Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Medkulturni dialog v romskem naselju Kamenci

12.04.2008, Kamenci

Nagovor mag. Kristine Plavšak Krajnc, direktorice Infomracijskega urada Sveta Evrope v RS

PRIREDITEV OB SVETOVNEM DNEVU ROMOV IN EVROPSKEGA LETA MEDKULTURNEGA DIALOGA
Kamenci, 12. aprila 2008

Spoštovani,


najprej bi vas želela lepo pozdraviti vse zbrane tukaj v Kamencih in vam čestitati ob romskem prazniku, mednarodnem dnevu Romov! Iskreno me veseli, da lahko danes skupaj z vami praznujem v pravem »bogastvu različnosti«. V romskem naselju Kamenci in v občini Črenšovci gradite pomembne mostove in edinstvene modele dobre prakse za enakopravno vključevanje Romov, zlasti mladih, za sprejemanje različnosti, spodbujanje razumevanja, strpnosti, medkulturnega dialoga - o katerem je zadnje čase veliko govora - in socialne pravičnosti tako v vaši lokalni skupnosti kot širše v naši družbi. S svojim pozitivnim vzorom in izkušnjami nas navdihujete drugod po Sloveniji in v Evropi ter nas spodbujate, da poskušamo tudi sami v svojem okolju spreminjati stvari na bolje.

V Svetu Evrope cenimo prispevek Romov k evropski kulturni raznolikosti in bogastvu in položaju Romov v Evropi namenjamo posebno pozornost, predvsem opozarjamo na probleme, s katerimi se soočajo pripadniki romske skupnosti. Tako v številnih dokumentih Sveta Evrope pozivamo države, da naj si prizadevajo za izobraževanje romskih otrok, za izboljšanje nastanitvenih pogojev romske skupnosti ter za zaposlovanje Romov. Že nekaj časa vodimo tudi kampanjo proti predsodkom do romske skupnosti v jugovzhodni Evropi, pod imenom »Dosta!«, ki jo želimo razširiti tudi na vse članice Sveta Evrope, vključno s Slovenijo. V romskem jeziku pomeni beseda »dosta« dovolj, vendar pa ji lahko rečemo tudi »več« - več pravic, enakopravnosti, večje vključevanje in več spoštovanja do Evropejcev, pripadnikov romske skupnosti.

Svet Evrope je vseevropska mednarodna organizacija s sedežem v Strasbourgu, ki povezuje 47 držav članic ter skupno 800 milijonov Evropejk in Evropejcev. Medkulturni dialog sodi - poleg krepitve demokracije, človekovih pravic in vladavine prava - med naša temeljna poslanstva. Ozaveščamo in spodbujamo k prepoznavanju in razvoju kulturne raznolikosti kot pomembne značilnost bogate evropske dediščine. Pri tem opozarjamo tudi na probleme, s katerimi se srečujemo v skupni evropski družbi - zapostavljanje manjšin, sovraštvo do tujcev, nestrpnost, nasilje v družini - in poskušamo poiskati rešitve zanje. Naše osnovno vodilo je »Vsi drugačni, vsi enakopravni«, kot pravi slogan ene izmed naših uspešnih kampanj, ki jo bomo v letošnjem letu nadaljevali in nadgrajevali.

»Medkulturni dialog« je postal ena najbolj popularnih tem v mednarodni politiki in tudi vsakdanja tema, zlasti v letu 2008 - Evropskem letu medkulturnega dialoga. Pričakovanja so visoka, medkulturni dialog je široko sprejet: kot preventiva proti konfliktom znotraj skupnosti; kot politični odgovor na strahove, ki jih povzroča kulturna raznolikost; kot protiutež socialni fragmentaciji, stereotipom, rasizmu in diskriminaciji. Kaj pa pravzaprav pomeni medkulturni dialog?
Po opredelitvi Sveta Evrope medkulturni dialog sestavlja odprta in spoštljiva izmenjava mnenj med posamezniki in skupinami iz različnih etničnih, kulturnih, verskih in jezikovnih okolij in dediščine. Zahteva svobodo in sposobnost, da posameznik izrazi svoje mnenje in je sposoben prisluhniti mnenjem drugih. Cilj medkulturnega dialoga je razviti boljše razumevanje raznolikih svetovnih nazorov in praks, povečati sodelovanje in svobodo izbire, pospeševati enakopravnost in človeško dostojanstvo, krepiti ustvarjalne postopke in spodbujati sposobnost posameznikov in družb, da se s spoštljivim dialogom z ostalimi razvijajo in bogatijo.

Leta 2008, predvidoma maja letos, bomo v Svetu Evrope objavil ključno politično besedilo - »Belo knjigo« - o medkulturnem dialogu, da bi okrepili politično debato, razvili notranjo enotnost naših politik ter spodbudili druge in nas same, da se dolgoročno zavežemo medkulturnemu dialogu. Ta dokument Sveta Evrope bo ponujal priporočila in smernice za odločevalce ter promoviral številne obstoječe primere dobrih praks. Pri pripravi Bele knjige smo vzpostavili nov pristop: v letu 2007 so potekala intenzivna posvetovanja z vsemi mogočimi odločevalci - vladami, parlamenti, mestnimi in regionalnimi oblastmi, organizacijami civilne družbe, iniciativami manjšin in migrantov, ženskimi federacijami, kulturnimi organizacijami, novinarji in številnimi drugimi. Bela knjiga upošteva vsa ta mnenja in predloge, da bi zagotovila osnovo za široko usklajeno in vsestransko politiko za spodbujanje medkulturnega dialoga. Tekom posvetovanj se je pojavilo pet akcijskih področij, ki predstavljajo glavno sporočilo Bele knjige:

• Evropa mora izboljšati demokratično upravljanje kulturne raznolikosti. To se nanaša na pravni okvir in standarde uveljavljanja zakonov, pa tudi na politično kulturo naših družb. Vprašanja, s katerimi se moramo spopasti so vse oblike diskriminacije, sovražnega govora proti manjšinam in številna druga.

• Evropa mora okrepiti svoja prizadevanja, da bi vsem omogočila, ne le da spoznajo druge kulture, temveč tudi, da razvijejo veščine, ki so potrebne za življenje v kulturno raznolikem okolju. Izobraževanje v vseh pogledih, vključno z neformalnim izobraževanjem v organizacijah civilne družbe ter medijih, je še posebej pomembno.

• Evropa mora razviti strukture in možnosti za participacijo vseh ter za demokratično državljanstvo. To vključuje na primer intenzivnejše strategije, da bi državljanstvo omogočili vsem, pa tudi večjo spodbujanje in opolnomočenje manjšin, da se vključijo v demokratični dialog.

• Evropa potrebuje večje in boljše prostore za medkulturni dialog. K dosegi tega cilja lahko največ pripomorejo mediji, organizacije civilne družbe in verske skupnosti.

• Načela medkulturnega dialoga morajo navdihniti tudi odnose na mednarodni ravni.

Bela knjiga naj bi sprožila široko razpravo o praktičnih politikah na vseh ravneh. Medkulturni dialog pa lahko popeljemo veliko dlje - vendar le, če delimo osnovno prepričanje, da nas raznolikost bogati in ne siromaši; da je bistvo raznolikosti zaščita človekovih pravic vseh; da je prihodnost Evrope v zmožnosti poslušanja in učenja drug od drugega - v dialogu in spoštovanju.

Vsem želim, da bi se tudi danes uspešno bogatili v različnostih, v medkulturnem dialogu ter da bi uživali v prijetnem druženju ob današnji prireditvi v Kamencih!

Vse novice