Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Novica: Kmalu Kodeks dobrih praks vključevanja civilne družbe v procese odločanja

27.10.2009, Strasbourg

Svet Evrope je 21. oktobra na zasedanju Foruma za prihodnost demokracije, ki je potekal v Kijevu, uradno naznanil Kodeks dobrih praks vključevanja civilne družbe v procese odločanja. Kodeks dobrih praks predstavlja referenčni dokument, ki ga je 1. oktobra sprejela Konferenca mednarodnih nevladnih organizacij Sveta Evrope.

V kodeksu je opredeljen nabor evropskih načel in smernic za vključevanje nevladnih organizacij v procese odločanja in krepitev vključevanja državljanov v upravljanje javnih zadev, ki se bodo uveljavili v državah članicah Sveta Evrope na lokalni in nacionalni ravni.

Kodeks je v angleškem jeziku dostopen na spletni strani Sveta Evrope.

V sklopu Horizontalna orodja in mehanizmi vključevanja civilne družbe v procese odločanja je v kodeksu opredeljena tudi E-participacija (str. 15):

E-participacija se nanaša na e-orodja, ki omogočajo izboljševanje demokratičnih postopkov in sodelovanja organizirane civilne družbe. V veliki meri lahko prispevajo k preglednosti, odgovornosti in odzivnosti institucij kot tudi spodbujanju udejstvovanja državljanov ter okrepljenemu, dostopnejšemu in bolj vključujočemu demokratičnemu postopku. Za polni izkoristek njihovega potenciala morajo biti e-orodja vključena v sprejemanje odločitev s strani vseh udeležencev, vključno z nosilci oblasti na vseh nivojih in organizirano civilno družbo.

Ostala v kodeksu opredeljena horizontalna orodja in mehanizmi vključevanja civilne družbe v procese odločanja vključujejo poleg e-participacije še vzpostavljanje pogojev, struktur in okvirnih dokumentov za sodelovanje med nevladnimi organizacijami in javno oblastjo.

V Sloveniji Inštitut za elektronsko participacijo na spletnem portalu www.sodeluj.net od leta 2007 dalje vzpostavlja, upravlja in moderira orodja e-participacije v podporo mrežam nevladnih organizacij in posameznim nevladnim organizacijam pri vključevanju v procese odločanja. Dosedanja praksa je pokazala, da edemokratičnih učinkov uporabe orodij e-participacije ni mogoče zagotoviti zgolj z njihovim tehničnim vzpostavljanjem. O njihovi koristnosti je mogoče govoriti šele v pogojih participativne državljanske kulture in doslednega upoštevanja načel dobrega vladanja s strani javne oblasti. Na sedanji stopnji razvoja

informacijske družbe v Sloveniji se e-participacija civilne družbe v procesih odločanja sooča predvsem z družbenimi in političnimi ovirami.

 

Vse novice