Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Novica: Srečanje predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice s slovenskim ministrom za pravosodje

12.10.2009, Portorož

V Portorožu, kjer poteka Okrogla miza na temo ureditve kazenskih procesnih pravic Evropske konvencije o človekovih pravicah v pravu Evropske unije, sta se ob robu okrogle mize sestala predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice Jean Paula Costa ter minister za pravosodje Aleš Zalar. Tema pogovora je bila, kako reformirati delo Evropskega sodišča za človekove pravice na način, da bo lahko obravnavalo vse pritožbe državljanov članic Sveta Evrope. Število teh pritožb se iz leta v leto povečuje in je zato tudi ESČP ta trenutek zelo preobremenjeno.

Predsednik Costa je najprej pohvali prizadevanja Slovenije v okviru predsedovanja Svetu Evrope, da se temu vprašanju nameni osrednja pozornost in izpostavil podporo sklepom in priporočilom, ki so bili izoblikovani na nedavni ekspertni konferenci na Bledu. Med potrebnimi kratkoročnimi ukrepi za izboljšanje sodnega varstva je predsednik Costa najprej izpostavil potrebo po doslednem izvrševanju sodb ESČP v državah članicah Sveta Evrope, kar je v praksi v določenih primerih še vedno problem. Kot primer dobre prakse je predsednik Costa navedel ureditev v Sloveniji, kjer je na podlagi sodbe strasbourskega sodišča v kazenskih zadevah možna obnova kazenskega postopka po določbah Zakona o kazenskem postopku.

Tudi sicer je predsednik Costa Slovenijo označil kot »dobrega učenca« glede spoštovanja in izvrševanja sodnih odločb sodišča v Strasbourgu.To se med drugim kaže tudi v tem, da je Slovenija ena redkih držav, ki je na podlagi sodbe Lukenda vzpostavila učinkovit sistem pravnih sredstev s pomočjo nadzorstvenih pritožb in rokovnih predlogov, ki zagotavljajo pospešitev sojenja pred slovenskimi sodišči. Predsednik Costa je kot kratkoročni ukrep navedel tudi dolžnost držav članic Sveta Evrope, da prilagodijo nacionalno pravno ureditev oziroma sodno prakso tudi v primerih, kadar se posamezna sodba ESČP nanaša na drugo državo članico, saj ni nobene potrebe, da bi država sledila sodbam strasbourskega sodišča samo takrat, ko je sama obsojena. Predsednik Costa je soglašal s predlogom, ki ga je predstavil minister Zalar, da naj bi razprava o reformi sodnega varstva pred ESČP obsegala tudi okrepitev neodvisnosti sodnikov tega sodišča, zlasti preko izboljšanje kakovosti izbire in imenovanja sodnikov, ki bi morala temeljiti na objektivnih kriterijih brez političnih premislekov in ob posebni vlogi neodvisnega organa, ki je v večini držav članic sodni svet ali visoki sodni svet.

Sogovornika sta razpravljala tudi o možnosti za uvedbo novega pravnega sredstva, t. i. kolektivne pritožbe, ki pa bi v primeru uvedbe morala obstajati tako v nacionalnem pravnem sistemu kot tudi pred ESČP.

Ob koncu pogovorov je predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice povabil ministra Zalarja, da obišče ESČP in predlagal, da se začeti pogovori o teh pomembnih vprašanjih nadaljujejo.

Vse novice