Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Novica: Svet Evrope in OECD spodbudila boj proti utaji davkov

06.04.2010, Strasbourg

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj ter Svet Evrope sta se v luči svetovnega boja proti čezmejni utaji davkov sporazumela o dopolnitvi mednarodnega sporazuma, katerega namen je pomagati vladam, da izvršujejo svoje davčne zakone.

Dopolnilo je v obliki protokola, katerega skrbnika sta omenjeni multilateralni organizaciji, in dopolnjuje Konvencijo o medsebojni upravni pomoči v davčnih zadevah. Posledica protokola je uskladitev konvencije z mednarodnim standardom o izmenjavi informacij za davčne namene, tako da dovoljuje izmenjavo bančnih informacij.

Protokol bo na voljo za podpis na letnem ministrskem zasedanju OECD v Parizu od 27. do 28. maja.

Ta pobuda je odgovor na poziv za zbiranje predlogov vodij skupine G20, ki so ga podali na svojem vrhunskem srečanju aprila 2009, glede načinov, kako pomagati državam v razvoju pri zagotavljanju koristi novega davčno-sodelujočega okolja. Britanski premier Gordon Brown je kot predsedujoči izrazil, da "bi bilo v zvezi s tem koristno, če bi bil lahko razvit učinkovit multilateralen mehanizem".

Izvirna konvencija je stopila v veljavo leta 1995. Trenutno združuje 14 držav - Azerbajdžan, Belgijo, Dansko, Finsko, Francijo, Islandijo, Italijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Švedsko, Združeno kraljestvo, Združene države Amerike ter Ukrajino vključno s Kanado, Nemčijo in Španijo, ki so jo sicer podpisale, vendar je še niso ratificirale. Druge članice OECD ter Sveta Evrope, vključno z nekaterimi, ki so države skupine G20, razmišljajo o pridružitvi h konvenciji, ki je sedaj na voljo za podpis tudi drugim državam, ki niso članice OECD ali Sveta Evrope. Slednje bo omogočilo državam v razvoju, da postanejo pogodbenice dopolnjene konvencije in imajo koristi od novega bolj transparentnega davčno-sodelujočega okolja.      

Protokol zagotavlja med drugim tudi izmenjavo informacij, multilateralna sočasna davčna pregledovanja, vročitev dokumentov ter čezmejno pomoč pri pobiranju davkov medtem ko še vedno spoštuje nacionalno suverenost in pravice davkoplačevalcev ter zagotavlja obširne zaščitne ukrepe, ki varujejo zaupnost informacij v izmenjavi.      

Generalni sekretar OECD Angel Gurría ter generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjørn Jagland sta pozdravila protokol in poudarila, da koristi konvencije rastejo ob večji priključitvi držav.

»Glede na multilateralno naravo konvencije je slednja enkraten instrument za preprečevanje izogibanja plačevanja ter utaje davkov,« je dejal Angel Gurría. »OECD in Svet Evrope sta se dogovorila o izboljšanju mednarodnega sodelovanja v boju proti utaji davkov, nadgradnja standardov, ki so določeni v konvenciji, pa je odraz tega novega konsenza.«       

»Cilj novih določb je odstranjevanje ovir za učinkovito sodelovanje in izmenjavo informacij, še posebno tistih, ki so povezane z zakonodajo o bančni zaupnosti,« je dejal Thorbjørn Jagland. »Dopolnjen protokol prav tako predvideva odprtje konvencije državam, ki niso članice Sveta Evrope ali OECD, s čimer se protokol preoblikuje v instrument za boj proti svetovni utaji davkov.«

 

Vse novice