Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Pozitivno starševstvo kot soustvarjanje z otrokom

09.10.2008, Ljubljana

Na današnji okrogli mizi "Pozitivno starševstvo - tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo" ob tednu otroka in v okviru vseevropske pobude Sveta Evrope za prepoved telesnega kaznovanja otrok so se sodelujoči strinjali, da moramo biti spoštljivi in odgovorni zavezniki otrok ter graditi vzgojo predvsem na dialogu, učenju in soustvarjanju. 

Pozitivno starševstvo se nanaša na obnašanje staršev, ki temelji na največjih koristih za otroka: zagotavlja skrb, razvijanje otrokove osebnosti, spoštovanje in vodenje, ki vključuje postavljanje omejitev, da se otrok lahko v celoti razvije. Pozitivno starševstvo temelji na spoštovanju otrokovih človekovih pravic in predstavlja nenasilno okolje, v katerem starši za reševanje konflikta ali “vcepljanja ” discipline in spoštovanja ne uporabljajo telesnega ali psihološko poniževalnega kaznovanja. Izr. prof.dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič iz Fakultete za socialno delo je spregovorila o soustvarjanju pogovora z otrokom. Doc. dr. Metka Kuhar iz Fakultete za družbene vede je predstavila ugotovitve svoje postdoktorske raziskave o komuniciranju, odnosih in vzgoji v slovenskih družinah. Predstavljen je bil tudi primer dobre prakse osveščevalnih, gibalnih in ustvarjalnih delavnic za otroke, starše in stare starše, ki jih izvaja skupina mladih pod vodstvom Uroša Lavriča v okviru Zavoda Enostavno Prijatelji.

"Pred nami pa je še dolga pot, saj se miselnost ljudi ne spremeni iz danes na jutri. Zavedamo se namreč, da gre za širši, globoko vkoreninjen problem v družbi,  ki ga je treba reševati v vsej njegovi kompleksnosti in raznolikosti. Zato moramo ozaveščati o nedopustnem telesnem kaznovanju otrok, nasilju v družini in družbi, predstavljati modele, tehnike in vzore pozitivnega starševstva. Prav ti lahko ustvarjajo splošno pozitivno družbeno klimo, v kateri bodo lahko naši otroci zrasli v zdrave in srečne osebnosti," je povedala Kristina Plavšak Krajnc, direktorica Informacijskega urada Sveta Evrope v RS. Ob tem se je v imenu Sveta Evrope iskreno zahvalila vsem, ki so pobudo podprli, kakor koli prispevali k njej in k skupnim prizadevanjem za odpravo telesnega kaznovanja in spodbujanja pozitivnega starševstva. 

Okroglo mizo je potekala v okviru vseevropske pobude Sveta Evrope za prepoved telesnega kaznovanja otrok, ki se je začela junija letos pod sloganom "Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo. Dvigni svojo roko proti telesnemu kaznovanju!". Svet Evrope je s to pobudo pozval vlade vseh svojih 47 državah članic, naj zakonsko prepovejo telesno kaznovanje otrok v vseh okoljih in okoliščinah. Osemnajst evropskih držav je to že storilo, med njimi žal še ni Slovenije. Več o pobudi Sveta Evrope za odpravo telesnega kaznovanja otrok: http://www.coe.si/sl/dejavnosti/kampanje_sveta_evrope/gradimo_evropo_za_otroke_in_z_njimi/

Informacijski urad Sveta Evrope v RS je v okviru pobude skupaj s skupino mladih iz Zavoda Enostavno Prijatelji  v avgustu in septembru izvedel posebne ustvarjalne, gibalne, glasbene delavnice, ki povezujejo otroke, starše, stare starše, vzgojitelje in učitelje v soustvarjanju. V sodelovanju s popularnima medijema, otroško revijo Pil in najstniško revijo Plus se je v začetku oktobra začel ustvarjalni natečaj za otroke in mladino na temo telesnega kaznovanja in pozitivnega starševstva. Natečaj, v katerem bodo otroci, šole, krožki lahko sodelovali na različnih umetniških področjih, od slikanja in pisanja do priprave televizijskih spotov in spletnih strani, bo pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka potekal od oktobra do decembra. Pobudo Sveta Evrope podpirajo tudi mnoge znane osebnosti, ki so oziroma bodo svoje starševske izkušnje ali spomine iz otroštva zapisali - objavljeni so na WWW.SVETEVROPE.SI .

Vse novice