Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Novica: MONEYVAL objavil poročilo o Sloveniji

23.04.2010, Strasbourg

Odbor strokovnjakov Sveta Evrope za oceno ukrepov proti pranju denarja in financiranju terorizma MONEYVAL je danes objavil poročilo o četrtem ugotovitvenem obisku v Sloveniji. To poročilo povzema glavne ukrepe proti pranju denarja in financiranju terorizma, ki so bili uveljavljeni v Sloveniji v času četrtega ugotovitvenega obiska (oktober 2009) in takoj za tem. Opisuje in analizira te ukrepe in ponuja priporočila, kako okrepiti določene aspekte sistema. 

Glavne ugotovitve poročila so:
• Glede tveganja je Slovenija majhna država in ni glavni mednarodni finančni center. Tveganje, da bi bila država uporabljena kot baza za terorizem ali financiranje terorizma, je ocenjeno kot nizko.
• Slovenija je v zadnjih letih uveljavila številne ukrepe za okrepitev AML/CFT režima. Vendar pa ima zelo nizko stopnjo preganjanja pranja denarja in navodil za zasego premoženja. Po mnenju ocenjevalcev to v precejšnji meri spodkopava učinkovitost režima.
• Urad za preprečevanje pranja denarja, ki je določen za finančno obveščevalno enoto v Sloveniji, je dobro strukturiran in profesionalen. Zdi se, da deluje učinkovito in da ima dobre delovne odnose s policijo in drugimi relevantnimi državnimi agencijami.
• Bistveni elementi slovenskega AML/CFT režima so vzpostavljeni v kazenskem zakoniku, ki vključuje kazniva dejanja pranja denarja in financiranja terorizma; Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma; in sektorsko specifične zakone.  Zakon je bil dopolnjen junija 2007 in je stopil v veljavo januarja 2008, ko je Slovenija v svojo nacionalno zakonodajo prenesla tretjo EU direktivo o pranju denarja in implementacijsko direktivo, hkrati pa vključila financiranje terorizma v preventivno zakonodajo. 
• Obstaja široko stabilna pravna struktura za glavne preventivne standarde. Ni zaznati večjih pomanjkljivosti v ključnih preventivnih standardih. Vendar pa zaskrbljujoči šibki nadzor in pomanjkanje navodil za določene ne-bančne sektorje lahko vplivata na učinkovitost AML/CFT režima.
• Slovenija ima sisteme in procedure, ki omogočajo nacionalno in mendarodno sodelovanje. Zdi se, da ti sistemi dobro delujejo v praksi, čeprav pomanjkanje statistike na določeni področjih pomeni, da je bilo težko oceniiti učinkovitost.

Poročilo je bilo sprejeto na 32. plenarnem zasedanju (Strasbourg, 15.-18. marec 2010). MONEYVAL bo nadaljeval z nadzorom implementacije priporočil prek svoje redne nakdnadne (follow-up) procedure. Od Slovenije se zahteva, da predloži naknadno (follow-up) poročilo MONEYVAL plenumu dve leti po sprejetju tega poročila. 

Celotno besedilo poročila

Celotno besedilo aneksov

Direktorat Sveta Evrope za komunikacijo
Tel: +33 (0)3 88 41 25 60
Fax:+33 (0)3 88 41 39 11
pressunit@coe.int
www.coe.int

Vse novice