Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Evropski kulturniki v Sloveniji

20.06.2008, Ljubljana

Evropska mreža za aktivno sodelovanje v kulturnih dejavnostih organizira mednarodno konferenco, katere rdeča nit je medkulturni dialog. Ob otvoritvi konference je navzoče pozdravila tudi mag. Kristina Plavšak Krajnc, direktorica Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji. Ob tem je povedala, da kultura in medkulturni dialog sodita - poleg krepitve demokracije, človekovih pravic in vladavine prava - med temeljna poslanstva Sveta Evrope.

Spoštovane udeleženke in udeleženci mednarodne konference Evropske mreže za aktivno sodelovanje v kulturnih aktivnostih,
Lepo vas pozdravljam v imenu Sveta Evrope, te vseevropske mednarodne organizacije s sedežem v Strasbourgu, ki povezuje 47 držav članic ter skupno 800 milijonov Evropejk in Evropejcev. Kultura in medkulturni dialog sodita - poleg krepitve demokracije, človekovih pravic in vladavine prava - med naša temeljna poslanstva.
Kulturo razumemo kot ključen faktor v razvoju človekovega znanja, razumevanja in vrednot, ki skupaj z demokracijo in človekovimi pravicami, gradi polno življenje vsakega posameznika. Vse bolj je kultura sprejeta tudi kot podpora trajnostnemu razvoju, kot osnova za socialno usklajenost, kot rodovitno območje za razvoj civilne družbe, kot vodilna sila za inovacije novih tehnologij, kot zdravilo za »trk civilizacij«, kot rešilni jopič v oceanu globalizacije. Vse te funkcije kulture morajo biti zaobjete v politiki, ki promovira identiteto, spoštuje raznolikost, podpira kreativnost in stimulira participacijo - štiri glavna načela, ki jih vse od svojega nastanka zagovarja Odbor za kulturo v okviru Sveta Evrope. V naši organizaciji se spopadamo z izzivi oblikovanja posebnih projektov medkulturnega dialoga, v povezavi z ne-evropskimi državami in drugimi organizacijami ter z iskanjem politik, ki bi preprečile nastajanje konfliktov na vseh ravneh. Ozaveščamo in spodbujamo k prepoznavanju in razvoju kulturne raznolikosti kot pomembne značilnosti bogate evropske dediščine. Skupna evropska kulturna dediščina pa je tudi je srce iniciativ, kot so »Kulturne poti«, serije razstav umetnikov in promocija kulturnega turizma.
Temelj za naša prizadevanja na področju kulture je evropska kulturna konvencija, ki so jo države članice Sveta Evrope leta 1955 sklenile z namenom, da usklajujejo svoje kulturne politike, ki bi težile k ohranitvi evropske kulture in spodbujale njen razvoj. V konvenciji so se zavezale, da bodo po svojih močeh spodbujale svoje državljane, da proučujejo jezik, zgodovino in civilizacijo drugih pogodbenic ter njihovo skupno civilizacijo, olajšana pa naj bi bila tudi kroženje in izmenjava oseb in kulturnih dobrin. Evropsko kulturno konvencijo je ratificiralo vseh 47 članic Sveta Evrope, Slovenija leta 1992, k njej pa sta pristopili tudi Vatikan in Belorusija.
V letošnjem letu, Evropskem letu medkulturnega dialoga, smo postavljeni pred nove izzive. Pred kratkim, točno 7. maja je Odbor ministrov Sveta Evrope slovesno razglasil »Belo knjigo« o medkulturnem dialogu, ki je bil pripravljena kot ključni politični dokument, da bi oblikovali dolgoročno politiko za spodbujanje medkulturnega dialoga v Evropi in med Evropo in njenimi sosedami. Bela knjiga je namenjena oblikovalcem politik ter civilni družbi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Uporablja se jo lahko kot priročnik, ki nudi smernice ter analitična in metodološka orodja za spodbujanje medkulturnega dialoga. Da bi Bela knjiga postala kar najbolj koristna, je Svet Evrope v njej zbral tudi primere dobrih praks, ki so tako dostopni javnosti. Bela knjiga pomeni končni rezultat »odprtega in vključujočega« procesa posvetovanj med vladami držav članic Sveta Evrope, strokovnjaki, mednarodnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami, predstavniki etničnih in verskih skupnosti ter širšo javnostjo. Takšen postopek je omogočil, da so upoštevane izkušnje vseh odločevalcev, ter zagotovil, da je Bela knjiga uporabna za čim več ljudi.

Med slovenskim predsedovanjem Evropski uniji je maja letos Svet Evrope skupaj z Evropsko komisijo sprožil tako imenovani Ljubljanski proces za financiranje obnove dediščine v jugovzhodni Evropi. Skupna pobuda, ki je del dolgoročnih prizadevanj Sveta Evrope in Evropske komisije v procesu širitve Evropske unije, bo zagotovila finančna sredstva za več projektov s področja kulturne dediščine na Zahodnem Balkanu ter spodbujala sprejetje strategij za njihovo trajnostno financiranje. Projekt upošteva sporočilo Evropske komisije o Zahodnem Balkanu, ki poziva k regionalnemu sodelovanju, ter spodbuja spravo v regiji in krepitev kulturnega sodelovanja med jugovzhodno Evropo in evropskimi institucijami. Namenjen je državam, ki sodelujejo v Regionalnem programu Sveta Evrope za kulturno in naravno dediščino v jugovzhodni Evropi (RPSEE): Albaniji, Bolgariji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Hrvaški, Kosovu, Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Romuniji in Srbiji. Izbranih je bilo 26 skupnih projektov iz regije, in sicer na podlagi kakovosti dosedanjih obnov, njihove simbolne, zgodovinske in kulturne vrednosti ter gospodarskega potenciala, za izvedbo katerih bo potrebnih približno 50 milijonov evrov.
V Svetu Evrope smo prepričani, da tudi če kultura ne more pozdraviti vseh napetosti v naši družbi, pa lahko vsaj nekatere izmed njih omili ali celo prepreči njihov nastanek: lahko pomaga razumeti večplastnost trajnega razvoja, lahko prinese nov pomen solidarnosti, pozitivno lahko navdihne novo ekonomijo, lahko spodbuja zasebne povezave, lahko je trdna podlaga, ki jo potrebujemo, da lahko s samozaupanjem razumemo in spoštujemo druge kulture. Tudi medkulturni dialog lahko popeljemo veliko dlje od zapisanih besed - seveda, če delimo osnovno prepričanje, da nas raznolikost bogati in ne siromaši; da je bistvo raznolikosti zaščita človekovih pravic vseh; da je prihodnost Evrope v zmožnosti poslušanja in učenja drug od drugega - v dialogu in spoštovanju. K temu gotovo lahko pomembno prispevate prav vi, s svojim aktivnim delovanjem in sodelovanjem v kulturnih dejavnostih.

Želim vam še naprej uspešno delo in prijetno bivanje v Sloveniji!

Kristina Plavšak Krajnc
Direktorica Informacijskega urada Sveta Evrope v Republiki Sloveniji

 

Vse novice