Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Novica: 1077. zasedanje namestnikov ministrov

26.02.2010

Med namestniki ministrov je 24. februarja potekala prva izmenjava mnenj o nadaljevalnih ukrepih po  konferenci na visoki ravni o prihodnosti Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je potekala v Interlaknu 18. in 19. februarja 2010. Izrazili so zadovoljstvo, da je švicarska predsednica prevzela obveznosti in si prizadevala za opravljanje te pomembne pobude. Vzeli so na znanje Interlakensko deklaracijo in močno politično zavezo za učinkovito izvajanje Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Priporočilo CM / Rec (2010) 3 Odbora ministrov državam članicam o učinkovitih pravnih sredstev za dolgotrajnost postopkov, ki so ga namestniki ministrov sprejeli 24. februarja skupaj z navodili za dobro prakso (dokument CM (2010) 4 ADD 1 ), je tudi med ukrepi za prihodnost sodišča. S tem priporočilom Odbor ministrov poziva vlade držav članic, da uvedejo ukrepe za odpravo dolgotrajnih postopkov. Odbor je še vedno prepričan, da bodo tako vlade v skladu z načelom subsidiarnosti prispevale k izboljšanju varstva človekovih pravic v državah članicah in k ohranjanju učinkovitost sistema konvencije, vključno s pomočjo za zmanjšanje števila vlog na sodišču .

Namestniki so sprejeli tudi Priporočilo CM / Rec (2010) 4 Odbora ministrov državam članicam o človekovih pravicah pripadnikov oboroženih sil in se seznanil z obrazložitvenim memorandumom (dokument CM (2010) 4 ADD2 rev). To priporočilo med drugim, in ob upoštevanju posebnih značilnosti vojaškega življenja, vzpostavlja, da pripadniki oboroženih sil ne glede na njihov status uživajo pravice, zagotovljene v Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter v Evropski socialni listini in  Evropski socialni listini (revidirani), v takšni meri, do katere so se države s pogodbami zavezale.

Poleg tega so se namestniki seznanil z izmenjavo mnenj v Usmerjevalnem odboru za človekove pravice (CDDH) novembra 2009 o ureditvi prihodnjega dela glede pristopa Evropske unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah

Nazadnje so imeli namestniki z vršilcem dolžnosti predsednika Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope Ianom Micallefom redno letno izmenjavo mnenj.

Vse novice