Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Novica: Konferenca spodbujanja človekovih pravic invalidov in starejših v Portorožu

27.10.2009, Portorož

V okviru slovenskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope 26. in 27. oktobra v Hotelu Slovenija v Portorožu poteka 2-dnevna evropska konferenco na temo spodbujanja človekovih pravic invalidov in starejših, ki jo organizira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS. Zbrane je v uvodnem nagovoru pozdravil minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik. Dejal je, da so »enake možnosti za vse državljane, nediskriminacija, spoštovanje in sprejemanje invalidnosti kot dela človekove različnosti temelj, na katerem lahko gradimo ljudem prijazno in vključujočo družbo.«

Minister dr. Svetlik je povedal, da Slovenija na področju politike socialnega varstva namenja posebno pozornosti starejšim in invalidom, kar je razumljivo, saj je med prebivalci Slovenije kar 19 % oseb starih 65 let ali več - glede na delež oseb v tej starosti se tako uvrščamo na 8. mesto v Evropski uniji. Invalidov pa je približno 160.000, kar pomeni med 8 % in 9 % vseh prebivalcev. Poudaril je, da so najhitreje naraščajoča starostna skupina prebivalstva najstarejši, to je starejši od 80 let. Tudi pričakovana starost invalidov se zaradi razvoja medicine, povečuje.

Po ministrovih besedah živimo v družbi, ki je vedno starejša, a je premalo pripravljena na izpolnjevanje potreb in interesov zlasti invalidov, kot je zapisano v Graški deklaraciji o invalidnosti in staranju. Tudi zaradi tega je avgusta 2006 Vlada RS sprejela dokument Strategija varstva starejših do leta 2010, novembra istega leta pa še Akcijski program za invalide 2007 - 2013. Strategija varstva starejših do leta 2010 - s podnaslovom »solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva«, temelji na ugotovitvah Zelene knjige Sveta Evrope: »Odziv na demografske spremembe: nova solidarnost med generacijami«, hkrati pa izhaja iz sodobnih spoznanj gerontološke stroke.

V nadaljevanju je minister dejal, da tudi Akcijski program za invalide temelji na sodobnem razumevanju invalidnosti zapisanem v dokumentih Sveta Evrope, Evropske unije, Konvenciji o pravicah invalidov in seveda slovenskih izkušnjah in spoznanjih. V programu dela Vlade za leto 2009 pa je tudi priprava Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, Zakona o osebni asistenci in Zakona o izenačevanju možnosti za invalide. Storitve in programi iz teh zakonov bodo v veliki meri namenjeni ravno starejšim invalidom.

»Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope državam članicam o staranju in invalidnosti v 21. stoletju: »trajnostni okvir za boljšo kakovost življenja v vključujoči družbi« poudarja, da je potrebno spodbujati avtonomijo in neodvisno ter dejavno življenje starejših invalidov, in da je potrebno izboljševati kakovost podpornih storitev programov v skupnosti in bivanjskem okolju ter izboljševati enak dostop do socialnovarstvenih storitev in pravnega varstva«, je še dodal minister dr. Svetlik.

Zbranim strokovnjakom, predstavnikom nevladnih invalidskih in upokojenskih organizacij, predstavnikom resornih ministrstev, kot tudi tuji gostom, ki so se zbrani v Portorožu, je dejal, da je konferenca priložnost, za izmenjavo spoznanj, izkušenj in primerov dobrih praks s področja dostopnosti, zdravja in rehabilitacije ter primernega standarda življenja. Po ministrovih besedah je to priložnost, da prispevamo k prizadevanjem, da bi bila kakovost življenja starejših invalidov v Sloveniji in državah članicah Sveta Evrope čim višja.

Na konferenci sicer sodelujejo domači in tuji strokovnjaki, predstavniki vlade in nevladnih organizacij, nosilci odločanja s področja invalidnosti iz držav članic in opazovalk Sveta Evrope, drugih mednarodnih organizacij, vključno z invalidskimi organizacijami, organizacijami starejših in organizacijami za starejše, iz organov ali odborov Sveta Evrope in akademskega sveta.

Foto: VŠS za fotografijo

Vse novice