Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Novica: Mednarodna konferenca o Romih

15.02.2010, Murska Sobota

»Svet Evrope je pionir na področju dela z Romi v Evropi, Slovenija pa je na področju romske politike zanimiv model za mnoge države,« sta bila glavna poudarka v govoru predstavnice Sveta Evrope na mednarodni konferenci o Romih, ki je v Murski Soboti potekala v petek, 12. februarja. Na njej so spregovorili predstavniki slovenskih Romov kot tudi predstavniki Romov iz tujine, predstavniki EU, Sveta Evrope in OVSE.

V nadaljevanju govor predstavnice Sveta Evrope:

Spoštovani,

najprej bi vas želela vse lepo pozdraviti v imenu Sveta Evrope in se zahvaliti organizatorjem za prijazno vabilo na to mednarodno konferenco.

Svet Evrope je vseevropska mednarodna organizacija s sedežem v Strasbourgu, ki povezuje 47 držav članic ter skupno 800 milijonov Evropejk in Evropejcev. Medkulturni dialog in boj proti diskriminaciji sodita - poleg krepitve demokracije, človekovih pravic in vladavine prava - med naša temeljna poslanstva. Ozaveščamo in spodbujamo k prepoznavanju in razvoju kulturne raznolikosti kot pomembne značilnost bogate evropske dediščine, pri čemer pozdravljamo prispevek Romov k temu evropskemu kulturnemu bogastvu. Pri tem opozarjamo tudi na probleme, s katerimi se srečujemo v skupni evropski družbi - zapostavljanje manjšin, sovraštvo do tujcev, nestrpnost, nasilje v družini - in se zavedamo, da so lahko posebej pereči za  pripadnike romske skupnosti . Položaju Romov v Evropi namenjamo posebno pozornost: tako v številnih dokumentih Sveta Evrope pozivamo države, da naj si prizadevajo za izobraževanje romskih otrok, za izboljšanje nastanitvenih pogojev romske skupnosti ter za zaposlovanje Romov. Že nekaj časa vodimo tudi kampanjo proti predsodkom do romske skupnosti v jugovzhodni Evropi, pod imenom »Dosta!«, ki se uspešno izvaja tudi v Sloveniji v koordinaciji Urada za narodnosti. V romskem jeziku pomeni beseda »dosta« dovolj, vendar pa je lahko rečemo tudi »več« - več pravic, enakopravnosti, večje vključevanje in več spoštovanja do Evropejcev, pripadnikov romske skupnosti.

Slovenija je na področju romske politike zanimiv model za mnoge države članice Sveta Evrope, saj so Romi omenjeni v slovenski ustavi, kar jim daje poseben status (vendar ne enak kot italijanski in madžarski narodnostnima skupnostima), razvita pa je tudi posebna zakonodaja za Rome in politike na tem področju. Vladni Urad za narodnosti je zelo dejaven v Strokovnemu odboru za Rome in potujoče skupine, ki deluje v okviru Sveta Evrope.

Odbor je oblikoval vrsto priporočil za vseh 47 držav članic s področja izobraževanja, namestitve, zdravja kot tudi razvoja nacionalnih politik za Rome, pred kratkim je pripravil poročilo o uresničevanju priporočil za zdravje in bo v kratkem sprejel (25. - 26. marec) še poročilo s področja zaposlovanja. V letu 2009 je Odbor je v 2009 pripravil tudi dve mnenji:

  1.  o namestitvah - v skrbi glede slabih nastanitvenih razmer za veliko Romov v Evropi in zaradi problema izgonov, iz mesta v mesto ali države v državo), kjer v večini primerov ni alternativnih rešitev za nastanitev; to v Evropi ustvarja ponovno selitev teh prebivalcev in prekinja integracijske procese (npr. šolanje otrok)
  2. mnenje zadeva prisilno vrnitev Romov na Kosovo in države jugovzhodne Evrope. MG-S-ROM in veliko drugih teles CoE (komisar, PACE..) si delijo mnenje, da Romov še ne bi smeli nasilno vrniti na Kosovo, saj je ponekod še vedno pojavlja vprašanje varnosti, v vsakem primeru pa pomanjkanje infrastrukture, sredstev in primernih razmer (namestitev, zaposlovanje) za daljšo vrnitev. Vrnitve ponavadi niso izvedene na način, ki bi spoštoval človekove pravice.

