Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Problemi rasizma in diskriminacije, tako v govoru kot dejanjih, ostajajo - nova poročila ECRI o Bolgariji, Madžarski in Norveški

24.02.2009, Strasbourg

Eva Smith Asmussen, predsedujoča Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI), je danes naznanila objavo prvih treh poročil v novi seriji študij o rasizmu in nestrpnosti v evropskih državah. Poročila o Bolgariji, Madžarski and Norveški so prva iz četrtega kroga dejavnosti ECRI na področju opazovanja držav, ki se osredotočajo na implementacijo prejšnih priporočil ECRI, vrednotenja politik in novega razvoja od zadnjega poročila. 
ECRI poudarja, da je razvoj pozitiven v vseh treh obravnavanih državah članicah Sveta Evrope. Hkrati pa poročila natančno navajajo razloge za nadaljnjo zaskrbljenost ECRI:

V Bolgariji so okrepili pravni in institucionalni okvir proti rasizmu in diskriminaciji, in sprejeli tudi pobude za izboljšanje situacije Romov in beguncev. Vendar pa se  pravna določila proti rasizmu in diskriminaciji redko uporabljajo, situacija Romov in prosilcev za azil ostaja zaskrbljujoča, javno ozaveščenost glede problemov rasizma in nestrpnosti bi morali še spodbujati, prav tako bi morali okrepiti odzive pravosodnega sistema na rasistične publikacije in pritožbe glede rasističnega in diskriminatornega vedenja policije. 

Na Madžarskem lahko Urad za enako obravnavo, ki deluje od leta 2005, žrtvam diskriminacije podeljuje odškodnine in nalaga kazni osebam ali organom, ki povzročijo diskriminacijo. Sprejeli so različne ukrepe za izboljšanje integracije posameznikov z manj priložnostmi, vključno z Romi, hkrati so bili narejeni konkretni koraki za izboljšanje situacije prosilcev za azil. Vendar pa je zaskrbljujoč nedaven vzpon rasističnega in ksenofobičnega govora v madžarski družbi, kot tudi omejitve, s katerimi se Romi še naprej vsakodnevno srečujejo na vseh življenjskih področjih. Ostajajo negativni stereotipi v odnosu do migrantov in prosilcev za azil, ki doživljajo težave pri dostopu do namestitve in zaposlitve

Na Norveškem so okrepili pravni in institucionalni okvir proti rasizmu in diskriminaciji ter implementirali veliko večino ukrepov, predvidenih v Nacionalnem načrtu delovanja za boj proti rasizmu in diskriminaciji (2002-2006). Vendar pa ostaja zaskrbljujoča situacija oseb z begunskim ozadjem, zlasti v sektorjih zaposlovanja in šolske izobrazbe, hkrati pa situacija Romov in Romani/Taters. Politični govor včasih prevzame rasistične in ksenofobne tone, policija se mora soočiti še z pomembnimi izzivi, kot je naslavljanje rasističnega razvrščanja ljudi. 

Za vsako poročilo v teh treh državah bo sledila vmesna ocena, najkasneje v dveh letih po objavi poročil. Poročila ECRI o posameznih državah, vključno z pripombami vlad, so dostopna na: www.coe.int/ecri

ECRI je neodvisno telo Sveta Evrope za človekove pravice, ki opazuje probleme rasizma in nestropnosti, pripravlja poročila in izdaja priporočila za države članice.

Svet Evrope je v letošnjem letu začel z novo ozaveščevalno in izobraževalno kampanjo "Spregovori proti diskriminaciji", ki se osredotoča na potencialne žrtve diskriminacije, medije in mlade.

Več informacij o kampanji: http://www.coe.int/t/DG4/ANTI-DISCRIMINATION-CAMPAIGN/

Direktorat Sveta Evrope za komunikacije:
Tel: +33 (0)3 88 41 25 60
Fax:+33 (0)3 88 41 39 11
pressunit@coe.int
http://www.coe.int/

Vse novice