Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Novica: Skupno plenarno zasedanje Posvetovalnega sveta evropskih sodnikov in Posvetovalnega sveta evropskih tožilcev

21.11.2009, Brdo pri Kranju

Na Brdu pri Kranju je od 18. do 20. novembra 2009 potekalo skupno plenarno zasedanje Posvetovalnega sveta evropskih sodnikov (CCJE) in Posvetovalnega sveta evropskih tožilcev (CCPE). Gre za izjemno pomemben dogodek, ki se ga je udeležilo preko sto uglednih predstavnikov s področja pravosodja iz vseh 47 držav članic Sveta Evrope. Zasedanja se je udeležil tudi generalni direktor za človekove pravice in pravne zadeve Sveta Evrope Philippe Boillat. Prvič v svoji zgodovini se oba posvetovalna sveta srečujeta na skupnem plenarnem zasedanju. Prav tako prvič poteka srečanje evropskih sodnikov in tožilcev izven Strasbourga, kar je za Slovenijo veliko priznanje. Prvič sta posvetovalna sveta sprejela skupno mnenje, ki zadeva odnos med sodniki in tožilci, hkrati pa bo to mnenje poseben mejnik zaradi novega načina podajanja vsebine v obliki deklaracije iz Bordeauxa.

Za Slovenijo pomeni skupno plenarno zasedanje posvetovalnih svetov v organizaciji Ministrstva za pravosodje največji in hkrati zaključni dogodek predsedovanja Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope.

Na zasedanju sta posvetovalna sveta sprejela skupno mnenje o odnosih med sodniki in tožilci ter določila minimalne smernice za sodelovanje med njimi. Medtem ko neodvisnost sodnikov v vsaki demokratični družbi ni sporno, so povezave med tožilci in ministrstvi za pravosodje veliko bolj raznolike narave. Prav vprašanje odnosa med sodniki in tožilci je še posebej pomembno pri uveljavljanju pravice do poštenega sojenja in spoštovanja načela delitve oblasti ter pravne države. Pri svojem delu tako posvetovalni svet evropskih sodnikov kot posvetovalni svet evropskih tožilcev dajeta tudi velik poudarek Evropski konvenciji človekovih pravic ter na sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice.

Tudi v Sloveniji se pogosto ne samo stranke v postopkih, temveč celo Ustavno sodišče RS v svojih odločbah, sklicujejo na mnenja posvetovalnega sveta evropskih sodnikov, kar kaže na pomembno vlogo posvetovalnega sveta.

Na zasedanju so sprejeli tudi priporočilo odboru ministrov Sveta Evrope državam članicam o neodvisnosti, učinkovitosti in o vlogi sodnikov, priporočilo glede poenostavitve kazenskih postopkov ter priporočilo glede vloge državnega tožilstva v kazenskopravnem sistemu.

Deklaracija iz Bordeauxa: "Sodniki in tožilci v demokratični družbi"

Govor Aleša Zalarja, slovenskega pravosodnega ministra

Govor Philippa Boillata, generalnega direktorja za človekove pravice in pravne zadeve Sveta Evrope

Vse novice