Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Naseljevanje Romov v Parku Goričko in Dosta!

18.07.2008, Goričko

Danes v Gradu na Goričkem poteka 1. mednarodni festival romske glasbe in plesov, katerega častni pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk. Dopoldan je potekala okrogla miza na temo naseljevanja Romov v Panoniji - prostorska problematika romskih naselij v Krajinskem parku Goričko, katere namen je v evropskem letu medkulturnega dialoga osvetliti problematiko naselij in zaselkov Romov na območju Krajinskega parka Goričko. V Krajinskem parku Goričko je 23 romskih zaselkov, nekaj med njimi še vedno ni legaliziranih. Tipološko so naselja med seboj zelo raznolika, vsa pa se ubadajo s pomanjkanjem prostora za širitev, ureditvijo javnih prostorov ter s pomanjkljivo komunalno infrastrukturo.

Udeležence ja nagovorila tudi direktorica Informacijskega urada Sveta Evrope, Kristina Plavšak Krajnc, ki je predstavila priporočila Sveta Evrope o izboljšanju nastanitvenih pogojev za Rome in potujoče skupine v Evropi. Omenila je kampanjo proti predsodkom do romske skupnosti v jugovzhodni Evropi, pod imenom »Dosta!«, ki jo vodi Svet Evrope skupaj z Evropsko unijo (več o kampanji na www.dosta.org). V romskem jeziku pomeni beseda »dosta« dovolj, vendar pa ji lahko rečemo tudi »več« - več pravic, enakopravnosti, večje vključevanje in več spoštovanja do Evropejcev, pripadnikov romske skupnosti. »Kampanjo želimo razširiti v vse članice Sveta Evrope, vključno s Slovenijo«, je poudarila Plavšak Krajnčeva, ter zaključila z besedami: »Naše celodnevno druženje v čudovitem, resnično medkulturnem ambientu Krajinskega parka Goričko predstavlja pomemben kamenček v mozaiku, ki ga skupaj gradimo v naši družbi in lokalnih okoljih, da bi vzpostavili, okrepili in razširili modele dobrih praks za enakopravno vključevanje Romov, zlasti mladih, za sprejemanje različnosti, spodbujanje razumevanja, strpnosti, in socialne pravičnosti.«

Priporočilo Rec (2005) 4 Odbora ministrov državam članicam o izboljšanju nastanitvenih pogojev za Rome najdete tukaj (Socialna usklajenost/Romi)

Sledi govor Kristine Plavšak Krajnc v celoti:

Spoštovani,

najprej bi se želela zahvaliti organizatorjem Krajinskega parka Goričko za prijazno vabilo na to okroglo mizo ter vam hkrati iskreno čestitam za ves vaš pogum, entuziazem in vloženo delo za uspešno organizacijo 1. mednarodnega festivala romske glasbe in plesov v tem prelepem okolju.

Lepo vas pozdravljam v imenu Sveta Evrope, te vseevropske mednarodne organizacije s sedežem v Strasbourgu, ki povezuje 47 držav članic ter skupno 800 milijonov Evropejk in Evropejcev. Medkulturni dialog sodi - poleg krepitve demokracije, človekovih pravic in vladavine prava - med naša temeljna poslanstva. Ozaveščamo in spodbujamo k prepoznavanju in razvoju kulturne raznolikosti kot pomembne značilnosti bogate evropske dediščine. Cenimo prispevek Romov k bogastvu in raznolikosti evropske kulture, njihovemu položaju namenjamo posebno pozornost in opozarjamo na probleme, s katerimi se soočajo pripadniki romske skupnosti v Evropi. Svet Evrope skupaj z Evropsko unijo vodi tudi kampanjo proti predsodkom do romske skupnosti v jugovzhodni Evropi, pod imenom »Dosta!«. V romskem jeziku pomeni beseda »dosta« dovolj, vendar pa ji lahko rečemo tudi »več« - več pravic, enakopravnosti, večje vključevanje in več spoštovanja do Evropejcev, pripadnikov romske skupnosti. Kampanjo želimo razširiti tudi v vse članice Sveta Evrope, vključno s Slovenijo. Pred kratkim smo h kampanji uradno povabili tudi pristojne slovenske institucije in z veseljem pričakujemo, da bomo kmalu skupaj začeli izvajati aktivnosti za osveščanje o romskih Evropejcih.

