Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Svetovni dan boja proti smrtni kazni

10.10.2006, Strasbourg

To je še bolj pomembno, saj ukinitve ne smemo vzeti kot samoumevno. Leta 1949, ko je bil Svet Evrope ustanovljen, je bila smrtna kazen še vedno v zakonih vseh držav, ustanoviteljic Sveta Evrope, čeprav je nekatere od njih v praksi niso več izvajale. To vprašanje je načela Parlamentarna skupščina Sveta Evrope in njena vztrajnost je sčasoma prepričala vlade, da so smrtno kazen odpravile z zakonom, z namenom, da bi Evropa postala prva regija na svetu, kjer je za vedno prepovedana smrtna kazen.

Prispevek Sveta Evrope k odpravi smrtne kazni je simbolično obeležen z datumom 1. marec 1985, dan, ko je Protokol št. 6 stopil v veljavo. Od tega dne naprej je skladnost domače zakonodaje s tem Protokolom postala ena od obveznosti, ki jih mora spoštovati vsaka država, ki želi postati članica Sveta Evrope.

Vsaka nova država članica Sveta Evrope se mora ob pristopu zavezati, da bo takoj uvedla moratorij nad izvajanjem smrtne kazni in da bo ratificirala Protokol št. 6. Za nadzor nad spoštovanjem teh obveznosti in za pomoč vladam in parlamentom pri njihovem izvajanju so bili oblikovani številni mehanizmi.

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je organizirala številne javne debate o usmrtitvah, ki so se v nekaterih država nadaljevale po njihovi vključitvi v Svet Evrope. Prav tako je organizirala pogovore o smrtni kazni na splošno in s tem ustvarjala pritisk na države članice, da so držale svoje obljube. Sprejela je številna priporočila za prepoved smrtne kazni. Smrtna kazen je vedno ena od glavnih tem v poročilih nadzornega odbora Skupščine o državah članicah.

S Protokolom št. 13 je Svet Evrope odprl pot za ukinitev te barbarske kazni v vseh okoliščinah.

Parlamentarna skupščina si sedaj želi, da bi se prepoved smrtne kazni razširila še na države, ki imajo v Svetu Evrope status opazovalk. To zadeva predvsem Združene države Amerike in Japonsko.

IZJAVA PREDSEDNIKA PARLAMENTARNE SKUPŠČINE SVETA EVROPE

»Smrtna kazen mora biti popolnoma odstranjena iz zakonodaje vseh držav, ki si prizadevajo za ohranitev demokracije, vladavine prava in človekovih pravic, enkrat za vselej in v vseh oblikah« je danes izjavil predsednik Parlamentarne skupščine René van der Linden in s tem obeležil Svetovni dan proti smrtni kazni.

»V vseh državah članicah je bila smrtna kazen ukinjena, z eno samo izjemo - Rusko federacijo« je rekel g. van der Linden. Ruske oblasti je pozval naj pokažejo enako predanost in vztrajnost, kot so jo pokazale ostale države članice Sveta Evrope, ki so imele politično voljo in pogum, da so ukinile smrtno kazen, kljub morebitnemu nasprotovanju javnosti do takšnega ukrepa. »Dosmrtna zaporna kazen edinega preživelega terorista iz Beslana je bil jasen znak, da Rusija de facto spoštuje moratorij na smrtno kazen, vendar pa upam, da bo ta moratorij kmalu privedel do de jure ukinitvi smrtne kazni,« je povedal.

Istočasno je svetoval državam, da nasprotujejo vsem poskusom za začetek pogovorov o ponovni oživitvi smrtne kazni v Evropi.
Prav tako je spomnil, da je Parlamentarna skupščina, na svoji seji junija 2006, z zaskrbljenostjo ugotovila, da nekatera ločena ozemlja, mednarodno nepriznana, Abhazija, Južna Osetija in Moldavska republika Dnester, ne spoštujejo ukinitve smrtne kazni, ki sta jo sprejeli Gruzija in Moldavija. »Skupščina verjame, da bi morala biti smrtna kazen ukinjena tudi na teh ozemljih in da bi morali vsem zapornikom, ki trenutno čakajo na usmrtitev v Abhaziji in v Moldavski republiki Dnester, nemudoma spremeniti kazen, ter s tem ustaviti to kruto in nečloveško obravnavanje vseh, ki že leta čakajo na usmrtitev in ne vedo, kakšna bo njihova usoda,« je poudaril.

