Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

20 let Listine o lokalni samoupravi

29.08.2008, Strasbourg

"Pred dvajsetimi leti je začetek veljavnosti Evropske listine o lokalni samoupravi ( 1. september 1988) napovedal  novo stopnjo razvoja demokracije na našem kontinentu; vodil je k demokraciji, ki je bolj usmerjena k državljanom, boj participatorna in tako bolj učinkovita,« je v svojem govoru poudaril Ian Micallef, predsednik Zbornice lokalnih oblasti pri kongresu Sveta Evrope.

 »Listina je prvič v zgodovini podrobno določila načelo subsidiarnosti – da naj bo odgovornost za javne službe preložena na raven, kjer je lahko najučinkoviteje izvajana, na nivo, ki je najbližje državljanu. Poleg priznanja potrebe po decentralizaciji je listina predstavila evolucijo razumevanja demokracije, odraženo s prepričanjem, da je lokalna demokracija sestavni del demokracije, ne le izkazano spoštovanje do večje moči lokalnih oblasti.  

To novo spoznanje je potrdilo, da bi prenos oblasti na lokalne skupnosti sprožil njihove potenciale in izzval aktivnosti, ki bi vključevale mnoge akterje na vseh nivojih vladanja, kar bi omogočilo uspešno spopadanje z dananšnjimi velikimi izzivi. Tako so lokalne oblasti postale prve v vrsti, ki se odzovejo na probleme v družbi – naj bo to biotska raznovrstnost, kohezija med in znotraj skupnosti, klimatske spremembe, trajnostna poraba, medkulturni dialog ali urbano okolje.   

»Po dvajsetih letih jepostala listina, ki jo je ratificiralo 43 članic od 47 držav članic Sveta Evrope, temelj za lokalno demokracijo v Evropi in bistven del dobrega nacionalnega vladanja,« je povedal predsednik Micallef.

Vse novice