Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Posvet »Ali smo Slovenci globalni državljani?« - v okviru Tedna globalnega učenja»TUDI TI SI DELČEK ISTEGA SVETA«, 15. – 23. 11. 2008

19.11.2008, Ljubljana

Na današnjem posvetu o globalnem učenju z naslovom »Ali smo Slovenci globalni državljani?«, ki sta ga v okviru Tedna globalnega učenja organizirala Sloga – platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč in Informacijski urad Sveta Evrope v RS, so se razpravljalci iz pristojnih ministrstev, nevladnih organizacij in izobraževalno-raziskovalnih institucij strinjali, da je za nadaljnje korake na področju globalnega učenja v Sloveniji potrebna skupna in medresorska akcija.

Namen posveta je bil soočiti mnenja in poglede različnih akterjev, ki delujejo na področju globalnega učenja, ter spodbuditi konstruktiven dialog med vladnimi, nevladnimi in ostalimi relevantnimi institucijami, ki delujejo na področju izobraževanja. Kot uvodničarji so sodelovali koordinator Slogine delovne skupina za globalno učenje Rene Suša, direktorica Informacijskega urada Sveta Evrope v RS Kristina Plavšak Krajnc, izvršna direktorica UNICEF Slovenija Maja Vojnovič in višja svetovalka na Zavodu RS za šolstvo Marta Novak.

Posebno pozornost globalnemu učenju namenja Svet Evrope v vseh svojih aktivnostih izobraževanja za človekove pravice in medkulturni dialog, je povedala Kristina Plavšak Krajnc, Informacijski urad Sveta Evrope. Posebej je izpostavila Belo knjigo o medkulturnem dialogu, sprejeto maja letos, kot tisti ključni politični dokument, ki med drugim vsebuje konkretna priporočila za oblikovanje in poučevanje medkulturnih vsebin. Predstavljena so bila tudi Navodila za globalno učenje, ki so nastala v  okviru mreže Centra Sveta Evrope Sever – Jug in predstavljajo posebno pedagoško orodje, ki naj bi vsem, ki lahko ali že izobražujejo za razvoj v formalnih kot tudi neformalnih sistemih, omogočala boljše razumevanje in praktično izvajanje izobraževanja za razvoj.

Center Sever-Jug, pogosto imenovan »okno v svet Sveta Evrope«, ponuja okvir za evropsko sodelovanje, z namenom ozaveščanja o globalni soodvisnosti in spodbujanja politik solidarnosti. Ena pomembnih ozaveščevalnih aktivnosti je Teden globalnega izobraževanja, ki v tem tednu pod sloganom »Medkulturni dialog« povezuje mrežo nacionalnih koordinatorjev v 36 državah članicah Sveta Evrope in štiri pomembne mednarodne mreže/organizacije povezane z globalnih izobraževanjem in mladimi.

»Številnim nevladnim organizacijam ni v interesu, da postanejo 'servis', ki vsebine globalnega učenja vnašajo v šolo v okviru posameznih delavnic. Globalno učenje je potrebno sistematično vključiti v šolski kurikul na podlagi sodelovanja vseh relevantnih institucij in organizacij,« je poudaril Rene Suša, Sloga. V predstavitvi raziskave »Globalna ekonomija – globalna solidarnost«, ki jo je UNICEF Slovenija izvedel skupaj z Agencijo Mediana, je Maja Vojnovič, UNICEF Slovenija opozorila na relativno visoko ozaveščenost splošne javnosti, učiteljev, učencev in mnenjskih voditeljev o razvojnih problemih, istočasno pa na veliko bolj negativen odnos do razvojne pomoči. Raziskava je pokazala tudi pomanjkanje zavedanja o posameznikovi vpetosti v globalne probleme in procese razvojne pomoči. Prav zato je potrebna sistematična implementacija takšnih vsebin v šolah ter vključitev nevladnih organizacij v učne kataloge, ki učiteljem prinašajo kreditne točke, je predlagala Vojnovičeva.  Da je globalno učenje potrebno vključiti v šole, se je strinjala Marta Novak iz Zavoda RS za šolstvo, pri čemer je poudarila možnost vključevanja NVO v šolski program preko odprtega kurikula in številnih izbirnih vsebin. Po njenih besedah se je pomembno povezovati predvsem s posameznimi strokovnimi sodelavci in učitelji, saj medtem ko so učni načrti in cilji zavezujoči, je v okviru šolskega programa še vedno dovolj prostora za fleksibilnost in avtonomno sodelovanje z učitelji.

V razpravi je predstavnica Ministrstva za zunanje zadeve izrazila pričakovanja, da tudi nevladne organizacije nastopajo še bolj usklajeno in enotno. »Potrebni so tudi bolj konkretni predlogi in zahteve, ki jih nevladne organizacije pričakujejo od ministrstev in vladnih institucij,« je dodal predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predstavnica Ministrstva za okolje in prostor je ob zaključku posveta pozvala vse prisotne k razmisleku o konkretnih nadaljnjih korakih, ki jih lahko vsak posameznik naredi glede na svoje zmožnosti, mnogo vladnih predstavnikov pa je poudarilo, da je izvolitev nove vlade dobra priložnost za iskanje nadaljnjih korakov. Sloga bo tako strogo in natančno spremljala delovanje nove vlade in novih ministrstev pri razvijanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne razvojne politike ter pozivala k vključevanju NVO in civilne družbe pri tem procesu.

Več o Tednu globalnega učenja v Sloveniji: www.tuditi.si

 

Vse novice