Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Odbor Sveta Evrope proti mučenju je objavil poročilo o Sloveniji

15.02.2008, Strasbourg

Odbor Sveta Evrope za preprečevanje mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT) je danes objavil poročilo o svojem tretjem zaporednem obisku v Sloveniji februarja 2006, skupaj z odgovorom slovenske vlade. Oba dokumenta sta javno objavljena na zahtevo slovenske vlade.

Večina oseb, ki je bilo intervjuvanih med obiskom, je izjavila, da je policija z njimi korektno ravnala. Vendar je bilo prejetih nekaj obtožb o telesnem trpinčenju s strani policistov, ki so se nanašale predvsem na čas prijetja in manj pogosto pri zasliševanju, ki je sledilo. CPT je priporočil slovenskim oblastem, da na ustrezne načine in v rednih intervalih opozarjajo policiste, da slabo ravnanje s priporniki (tako fizične kot verbalne narave) ni sprejemljivo in bo predmet strogih sankcij. Poročilo tudi kritizira prakso obvladovanja priprtih oseb v pretirano razširjenem položaju z vklenjenimi rokami in nogami, ki so povezane čez hrbet.

Večina jetnikov v zaporih, ki jih je intervjuvala delegacija, je menila, da je zaporniško osebje z njimi ravnalo korektno. Vendar je delegacija CPT prejela nekaj obtožb glede telesnega trpinčenja s strani osebja v koprskih in ljubljanskih zaporih. Nadalje, je bil CPT zaskrbljen glede pomanjkljivega napredka v zvezi s pripornimi razmerami za osebe v preiskovalnih zaporih. Prenatrpanost je še vedno problem v ljubljanskem preiskovalnem zaporu, kjer tamkajšnjim zapornikom niso ponudili ničesar, kar bi bilo vsaj približno podobno programu aktivnosti. Razmere v zaporu na Igu so bile načeloma zadovoljive in so bile kvalitetne v koprskem zaporu in v prevzgojnem domu Radeče.

Nobenih obtožb niso prejeli iz doma za ostarele Fužine v Ljubljani. CPT je bil prevzet od predanosti osebja, ki zagotavlja najboljšo možno oskrbo. Glede zdravljenja, je CPT priporočil povečanje različnih terapevtskih, rehabilitacijskih in rekreativnih dejavnosti, ki bi zahtevale tudi več kvalificiranega osebja.

Slovenska vlada je v svojem odgovoru posredovala informacije o ukrepih, ki naslavljajo zahteve, na katere je CPT opozoril v svojem poročilu.

Poročilo o obisku CPT in odgovor slovenske vlade sta dosegljiva tukaj (v angleškem jeziku) 

Vse novice