V zvezi z državami, ki imajo status opazovalk pri Svetu Evrope, se je skliceval na Resoluciji 1349 (2003) in 1253 (2001), v katerih Skupščina poziva Japonsko in Združene države Amerike, naj takoj prenehajo z usmrtitvami in naj uvedejo potrebne ukrepe za ukinitev smrtne kazni. »Skupščina meni, da je nesprejemljivo, da ti pozivi niso bili upoštevani, in da tako Japonska kot ZDA nadaljujejo z izvajanjem smrtne kazni in kršijo njihovo temeljno zavezo, da bodo spoštovale človekove pravice.«
Ob koncu je pozval vse države sveta, ki še niso ukinile smrtne kazni, naj sledijo 46. državam Sveta Evrope - de facto »območje brez smrtne kazni«.


IZJAVA GENERALNEGA SEKRETARJA SVETA EVROPE

Terry Davis, Generalni sekretar Sveta Evrope in Franco Frattini, podpredsednik Evropske komisije, sta danes imela skupno tiskovno konferenco v Bruslju in tako obeležila Svetovni dan proti smrtni kazni.
Ob tej priložnosti je Terry Davis izjavil: »Smrtna kazen je usodna oblika nepravičnosti in usodna kršitev človekovih pravic. Ne more biti popolnoma civilizirane in humane družbe v necivilizirani in nehumani državi. Smrtna kazen je barbarska. Ne preprečuje kriminala. Ne pomaga žrtvam kriminala. Morilce spreminja v mučenike. Sodne napake spreminja v nepopravljive tragedije. Konec koncev - naslednja sodna napaka si lahko ti.
Evropska konvencija o človekovih pravicah in njeni protokoli zagotavljajo pravico do življenja in prepovedujejo mučenje, ponižujoče in nečloveško ravnanje. Smrtna kazen krši to Konvencijo.

Svet Evrope si je zadnjih 30 let prizadeval za ukinitev smrtne kazni v Evropi. Od leta 1989 je njena ukinitev tudi uradni pogoj za včlanitev v Svet Evrope za vse nove članice. 45 od 46. držav članic je uradno prepovedalo smrtno kazen. Pričakujemo, da jo bo kmalu tudi Ruska federacija. Med tem je, leta 1996, ko je postala članica, uvedla moratorij. Kot posledica tega že 10 let ni bila izvedena ena sama usmrtitev v katerikoli državi članici Sveta Evrope. V celotni Evropi je le Belorusija tista, ki izstopa.
Vendar, v kolikor vprašate mene, je ukinitev smrtne kazni še veno nedokončan posel. Prvič, veliko Evropejcev je še vedno naklonjenih smrtni kazni. To ni nekaj, kar bi lahko ignorirali. Moramo se podati na ulice in razložiti ljudem, zakaj je smrtna kazen napačna, zakaj je bila ukinjena in zakaj bi morala ostati ukinjena. To je področje, na katerem Svet Evrope in Evropska komisija lahko sodelujeta in upam,da bosta tudi v prihodnje.
Drugič, gledati moramo tudi izven Evrope. Nekateri od naših najbližjih prijateljev in zaveznikov nadaljuje z usmrtitvijo ljudi. Vsi vemo, da morajo odločitev o ukiniti smrtne kazni sprejeti sami. Vendar dokler tega ne bodo storili - in nekoč bodo - ne smemo ostati tiho. Vljudno a vztrajno jih moramo spodbujati naj sledijo našemu zgledu in rečejo da pravičnosti in ne krutosti, mučenju in smrti.«

 

 

Vse novice