev namenjeno v prihodnjih letih za razvojno sodelovanje, je tako še bolj pomembno, da Slovenija preudarno in načelno oblikuje, implementira ter ovrednoti svoje razvojne politike, da bo le-te resnično prispevale k zmanjševanju globalne revščine in neenakosti. Pri tem Ekvilib Inštitut poziva, naj mednarodni standardi človekovih pravic predstavljajo ključno načelo, ki naj vodi ta prizadevanja Slovenije v svetu.

Več o projektu: http://www.ekvilib.org/

Kontaktna oseba: Urška Povsod, e-mail: urska@ekvilib.org

Vse novice