Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Vabilo na posvet "Uveljavljanje Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi"

12.10.2006

ki bo 18. oktobra 2006, v Konferenčni dvorani št. 3, Fakulteta za policijsko varnostne vede, Kotnikova 8, Ljubljana.

Svet Evrope je v letošnjem letu pričel z vseevropsko kampanjo v boju proti trgovini z ljudmi, ki bo trajala vse do leta 2008. Z njo želi povečati zavedanje o nujnosti boja zoper novodobno obliko suženjstva, obliko kršenja človekovih pravic, žrtev trgovine z ljudmi ter vzpodbuditi države članice Sveta Evrope, da pristopijo k ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, ki je bila sprejeta v maju 2005, na III. vrhunskem zasedanju v Varšavi.

Tudi v Sloveniji smo se že aktivno vključili v prizadevanja mednarodne skupnosti za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi. Konvencijo je Slovenija že podpisala in sprožen je postopek za njeno ratifikacijo. Aktivno deluje medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi. Poleg tega pa je potrebno oblikovati učinkovitejše politike in programe na vseh področjih, da bi lahko implementirali konvencijska določila.

Posvet bo priložnost za poglobljeno seznanitev z dejanskim stanjem v mednarodni skupnosti, v Evropi in v Sloveniji. Podrobneje bomo spoznali mednarodne in domače pravne instrumente, ki so pomembni za to področje in skupaj bomo poiskali odgovore na nekatera vprašanja:
• ali se tudi v Sloveniji srečujemo z oblikami »trgovine z ljudmi«, zaradi kasnejšega izkoriščanja, zlorab, prisilnega dela, služabništva ali celo odstranitve organov;
• smo dovolj učinkoviti pri odkrivanju in preganjanju storilcev tovrstnih kaznivih dejanj;
• s katerimi zakonskimi in drugimi ukrepi lahko prispevamo k večji učinkovitosti pri preganjanju in kaznovanju storilcev ter pri zmanjševanju povpraševanja in identifikaciji žrtev;
• katere oblike pomoči žrtvam so nujne pri njihovem fizičnem, psihološkem in socialnem okrevanju, katere imamo že razvite in kaj lahko še storimo;
• kaj lahko več storijo vladne in nevladne organizacije ter mediji za večjo informiranost javnosti in splošnega zavedanja o nujnosti boja proti trgovini z ljudmi;
• ali so potrebni dodatni ukrepi za okrepitev nacionalnega usklajevanja med različnimi organi in organizacijami, odgovornimi ali delujočimi na področju preprečevanja trgovine z ljudmi.

Strokovnjakinje in strokovnjaki ter predstavnice in predstavnike vladnih in nevladnih organizacij, nam bodo z uvodnimi prispevki predstavili nekatera izhodišča k posameznim vprašanjem. Po vsaki predstavitvi bo čas za izmenjavo mnenj, izkušenj in predlogov.

Z vašo udeležbo ali udeležbo vaših predstavnic ali predstavnikov boste nedvomno tvorno prispevali širšemu razumevanju problematike ter prizadevanjih v procesu preprečevanja in boja proti trgovini z ljudmi.

Vljudno vabljeni,


Liana Kalčina                                             Dragutin Mate
DIREKTORICA                                            MINISTER

 

 

Program posveta o uveljavljanju Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, ki bo 18. oktobra 2006, v Konferenčni dvorani št. 3, Fakulteta za policijsko varnostne vede, Kotnikova 8, Ljubljana:

09. 30 - 09.45 Otvoritev seminarja

Liana Kalčina, direktorica Informacijsko dokumentacijskega centra Sveta Evrope
mag. Sandi Čurin, Nacionalni koordinator - Vodja Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi

09.45 - 10.00 Uvodni nagovor

Dragutin Mate, minister za notranje zadeve Republike Slovenije

10.00 - 10.15 Video v produkciji Sveta Evrope in UNICEF

10.15 - 10.45 Prizadevanja mednarodnih organizacij ter mednarodni pravni instrumenti v boju proti trgovini z ljudmi

Violeta Neubauer, članica Odbora Sveta Evrope za pripravo Konvencije o ukrepanju proti trgovini z ljudmi

10.30 - 11.00 Judita Reichenberg, svetovalka na področju zaščite otrok, UNICEF Ženeva

11.00 - 11.15 Odmor s kavo

11.15 - 13.00 Oblike pomoči žrtvam pri njihovem fizičnem, psihološkem in socialnem okrevanju

doc.dr. Vesna Leskošek, Fakulteta za socialno delo
Katjuša Kodele Kos, Društvo Ključ (Reintegracija žrtev trgovine z ljudmi)
Lojze Štefan - Andreja Verovšek, Slovenska Karitas
Franci Zlatar, Slovenska Filantropija
Zora Tomič, prof. soc. - predsednica, UNICEF Slovenija

13.00 - 14.00 Kosilo

14.00 - 14.30 Katera dopolnila slovenske zakonodaje in drugih podzakonskih aktov bi bila
potrebna za uveljavitev določb Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi

Andreja Lang - sekretarka, vodja Oddelka za kazensko zakonodajo in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, Ministrstvo za pravosodje

14.30 - 15.30 Ali so policija, tožilstvo in sodstvo dovolj učinkoviti pri odkrivanju, preganjanju in kaznovanju storilcev kaznivih dejanj, povezanih s trgovino z ljudmi

Tomaž Peršolja - Višji kriminalistični inšpektor, Generalna policijska uprava
Savica Pureber - Vrhovna državna tožilka, Vrhovno državno tožilstvo R S

15. 30 - 15.45 Vloga medijev in informiranje javnosti

Jurij Popov, društvo novinarjev

15.45 - 16.00 Možnosti sodelovanja državnih organov, javnih uslužbencev in nevladnih organizacij ter članov civilne družbe pri vzpostavljanju strateških partnerstev za doseganje ciljev konvencije - Akcijski program Republike Slovenije

mag. Sandi Čurin, Nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, Ministrstvo za notranje zadeve

ob 16.00 Zaključki posveta


Opomba: Po vsakem sklopu predstavljenih prispevkov je predviden čas za razpravo.

 


PRIJAVNICA ZA POSVET

UVELJAVLJANJE KONVENCIJE SVETA EVROPE O UKREPANJU PROTI TRGOVINI Z LJUDMI, ki bo 18. OKTOBRA 2006, v konferenčni dvorani št. 3 na Fakulteti za policijsko varnostne vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
Posvet organizirata Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.


Ime in priimek


Organizacija


Naslov


Funkcija/delovno mesto


Telefon in elektronski naslov


Potrjujem udeležbo na posvetu.


Potrjujem kosilo (ustrezno obkroži)   DA    NE


Podpis:


Izpolnjeno prijavnico pošljite po pošti, faksu ali e-pošti:

Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope
Rimska 16, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA

tel.štev.: +386 1 421 43 00
faks: +386 1 421 43 05
e-pošta: info@coe.si

Vse novice