Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Novica: Zaključek konference o participaciji civilne družbe v Evropi

13.11.2009, Ljubljana

Konference »Civil Participation in Europe« (Participacija civilne družbe v Evropi), ki so jo organizirali Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat Konference mednarodnih nevladnih organizacij pri Svetu Evrope in Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), se je udeležilo več kot 90 predstavnikov nevladnih organizacij in državnih organov iz 18 evropskih držav in evropskih institucij. V živahni razpravi na 9 delavnicah sta obe strani pozdravili kodeks kot koristno orodje za promocijo deljene odgovornosti za krepitev demokratične in vključujoče priprave politik in zagotavljanja storitev za državljane, katerih podlaga so skupne vrednote: odgovornost, transparentnost in medsebojno razumevanje in zaupanje. Ob zaključku konference so udeleženci pripravili priporočila za lokalne, regionalne, nacionalne oblasti in nevladne organizacije, ki bodo pripomogla k uspešnem prenosu kodeksa v prakso in spremljajo že sprejeto implementacijsko strategijo na nacionalni in evropski ravni. Ministrstvo za javno upravo je finančno podprlo promocijo kodeksa na nacionalni in lokalni ravni, ki jo bo izvajal Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij v sodelovanju z regionalnimi nevladnimi stičišči.

Konferenco, ki je bila namenjena izmenjavi izkušenj glede sodelovanja državnih organov in nevladnih organizacij, promociji implementacije Kodeksa dobrih praks ter oblikovanju baze primerov dobrih praks vključevanja civilne družbe v procesih odločanja, je sicer včeraj odprla ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs. V nagovoru je poudarila, da nevladne organizacije in Svet Evrope opravljajo pomembno poslanstvo z ozaveščanjem javnosti o pomembnih vsebinah, ki so zaradi tega uvrščene višje na političnih agendah. Po njenih besedah je uspešna uveljavitev sprememb možna le ob visoki ozaveščenosti javnosti in državnih organov o pomenu odprtega in vključujočega upravljanja, katerega podlaga so predvsem dobra obveščenost javnosti, dejanske možnosti za vplivanje na odločitve in visoka stopnja medsebojnega zaupanja. Prepričana je, da bo Kodeks dobrih praks pomembno prispeval k možnosti za intenzivnejše vključevanje nevladnih organizacij v procese odločanja. Kodeks je bil sprejet s strani Odbora ministrov Sveta Evrope 21. oktobra 2009 in poziva vlade, parlamente, lokalne in regionalne oblasti v državah članicah, da njegova načela upoštevajo v procesih odločanja, ko želijo okrepiti participacijo nevladnih organizacij in civilne družbe. Kodeks ponuja nabor orodij e-demokracije, predloge ukrepov za krepitev nevladnih organizacij in vzpostavljanje struktur in sporazumov za sodelovanje med vlado in nevladnimi organizacijami.

 Kodeks dobrih praks (en)

Vse novice