Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Skupna strategija za izboljšanje lokalne in regionalne demokracije - srečanje ministrov držav članic Sveta Evrope v Valencii

15.10.2007, Strasbourg

Ministri 47. držav članic Sveta Evrope, se bodo od 15. - 16. oktobra 2007 v Valencii (Španija) sestali na 15. srečanju Konference evropskih ministrov, odgovornih za lokalne in regionalne zadeve.
Na temo »Dobro lokalno in regionalno vladanje - evropski izziv« bodo ministri razpravljali o vlogi državljanov v lokalni in regionalni demokraciji ter o najnovejšem razvoju na področju regionalne samouprave.
Konferenca se je začela 15. oktobra ob 9.00 uri z nagovorom Terryja Davisa, generalnega sekretarja Sveta Evrope. Drugi govorci na odprtju so:
- Walter Schmied, podpredsednik Parlamentarne skupščine Sveta Evrope;
- Milan Markovič; minister za javno upravo in lokalno samoupravo Srbije, predstavnik predsedstva Odbora ministrov;
- Halvdan Skard, predsednik Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti;
- Rita Barberá, županja Valencie;
- Francisco Camps, predsednik avtonomne skupnosti Valencia;
- Elena Salgado, ministrica za javno upravo Španije.
Ministri bodo na konferenci razpravljali o predlagani Strategiji Sveta Evrope o inovativnem in dobrem upravljanju na lokalni ravni, katere cilj je razviti in spodbuditi dejavnosti nacionalnih in lokalnih oblasti, z vidika izboljšanja kvalitete javnih politik na lokalni ravni in povečanja lokalnega prebivalstva.
Strategija vabi lokalne oblasti, da se zavežejo, da bodo sledile 12. načelom dobrega demokratičnega vladanja. Ta načela so: pravične volitve; predstavništvo in participacija; odzivnost; učinkovitost in uspešnost; odprtost in preglednost; vladavina prava; etično obnašanje; kompetentnost in usposobljenost; inovativnost in pripravljenost na spremembe; trajnostna in dolgoročna usmerjenost; učinkovito finančno upravljanje; človekove pravice; kulturna raznolikost in socialna usklajenost; odgovornost.
Udeleženci konference bodo pregledali tudi izvajanje »Budimpeške agende za izpolnjevanje dobrega lokalnega in regionalnega vladanja (2005 - 2010)«, ki opredeljuje trenutne izzive, s katerimi se soočajo lokalne in regionalne demokracije v Evropi ter dejavnosti, katere bi bilo potrebno izvesti, kot odgovor na te izzive.
Agenda je resnični »zemljevid« za medvladno sodelovanje na področju lokalne in regionalne demokracije na evropski ravni ter za dejavnosti samih držav članic. Agenda temelji na štirih področjih: demokratična participacija ter javna etika; pravni okvir in institucionalna struktura; lokalne in regionalne finance; čezmejno in mednarodno sodelovanje.
Sočasno s konferenco bo Svet Evrope začel z »Evropskim tednom lokalne demokracije«, katerega cilja sta spodbujanje participacije državljanov na lokalnem nivoju širom Evrope ter povečanje zavedanja o pomembnosti lokalne demokracije za evropske državljane. Teden naj bi postal stalnica v evropskih lokalnih skupnostih, potekal pa naj bi okoli 15. oktobra - datum odprtja Evropske listine lokalne samouprave za podpis leta 1985.


Za ogled okvirnega programa konference kliknite tukaj.

 

Vse novice