Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Novica: Strokovni posvet o pozitivnem starševstvu

03.06.2010, Ljubljana

Ob mednarodnem dnevu otrok žrtev nasilja, 4. juniju

Vas vabimo na Strokovni posvet

pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka

v četrtek, 3. junija 2010 ob 11.00 uri

v dvorani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

Miklošičeva ul. 24, Ljubljana.

 

Na posvetu bomo obravnavali različne vidike gibanja zoper telesno in duševno kaznovanje otroka.

Forum bo predstavil zgibanko zoper telesno kaznovanje otroka, namenjeno mladim staršem, ki so jo napisali in oblikovali domači avtorji, v nakladi 25.000 izvodov.

 

Spored

Pavle Kornhauser, pediater: Forum zoper telesno kaznovanje otroka v družini včeraj, danes, jutri

Vesna Plevnik Vodušek, pediatrinja: Poučimo mlade starše o pozitivnem starševstvu

Robi Kroflič, profesor pedagogike: Kazen v vzgoji otroka

Kristina Plavšak Krajnc, direktorica IU SE*: Aktivnosti Sveta Evrope za vseevropsko prepoved telesnega kaznovanja otrok

Lea Javornik Novak,  MDDSZ**: Implementacija prepovedi telesnega kaznovanja otroka v družinsko zakonodajo

Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja človekovih pravic RS: Zaščititi otroka pred nasiljem

 

Razprava

Sklepi

prof. dr. Pavle Kornhauser, Forum zoper telesno kaznovanje otroka v družini

prim. dr. Ivan Vidmar, Združenje pediatrov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo   

mag. Kristina Plavšak Krajnc, Informacijski urad Sveta Evrope v RS               

 

* Informacijski urad Sveta Evrope v RS

** Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS

 

 

SKLEPI IN PRIPOROČILA

 

 

1. Pričakujemo, da bo Državni zbor v kratkem sprejel novi Družinski zakonik, ki vsebuje prepoved telesnega kaznovanja in duševnega trpinčenja.

2. Pristojne državne institucije morajo poleg prepovedi telesnega kaznovanja otrok sprejeti in izvajati ustrezne ukrepe za podporo družinam, razvijati podporne programe za starše, svetovanje in usposabljanje.

3. Nujno je, da državne institucije izvajajo ozaveščevalne in izobraževalne aktivnosti na področju pozitivnega starševstva ali vsaj aktivno podpirajo, predvsem finančno, dejavnosti nevladnih organizacij na tem področju.

4. Potrebno je razvijati profesionalno znanje in strokovno usposobljenost na področju otrokovih pravic, vključno s pravico do nenasilja v družini in vzgoje brez telesnega kaznovanja. Te vsebine je potrebno vključevati v učne programe na relevantnih fakultetah, v izobraževalne programe za učitelje in ravnatelje ter v šole za starše.

5. Pomembno je zagotavljati aktivno vključenost in sodelovanje otrok pri pripravi in implementaciji preventivnih aktivnosti, ukrepov in politik v boju proti nasilju v družini in proti telesnemu kaznovanju.

6. Vse aktivnosti mora spremljati tudi promocija dostopa do ustreznih informacij, vključno z opredelitvijo kršitev in postopkov v primeru kršitev, promocija zagovorništva in neodvisnih pritožbenih mehanizmov.

7. Zavedamo se, da morda zakonodaja z vključitvijo odstavka o neprimernosti telesnega kaznovanja otroka ne bo spremenila miselnosti v naši družbi, da je telesna kazen primeren vzgojni ukrep. Osveščanje družin, da pozitivno starševstvo ponuja alternativne oblike v discipliniranju otrok brez telesnega ali duševnega kaznovanja, je osnovna naloga sklicateljev današnjega strokovnega posveta: Zveze prijateljev mladine Slovenije, Informacijskega urada Sveta Evrope v RS in Združenja pediatrov Slovenije. Geslo: Ničelna toleranca do telesnega kaznovanja otrok naj se uresniči v naši družbi.

Vse novice