Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Natečaj za spletni video posnetek "Posnemi zgodbo o drugačnosti iz rokava"

28.05.2007, Ljubljana

Mladinski svet Slovenije v sklopu kampanje VSI DRUGAČNI - VSI ENAKOPRAVNI v sodelovanju z Uradom RS za mladino v okviru nacionalnega odbora kampanje razpisuje natečaj za najboljši kratki video, posnet z mobilnim telefonom ali drugo avdio-video napravico in objavljen na spletnih straneh.
Natečaj bo petim finalistom prinesel praktične nagrade z logotipom »VSI DRUGAČNI - VSI ENAKOPRAVNI«, zmagovalcu pa tudi lepo denarno nagrado v višini 200€. Vsi kratki filmi bodo predstavljeni na nadaljnjih aktivnostih kampanje.

Pogoji za sodelovanje v natečaju:
- Film mora biti avtorsko delo posameznika ali skupine, ki se prijavlja na razpis.
- Film traja od 20 sekund do 2 minut.
- Vsebina filma mora promovirati vrednote kampanje VSI DRUGAČNI - VSI ENAKOPRAVNI; raznolikost, človekove pravice, participacija, strpnost ipd.
- Avtor/ica se strinja, da se njen / njegov film lahko uporablja za promocijo kampanje VSI DRUGAČNI VSI ENAKOPRAVNI.
- Prijavijo se lahko posamezniki z video izdelki vseh kakovosti, pogoj je le, da so ti objavljeni na spletnih straneh. (V primeru, da vam posnetka še ni uspelo objaviti, priporočamo, da uporabite katero od spletnih strani, kjer so takšne objave možne; http://www.mojvideo.com/, http://www.youtube.com/ ipd.)
- Z objavo posnetka avtor/ica ne krši Zakonodaje Republike Slovenije.
- Prijava na natečaj mora vsebovati:
o Video posnetek na elektronskem mediju (zgoščenka, DVD ali USB ključ), njegov naslov in povezavo na spletno stran, kjer je objavljen
o kratko razlago, kako, zakaj in s pomočjo katerih tehničnih sredstev je film nastal
o polno ime avtorice /avtorja in njen /njegov naslov in starost
o kontaktne podatke avtorice / avtorja
o podpisano izjavo o avtorstvu (gl. spodaj)
o podpisano izjavo o spoštovanju zakonodaje RS.
Vsi potrebne podatke vpišete v obrazec, ki je del tega razpisa.


Žirija bo prispele filme ocenila po naslednjih kriterijih:
o kvaliteta vsebine in sporočilnost filma
o izvirnost filma v tehničnem in vsebinskem smislu.
Pri ocenjevanju posnetka bomo upoštevali starost avtorja / avtorice.

Nagrade:
1. mesto - predvajanje filma na promocijskih dogodkih kampanje VSI DRUGAČNI VSI ENAKOPRAVNI in 200 € denarne nagrade.
2. - 5. mesto - predvajanje na zaključni prireditvi kampanje VSI DRUGAČNI VSI ENAKOPRAVNI + praktične nagrade z logotipom kampanje.

Prijave pošljite s priporočeno pošto, najkasneje do 25. junija 2007 na naslov Mladinski svet Slovenije, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, s pripisom na kuverti »za video natečaj«.

Komisija bo do 5. julija sporočila svoj izbor in obvestila nagrajene.

Prijav, ki ne bodo v skladu z razpisom, ne bomo upoštevali. Poslanega materiala ne bomo vračali. V primeru, da bo odziv na natečaj prenizek ali prispeli posnetki ne bodo ustrezali razpisnim pogojem, si MSS pridržuje pravico, da nagrad ne podeli. Za tolmačenje razpisa in morebitne spremembe v razpisu je pristojen kolegij Mladinskega sveta Slovenije.


Tine Radinja
Vodja kampanje pri MSS

 

 

 

 

OBRAZEC ZA SODELOVANJE V NATEČAJU ZA VIDEO POSNETEK V OKVIRU KAMPANJE
VSI DRUGAČNI VSI ENAKOPRAVNI

Izjava o avtorstvu

Spodaj podpisana / podpisani ______________________________________ izjavljam, da sem avtor/ica priloženega video posnetka z naslovom _______________________________________________________
______________________________________, ki se nahaja tudi na spletni povezavi ___________________ __________________________________________________.

Podpis avtorice / avtorja: ___________________________________________

Izjava o spoštovanju Zakonodaje RS (pravice do zasebnosti)

Spodaj podpisana / podpisani ____________________________________________ izjavljam,
- da so morebitni nastopajoči v priloženem video posnetku sodelovali prostovoljno,
- da so morebitni nastopajoči v priloženem video posnetku seznanjeni z objavo posnetka is soglašajo s sodelovanjem v natečaju in
- da s pridobitvijo in objavo tega video posnetka nisem kršil zakonodaje Republike Slovenije.

Podpis avtorice / avtorja: __________________________________________


Podatki o avtorju in priloženem video posnetku
Ime, priimek in naslov avtorice / avtorja: ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
Starost avtorice / avtorja: ___________
Kontakt (telefon, e-naslov): ___________________________________________________________
Kratka razlaga, kako zakaj in s kakšnimi tehničnimi sredstvi je nastal priloženi video posnetek:

 

 

 

 

 

Izpolnjen obrazec s priloženim video posnetkom pošljite do 25. junija 2007 v skladu z določili natečaja.

Vse novice