Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Demokratične vrednote morajo biti sprejete, ne vsiljene

12.08.2008, Strasbourg

Strasbourg, 11.8.2008 - Ob Svetovnem dnevu mladih je Terry Davis, generalni sekretar Sveta Evrope povedal: »Demokracija je prožna, ni pa nesprejemljiva. Varovanje vrednot demokracije, človekovih pravic in vladavine prava, ki zaznamujejo in branijo našo svobodo, zahteva stalen trud in pazljivost. To je bila od vedno tudi filozofija Sveta Evrope za delo z mladostniki. Cilj vsekakor ni, da mladim povemo, kaj naj storijo in v kaj naj verjamejo, temveč moramo ustvariti take razmere, v katerih se mladi sami odločajo, si postavljajo lastne cilje in delujejo za njihov dosežek. Vrednote resnično svobodne in demokratične družbe morajo biti sprejete. Ne smejo biti vsiljene.«

***

Svet Evrope spodbuja mlade, da se vključijo v civilno družbo v Evropi in da branijo vrednote človekovih pravic, kulturne raznolikosti in socialne kohezije. Razvija in promovira mladinske politike, ki spodbujajo participacijo mladih. Delo Sveta Evrope na mladinskem oddelku temelji na skupnem vodenju, ki vključuje predstavnike mladinskih nevladnih organizacij in predstavnike vlad, ki skupaj določijo prioritete in dajo predloge za prihodnje programe in proračune. Te predloge nato sprejme Odbor ministrov, ki je odločevalno telo Sveta Evrope. Trenutne prioritete mladinskega sektorja so:
- Učenje človekovih pravic in medkulturni dialog
- Participacija mladih in demokratično državljanstvo
- Socialna kohezija in vključenost mladih
- Razvoj mladinskih politik

Del Sveta Evrope sta dva Evropska mladinska centra v Strasbourgu in Budimpešti, za finančno podporo mladinskih projektov po Evropi pa je Svet Evrope ustanovil Evropsko mladinsko fundacijo.

 

Vse novice