Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Novica: Okrogla miza na temo ureditve kazenskih procesnih pravic Evropske konvencije o človekovih pravicah v pravu Evropske unije

12.10.2009, Portorož

Minister za pravosodje Aleš Zalar je danes v Portorožu nagovoril udeležence dvodnevne mednarodne okrogle mize o ureditvi kazenskih procesnih pravic Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) v luči prava Evropske unije. Okroglo mizo, ki se je udeležujejo mednarodni in slovenski strokovnjaki na področju človekovih pravic in varstva kazensko procesnih pravic, v okviru predsedovanja Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope, organizira Ministrstvo za pravosodje. Udeležence okrogle mize sta pozdravila tudi švedska veleposlanica v RS Inger Ultvedt ter predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice Jean-Paula Costa.

Na okrogli mizi bodo obravnavana vprašanja v zvezi z izvorom in statusom pravic v kazenskem postopku v okviru EKČP ter prizadevanja držav članic EU, da bi se zvišala raven varstva v instrumentih EU. Posebna pozornost bo namenjena opredelitvi področja uporabe in pomanjkljivega uveljavljanja procesnih pravic v okviru EKČP, zlasti ob upoštevanju postopkov, ki temeljijo na načelu EU o vzajemnem priznavanju sodb in drugih sodnih odločb v kazenskih zadevah.

Učinkovito varstvo pravic v kazenskem postopku je najpomembnejši vidik katere koli zakonodajne iniciative. Prednost je treba dati izvajanju in ne slabitvi. Medtem ko ima Evropsko sodišče za človekove pravice razširjeno sodno prakso v zvezi s postopkovnimi jamstvi, Sodišče Evropskih skupnosti šele začenja izvajati nekatere pristojnosti na področju kazenskega prava. V razpravi bo med drugim obravnavano tudi vprašanje ali sta lahko dve sodišči učinkovitejši od enega.

Govor ministra Zalarja na okrogli mizi

Vse novice