Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Novica: 60. obletnico Evropske konvencije o človekovih pravicah zaznamovalo tudi 5. tekmovanje RUBIKON

12.05.2010, Ljubljana

V ponedeljek, 10. maja 2010 je na Pravni fakulteti v Ljubljani potekalo tekmovanje„RUBIKON 2010" v predstavitvi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. V sproščenem, a tekmovalnem ozračju so študentje predstavili zanimive in aktualne primere tega panevropskega sodišča, ki letos obeležuje tudi 60. obletnico Evropske konvencije o človekovih pravicah.

 

Tekmovanje RUBIKON je bilo letos izvedeno že petič zaporedoma. Na tekmovanju se je predstavilo šest študentov, ki so med študijskim letom, v okviru predmeta Pravo Sveta Evrope, nosilca prof.dr. Cirila Ribičiča, pri predstavitvah pridobili najvišje povprečne ocene.

Tekmovalci so morali v predstavitvi zaobjeti dejansko stanje primera, ključne pravne probleme, postopek pred nacionalnimi organi, zatrjevane kršitve Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic ter analizirati samo odločitev sodišča. Do odločbe so se morali tudi kritično opredeliti, neposredno zatem pa so odgovarjali na vprašanja strokovne žirije. Le-to so letos sestavljali: prof. dr. Dragica Wedam Lukić, Franc Testen, Boris Kobal ter Matija Žgur.

Tekmovanje, ki ga skupaj organizirata Katedra za ustavno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani ter njen Študentski Svet, iz leta v leto raste, tako po priljubljenosti in prepoznavnosti med študenti kot po kvaliteti predstavitev sodb. Eden glavnih razlogov je tudi povečano zavedanje o pomenu poznavanja judikature Sodišča, saj je Konvencija v Sloveniji zavezujoči del notranjega prava in je država zato dolžna spoštovati in izvrševati sodbe strasbourškega sodišča, ki se nanašajo nanjo.

Ostale sodbe pa so za državo, zaradi precedenčne narave odločb sodišča, če ne želi priti v konflikt z minimalnimi standardi varstva človekovih pravic v Evropi in s tem tvegati obsodbe, ravno tako dejansko zavezujoče.

Tekmovanje spodbuja študente k pridobivanju znanj in sposobnosti, da bodo v svojem profesionalnem življenju pri anticipiranju odločitev ESČP uspešnejši, kot so bile dosedanje generacije. Predstavitev primera ob navzočnosti občinstva in strokovne žirije pa omogoča razvijanje sposobnosti javnega nastopanja, pravnega argumentiranja in drugih veščin, ki so za bodoče pravnike ključnega pomena.

Letošnji tekmovalci Tina Remškar, Sabina Pirnat, Erik Bouvier, Nina Čuden, Anja Obreza ter Sanda Šabić, so predstavili zanimive in predvsem aktualne primere Evropskega sodišča za človekove pravice. Med drugim smo se lahko seznanili s prvo odločitvijo Sodišča s področja trgovanja s človeškim blagom (Rantsev proti Rusiji in Cipru), ki po odločitvi Sodišča sedaj nedvoumno spada v okvir prepovedi iz 4.člena Konvencije, pa s prvo odločbo v kateri je Sodišče odločilo, da je nacionalna ustava v neskladju s Konvencijo (Sejdić in Finci proti BiH). Najbolj zanimiv del tekmovanja pa so bila vprašanja žirije, ki je lahko na ta način preizkusila tekmovalce v tem, kako dobro se odzivajo na pritisk ob neposredno zastavljenem vprašanju, na katerega je potrebno čim hitreje in kar najbolje odgovoriti.

Glede na kvaliteto nastopajočih je imela žirija ob koncu tekmovanja precej težko delo, a je vendarle odločila, da gre zmaga študentki Sandi Šabić, ki je predstavila primer Gillan in Quinton proti VB, drugo mesto je zasedla Sabina Pirnat (Sejdić in Finci proti BiH), tretje mesto pa je pripadlo Nini Čuden, s primerom Aktaš proti Turčiji.

Bogate nagrade sta za vse tekmovalce prispevala Informacijski urad Sveta Evrope v RS ter Študentski Svet Univerze v Ljubljani. Ob koncu prireditve so dekan Pravne fakultete, prof.dr. Rajko Pirnat, predstojnik katedre za ustavno pravo, prof.dr. Igor Kaučič ter lanskoletna zmagovalka tekmovanja, najboljšim podelili nagrade. Glavni organizator tekmovanja, prof.dr. Ciril Ribičič pa se je zavezal, da bo v prihodnjih letih tekmovanje še raslo, tako da bodo priložnost sodelovanja dobili tudi mlajši študentje in študentje ostalih pravnih fakultet.

Vabimo vas k ogledu video posnetkov s tekmovanja RUBIKON 2009, ter fotografij s tekmovanj RUBIKON 2009 in RUBIKON 2010, ki so dostopni na straneh Društva za ustavno pravo (http://www.ustava.si).

Vse novice