Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Sprejeta Bela knjiga Sveta Evrope o medkulturnem dialogu

07.05.2008, Strasbourg

Da bi Bela knjiga postala kar najbolj koristna, je Svet Evrope v njej zbral tudi primere dobrih praks, ki so tako dostopni javnosti. Bela knjiga pomeni končni rezultat »odprtega in vključujočega« procesa posvetovanj med vladami držav članic Sveta Evrope, strokovnjaki, mednarodnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami, predstavniki etničnih in verskih skupnosti ter širšo javnostjo. Takšen postopek je omogočil, da so upoštevane izkušnje vseh odločevalcev, ter zagotovil, da je Bela knjiga uporabna za čim več ljudi.

Tekom posvetovanj se je pojavilo pet akcijskih področij, ki predstavljajo glavno sporočilo Bele knjige:
• Evropa mora izboljšati demokratično upravljanje kulturne raznolikosti. To se nanaša na pravni okvir in standarde uveljavljanja zakonov, pa tudi na politično kulturo naših družb. Vprašanja, s katerimi se moramo spopasti, so vse oblike diskriminacije, sovražnega govora proti manjšinam in številna druga.
• Evropa mora okrepiti svoja prizadevanja, da bi vsem omogočila, ne le da spoznajo druge kulture, temveč tudi, da razvijejo veščine, ki so potrebne za življenje v kulturno raznolikem okolju. Izobraževanje v vseh pogledih, vključno z neformalnim izobraževanjem v organizacijah civilne družbe ter medijih je še posebej pomembno.
• Evropa mora razviti strukture in možnosti za participacijo vseh ter za demokratično državljanstvo. To vključuje na primer intenzivnejše strategije, da bi državljanstvo omogočili vsem, pa tudi večjo spodbujanje in opolnomočenje manjšin, da se vključijo v demokratični dialog.
• Evropa potrebuje večje in boljše prostore za medkulturni dialog. K dosegi tega cilja lahko največ pripomorejo mediji, organizacije civilne družbe in verske skupnosti.
• Načela medkulturnega dialoga morajo navdihniti tudi odnose na mednarodni ravni.

Celotno besedilo Bele knjige

Zaključki 118. zasedanja Odbora ministrov, 7.5.2008

Vse novice