Strokovni odbor bo to leto pripravljal novo mnenje o politični udeležbi in zastopanosti v odločevalskih telesih . Zdi se, da je bil v Sloveniji dosežen napredek na lokalni ravni (v več občinah). Morda bi se lahko naredilo še kaj več za zagotovitev boljšega predstavništva v parlamentu in v vladi.

Slovenija se je novembra 2008 pridružila kampanji Dosta! (poleg 12 drugih držav; kot prva med EU državami) in je bila ena najboljših in najučinkovitejših promotorjev kampanje. Za nas je zanimivo, da so bili Romi, pravzaprav različne romske skupine v kampanjo vključeni od začetka in so lahko doprinesli k aktivnostim, kot npr. tekmovanje za najboljši slogan, glasba kampanje, javne razprave in kmalu tudi Dosta! sporočila v šoli...

Med slovenskim predsedovanjem Slovenija maja-novembra 2009 ni le promovirala kampanjo Dosta!, temveč je odprla Evropsko pot romske kulture in dediščine v Kamencih. Verjamemo, da je ta projekt pomemben za zbliževanje romskih in neromskih skupnosti in ne le z vidika »Romi bi se morali približati neRomom«, temveč tudi obratno s spodbujanjem gadjev, da obiščejo romske skupnosti, da vidijo, kje živijo, kakšni so njihovi interesi, spoznajo kulturo in zgodovino)

Slovenija bo prvič prispevala 20.000 evrov Svetu Evrope za program za Rome (poleg Finske edina donatorka letos). Program bo pomagal Svetu Evrope širiti sporočila za boj proti stereotipom in predsodkom v ostalih državah članicah (razmišljamo o povabilu Slovenije kot uspešnega modela ob medijskem lansiranju kampanje Dosta! v Franciji marca). Prispevek države bo morda prav tako pomagal k organiziranju letne konference romskih žensk (zadnja je bila januarja v Atenah, kjer je sodelovalo več kot 120 žensk iz 34 držav članic), k dodatnemu izobraževanju za odvetnike (vse več »romskih« primerov na Evropskem sodišču za človekove pravice in zvezi z Evropsko socialno listino). Če bi Slovenijo zanimalo, bi tako izobraževanje lahko organizirali v Sloveniji. V letu 2010 načrtujemo tudi adaptacijo priročnika in pripravo posebnega priročnika, ki bo obravnaval zmotno podobo Romov migrantov.

Sicer naš oddelek za izobraževanje promovira pomembne publikacije, kot so npr. delovni listi o romski zgodovini (dostopno preko spleta v 4 jezikih, vključno romsko; kmalu tudi v srbščini in albanščini), vodič za romske pomočnike v šolah, okviren učni načrt za romski jezik, ter nova spletna stran o holokavstu Romov.

Oddelek Sveta Evrope za Rome je zaskrbljen zaradi porasta ekstremizma in protiromskega razpoloženja v Evropi; nasilni napadi v nekaterih državah članicah. Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) trenutno dela na splošnih usmeritvah na tem področju. Menimo, da se iskanje rešitev ne sem omejevati na okvire Evropske unije, temveč širše, v Svetu Evrope, ki je tudi pionir napredka za Rome v Evropi. Ob tem smo se začeli spraševati o vplivu protokola 29 k pogodbi o EU, ki pravi, da so vse EU država varne ena za drugo. Natančneje, državljani EU ne morejo dobiti azila v drugi državi članici in morajo zapustiti Evropo ( npr. gredo v Kanado; lani je bilo več primerov, ko so Romi iskali zatočišče pred napadi in so jim zavrnili azil). O tem so pred kratkim razpravljali tudi v Parlamentarni skupščini SE - PACE, kjer so imenovali posebnega poročevalca za romske prosilce azila v državah članicah SE. Skupščina je na januarskem zasedanju sprejel tudi poročilo o sporazumih o vračanju oseb in osnutek poročila o položaju Romov v Evropi, ki je zelo kritičen v večini držav. Junija 2010 bo Makedonija ob svojem predsedovanju Odboru ministrov organizirala konferenco o Romih in osebnih dokumentih, vrnitvah in migracijah.

 

 

Vse novice