Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Novica: Dediščina, ustvarjalnost in inovativnost - drugi forum o evropski dediščini

22.09.2009, Ljubljana

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije v sodelovanju s Svetom Evrope, Evropsko komisijo in ob podpori Ministrstva za kulturo 22. in 23. septembra 2009 v Ljubljani organizira Drugi forum o evropski dediščini: »Dediščina, ustvarjalnost in inovativnost« kot osrednji dogodek letošnjih Dnevov evropske kulturne dediščine. Forum prispeva k aktivnostim Evropskega leta ustvarjalnosti in inovativnosti ter poteka v času slovenskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope.

Tema ustvarjalnosti in inovativnosti pri ohranjanju dediščine je izbrana še posebej zato, ker pri Dnevih evropske kulturne dediščine Svet Evrope dobro in utečeno sodeluje z Evropsko komisijo in je Evropska unija prav letošnje leto razglasila za leto ustvarjalnosti in inovativnosti.

Namen foruma je pokazati novosti, ki jih napredne informacijsko-komunikacijske tehnologije ponujajo pri razvijanju zavesti javnosti o dediščinskih vrednotah in njeni vlogi v trajnostnem razvoju, predvsem v izobraževanju, raziskovanju, lokalnem gospodarstvu, turizmu in ustvarjalnih industrijah. Namenjen je zlasti strokovnjakom z omenjenih področij in nacionalnim koordinatorjem vsakoletnih Dnevov evropske kulturne dediščine. Kot je danes že običajno, bo forum prek svetovnega spleta dostopen tudi najširšemu občinstvu.

Že zaradi svoje vsebine in namena smo izbrali aktivno obliko foruma, saj bo organiziran v obliki sinhrono potekajočih okroglih miz. Kratkemu splošnemu uvodu bosta sledila dva tematska sklopa, in sicer Inovacije in ustvarjalnost pri interpretaciji dediščine ter Dediščina in slike. Uvodni nagovor bo poleg slovenske ministrice za kulturo Majde Širca imel prof. Drago Rotar s primorske univerze s prispevkom Družbena reprezentacija, skupni spomini in kulturni spomeniki. Uvodni ton obema tematskima sklopoma in razpravi na okroglih mizah bodo dale predstavitve primerov evropskih dobrih praks. V prvem sklopu bodo tiste, namenjene predstavitvi virtualnega muzeja poljske zgodovine (Robert Kostro), novim pristopom pri motiviranju obiskovalcev londonskega Towra in njegove zbirke kronskih draguljev (David Souden), novim tehnologijam pri interpretaciji samostana Cluny v Franciji (Jean-Paul Ciret) in časovno-prostorski vizualizaciji spomeniških območij Kopra, Ljubljane in Ptuja (Franc. J. Zakrajšek). Drugo tematsko razpravo bodo uvedle predstavitve priljubljene britanske TV-serije na temo dediščine morja in pomorstva »Coastals« (Mark Horton), sorodne belgijske serije »Escapades« na temo kulturnega turizma različnih delov Evrope (med drugim je bila na ta način predstavljena tudi Slovenija, česar pa pri nas zaenkrat televizijske hiše še niso predvajale) (Thierry Pérouse) ter nemške TV-serije o svetovni dediščini Unesca (Werner von Bergen) in tehnično izjemno napredna 3D-predstavitev jame Lascaux s slovitimi prazgodovinskimi poslikavami (Noël Coye and Thomas Sagory).

Tematika foruma in predstavitve dobrih praks odpirajo vrsto vprašanj in kličejo k premisleku, na primer o tem, ali bodo nove tehnologije pritegnile mlade k raziskovanju dediščine, kje je meja med ustvarjalnostjo in manipulacijo v interpretaciji dediščine, kako bolje povezovati dediščinski sektor in TV- ter AV-producente, koliko komercialnosti je še dopustne pri predstavitvi dediščine za širšo javnost, na primer v povezavi s turistično industrijo. Na ta in sorodna vprašanja bodo skušali dati odgovore udeleženci foruma. Povzetek razprav in priporočila za nadaljnje dejavnosti Sveta Evrope, držav članic in drugih odločujočih dejavnikov bodo objavljeni v posebni publikaciji.

Vse novice