»Evropa skupnost enotnih vrednot, med katerimi je tudi enakopravno dostojanstvo vseh ljudi, in prav spoštovanje takega enakopravnega dostojanstva je eden od temeljev vseh demokratičnih družb« poudarja Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI), ki deluje v okviru Sveta Evrope, v svojem Priporočilu št. 3 - Boj proti rasizmu in nestrpnosti do Romov. In naprej ugotavlja, »da trajni predsodki proti Romom vodijo k razlikovanju v njihovo škodo na mnogih področjih družbenega in gospodarskega življenja in da je tako razlikovanje pomemben dejavnik socialne izključenosti, ki prizadene mnoge Rome.« Odbor ministrov, Parlamentarna skupščina Sveta Evrope in Kongres lokalnih in regionalnih oblasti v številnih svojih dokumentih pozivajo države članice, da naj si prizadevajo za izobraževanje romskih otrok, za izboljšanje nastanitvenih pogojev romske skupnosti ter za zaposlovanje Romov. Podobno deluje tudi Komisar za človekove pravice, ki je na primer v svojem nedavnem mnenju opozoril, kako pomembno je zgodnje in vključujoče izobraževanje romskih otrok za spodbujanje pravic Romov in za reševanje njihovega položaja v družbi.

Naj podrobneje povzamem Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope o izboljšanju nastanitvenih pogojev za Rome in potujoče skupine v Evropi iz leta 2005, ki se nanaša na tematiko današnje okrogle mize. Priporočilo poudarja, da je nujno potrebno razviti nove strategije za izboljšanje življenjskih pogojev Romov in potujočih skupin po vsej Evropi, da bi jim zagotovili enake možnosti na področjih, kot sta civilna in politična participacija, ter tudi v razvojnih sektorjih, kot so nastanitev, izobraževanje, zaposlovanje in zdravje. Zato naj bodo politike, ki so usmerjene k reševanju problemov, s katerimi se srečujejo Romi in potujoče skupine na področju nastanitvenih razmer, celovite, temeljijo naj na priznanju, da vprašanje nastanitvenih razmer Romov in potujočih skupin vpliva na številne druge elemente, namreč na ekonomski, izobraževalni, socialni in kulturni vidik njihovih življenj, in na boj proti rasizmu in diskriminaciji. Zavedamo se, da je nezadostno izkoriščen potencial Romov in potujočih skupin, da lahko sami s svojimi sposobnostmi prispevajo k izboljšanju svojega položaja, predvsem na področju nastanitev. Zato Odbor ministrov priporoča državam članicam, da naj pri oblikovanju, implementaciji in nadzoru svojih nastanitvenih politik za Rome sledijo načelom vključujočih in ustreznih bivanjskih politik, nediskriminacije, svobodne izbire načina življenja, primernosti in cenovne sprejemljivosti nastanitev, preprečevanja izključitve in oblikovanja getov, participacije, partnerstva, koordinacije ter dodeljevanja ustrezne vloge lokalnim in regionalnim oblastem.

Prepričana sem, da lahko današnja okrogla miza o prostorski problematiki romskih naselij v Krajinskem parku Goričko pomembno prispeva k razpravi, kako se lahko ta načela in priporočila Sveta Evrope udejanjajo v praksi in zaživijo v vašem lokalnem okolju. Hkrati pa naše celodnevno druženje v čudovitem, resnično medkulturnem ambientu Krajinskega parka Goričko predstavlja pomemben kamenček v mozaiku, ki ga skupaj gradimo v naši družbi in lokalnih okoljih, da bi vzpostavili, okrepili in razširili modele dobrih praks za enakopravno vključevanje Romov, zlasti mladih, za sprejemanje različnosti, spodbujanje razumevanja, strpnosti, in socialne pravičnosti.

Vsem želim še naprej uspešno delo in prijetno druženje.

Mag. Kristina Plavšak Krajnc
Direktorica Informacijskega urada Sveta Evrope v Republiki Sloveniji

 

Vse novice